Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Christiansand Protestfestival med "Helbredelses-kick"

REAKSJONER FRA PUBLIKUM: De fremmøtte holdte seg ikke tause under debatten på Kick Café midt i Kristiansand sentrum. Ordstyrer Mona Ida til høyre i bildet.
Sist gang de så hverandre, var i studio for å delta på «Lønning Direkte». Fylkeslegen i Vest-Agder, Kristian Hagestad, kom med ladde kanoner til Kick Café for å debattere med Svein-Magne om helbredelse ved bønn under årets «Christiansand Protestfestival» fra 21. til 23. juli i år. Men den helt store protesten uteble, ja, det virket nesten som om partene nærmet seg i løpet av den spennende duellen.

Tekst og foto: Linda Helén Haukland

På Kick Café i Kristiansand sentrum traff Svein-Magne igjen fylkeslege Kristian Hagestad, mannen som var hans motstander på TV 2-programmet «Lønning Direkte». Hagestad var dessuten tilsynslