Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Stå imot den onde

Solveig Pedersen
Ingen av oss er vel så dumme at vi tror vi kan gå gjennom livet uten å oppleve ting som går oss imot, og som oppleves som vonde og negative. Det er faktisk ikke så enkelt som "smil til verden, og verden smiler til deg". Vi møter urimelige og onde mennesker. Noen går personlig konkurs. Nær familie går til skilsmisse.

Tekst: Solveig Pedersen

Listen fortsetter i det uendelige. Slike ting kan alle møte, uansett hvem de er. At djevelen kan stå bak mange av disse tingene, er sikkert, selv om mye er forårsaket av for eksempel dumhet og egenrådig atferd. Men det er når vi skal gjøre noe for Gud, at vi virkelig får merke angrep fra mørkets rike. Da er det nødvendig at vi vet hvordan vi skal forholde oss.

En kristen er i krig

I det øyeblikket vi omvender oss og inviterer Jesus som Herre i vårt liv, har vi gått til krigserklæring mot djevelen og alt hans vesen. Vi har fått en ny fiende, som vil gjøre alt for å stoppe oss. Men dette må ikke skremme oss. Den som er med oss - Jesus - er nemlig sterkere, og har seiret over den onde.

Som barn trodde jeg at hvis jeg bare var snill og grei mot andre mennesker, og ville det beste for andre, ville de ikke gjøre meg noe vondt. Av og til har jeg tenkt det samme i voksen alder, om folk jeg trodde jeg kjente. Som ung predikant pleide Svein-Magne å glede seg over at han ikke hadde noen fiender blant menneskene. Så naive vi var! Vi ville bare tro det beste om alle, i samsvar med Luthers lille katekisme, som instruerte oss om å unnskylde vår neste, tale vel om ham, og ta alt i beste mening. Dette er et godt prinsipp, men Gud har også gitt oss øyne, ører, forstand og åndelig innsikt. Vi må være i stand til å gjennomskue djevelens listige angrep. Det var da Svein-Magnes tjeneste vokste, at vi virkelig fikk oppleve motstand. Og gjennom dette har vi etter hvert lært noe om åndelig krigføring.

Djevelen brukerskitne knep

Den som stoler på Gud og lever etter hans ord, har i dette et sterkt vern. Men vi må ikke tro at vi er uangripelige. Som barn lekte vi en lek som hette "katt og mus". Vi stod i en ring, den som var mus var inne i ringen, mens katten var utenfor, og omvendt. Katten prøvde hele tiden å finne en åpning i ringen for å komme inn og fange musa. Slik gjør djevelen. Han leter etter innpass. Han bruker menneskelige svakheter, enten hos oss selv eller hos folk som står oss nær, for å ramme oss og knuse oss. Og han prøver å ramme oss på områder hvor vi er sårbare, der han kan gjøre mest skade. Han prøver å falle oss i ryggen, og bruker knep som vi ikke hadde ventet, fordi vi selv er opplært til ærlighet og redelighet. Djevelen er ingen "gentleman". Han kan bruke rykter, halvkvedede viser og skjulte hentydninger for å skape et bestemt inntrykk. "Ja, var det ikke noe slikt de sa om den predikanten? … Nei, jeg kan ikke si så mye…Men ingen røyk uten ild, vet du…"

Hvis den onde ikke klarer å ta oss, prøver han seg gjerne på folk som står oss nær, for å ramme oss gjennom dem. Et fenomen som sjalusi har uante muligheter, sett fra djevelens synspunkt. Der kan han virkelig spille folk ut mot hverandre, og hevn, intriger og ondskap får florere. Sjalusi er djevelens spesialitet. Det var den, ved siden av storhetstanker og uredelighet, som fikk ham kastet ut av himmelen mens han var engelen Lucifer (Jes 14 og Esek 28). Det var den som fikk Kain til å drepe Abel (1 Joh 3:12). Historiens første krig var en religionskrig. Sjalusi er vel den sterkeste negative kraft som finnes, og djevelen benytter den i fullt monn.

Stå djevelen imot

Dette var mye negativt. Men så kommer spørsmålet: Hvordan møte disse angrepene?

For det første: Vi skal være på offensiven. Vi skal innta nytt land, og ta fra djevelen det han har røvet.

"Til dette ble Guds Sønn åpenbaret, for at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger" (1 Joh 3:8).

For det andre: Vi er på lag med Jesus. Vi er på vinnerlaget, og utfallet er allerede klart. Ved sin sonende død for vår synd på korset har Jesus seiret. Synden bandt oss til djevelen, men da Jesus døde for synden, hadde ikke djevelen lenger krav på oss (Kol 2:14-15). Dette vet han, og derfor prøver han å ødelegge det han kan mens det er tid. Men Gud har gitt oss våpen å kjempe med.

"Stå ham imot, faste i troen" (1 Pet:5:9). "Men stå djevelen imot, så skal han fly fra dere" (Jak 4:7).

En dame kom til forbønn hos en predikant fordi hun stadig opplevde angrep fra djevelen. Hun fortsatte å komme, og en dag spurte predikanten: "Har du prøvd å stå imot djevelen?" "Nei," svarte hun. "Da er jeg ikke overrasket over at forbønn ikke hjelper," sa han. Vi må lære oss å bruke de våpen vi har som kristne. Gud har gitt oss makt over djevelen. Som kristne må vi ikle oss rustningen vi har fått, som beskrives i Efeserbrevet 6. Her beskrives sju forskjellige midler som Gud har gitt oss til åndelig krigføring.

Et bilde på vår autoritet over djevelen er en politimanns autoritet, som symboliseres ved uniformen. Når menigmann ser uniformen, skjelver han i buksene, og retter seg etter de instrukser politiet gir, fordi politimannen har norske myndigheter i ryggen. Fartssyndere som vinkes inn, må pent stoppe. Som kristne har vi autoritet over djevelen, fordi vi handler på Guds ord og vegne av Jesus, som er seierherren. Vi må være oss dette bevisst, og bruke denne autoriteten. Vi godtar simpelthen ikke djevelens angrep, og befaler ham å vike fra oss.

"De har seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ord de vitnet" (Åp 12:11).

Her står det at djevelen trenger å høre at han må vike i Jesu navn. Djevelen er ikke allvitende. Han vet ikke alltid hva vi tenker, derfor må det sies hørbart. I djevelens ører betyr "Lammets blod" at han er beseiret. Han hater disse ordene, og han misliker at hans sterkeste motstander, Jesus, skal bli hyllet som Herre og Konge. Jesus er det navn vi tilber og det navn vi bruker i kampen mot djevelen. I det ligger vår autoritet.

Djevelen kan være utholdende i sine angrep mot oss. Han gir seg sjelden i første omgang. I denne forbindelse husker jeg noe jeg leste i en avis for et par år siden. En mann var ute og luftet hunden sin. Plutselig ble de angrepet av en rasende katt. Mannen jaget katten vekk, men den kom stadig tilbake. Hver gang jaget mannen den vekk, og til slutt gav katten opp og lusket vekk. "Slik er det med djevelen," tenkte jeg. Han kommer tilbake flere ganger, slik han gjorde da Jesus ble fristet i ørkenen (Luk 4). Tre ganger ble Jesus fristet av djevelen. Hver gang drev Jesus ham tilbake med Guds ord. Etter disse tre forsøkene forlot djevelen ham "inntil en laglig tid" (v.13). Djevelen forlot ham, men hadde ingen planer om å gi seg. Han ventet på en gyllen anledning til å angripe.

Vi bør merke oss at Guds ord er et effektivt våpen mot djevelen. I Ef 6:17 kalles Guds ord "Åndens sverd". I 1 Joh 2:14 står det: "og Guds ord blir i dere, og dere har seiret over den onde". Ikke rart at djevelen prøver å hindre oss i å ta tid til Guds ord og bønn. I perioder hvor vi ikke opplever spesielle angrep, må vi ikke innbille oss at nå er det endelig slutt. Nei, da må vi bygge oss opp i vår ånd slik at vi står rustet til neste kamp.

Djevelen brukte fariseerne og de skriftlærde

Jesus var ulastelig og plettfri i sin vandel, og en skulle tro at dette var noe enhver ville sette pris på. Ikke så med fariseerne og de skriftlærde. De likte ikke at deres egne synder kom fram i lyset ved Jesu forkynnelse, og de likte ikke at de mistet makt ved at folket lyttet til ham. Derfor prøvde de til stadighet å finne noe de kunne ta ham på, som regel var det brudd på menneskebud som ikke hadde noe med gudsfrykt å gjøre. De prøvde å få ham til å si noe de kunne bruke mot ham. Jesus hadde stadig fariseerne og de skriftlærde etter seg med deres "vi vet best"-holdning. Men Jesus visste hvem som hadde sendt ham og hvem han var. Han kunne avsløre deres tanker og motiv, noe som gjorde dem stadig mer rasende, og som fikk dem til å stå igjen som taperne for all ettertid.

Djevelen brukte Judas

Typisk for djevelen, så lette han blant disiplene for å få innpass gjennom menneskelig svakhet. Judas Iskariot framstod nok som en bra kar for allmennheten. Han var jo sammen med Jesus, og var med som medhjelper når Jesus forkynte Ordet og helbredet. Han var til og med en av de som Jesus sendte ut to og to for å helbrede og forkynne evangeliet. Så stor er Guds nåde og langmodighet. Jesus visste at Judas skulle forråde ham, men at dette var forutsett av Gud, og at det onde ville føre til noe godt.

Judas var pengekjær, og gjorde underslag fra kassa som han hadde ansvar for. Denne pengekjærheten og falskheten fikk ham i sin tur til å lete etter en anledning til å forråde Jesus mot betaling. Jeg har undret meg over om Judas var sjalu på Peter, Jakob og Johannes, som utgjorde Jesu "indre sirkel". Vi vet i alle fall at det var noe maktkamp blant disiplene. Da mor til to av dem spurte om hennes sønner kunne sitte på hver sin side av Jesus i det hinsidige, ble de andre disiplene svært oppbrakt. Ved en annen anledning kranglet de om hvem som var den største blant dem.

Judas framstår som Bibelens mest tragiske menneskeskikkelse. Han blir kalt "fortapelsens sønn" (Joh 17:12). Det triste er at selv om han angret bittert på at han forrådte Jesus, lot han være å søke nåde. I stedet tok han sitt eget liv. Det ville vært nåde også for Judas, slik som Peter fikk nåde etter sitt store svik da han fornektet Jesus tre ganger. Jesus vil alltid gi tilgivelse og oppreisning. Djevelen vil prøve å fortelle en at det gale en har gjort, er uopprettelig. Slik skjedde det med Judas. Han lyttet til djevelen, og utfallet vet vi.

Vær rede til kamp

Det er viktig at vi vet hvordan djevelen opererer, slik at vi kan gjenkjenne hans strategier i det som foregår rundt oss. Når vi opplever angrep, må vi ikke tenke: "Å, at dette skulle hende meg!" Vi må tenke: "Ja, var det ikke typisk for djevelen! Men vi godtar det ikke. Vi står på i Jesu navn!" Vi erklærer krig mot djevelen, og ifører oss Guds fulle rustning. Vi griper troens skjold, "som dere kan slokke alle den ondes brennende piler med" (Ef 6:16). Det kan ta tid før vi ser seieren, men "vi vandrer ved tro, ikke i beskuelse" (2 Kor 5:7). Det er likevel viktig at en ikke er overmodig, men innser at for å vinne seier, er en fullstendig avhengig av å holde seg nær til Jesus. Uten ham er vi ingenting, akkurat som en lommelykt er ubrukelig uten batteri. Med ham skal vi vinne "mer enn seier" (Rom 8:37).


Publisert:
2003-07-08


Tatt fra publikasjonen Legedom
Nr. 3 - 2000

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15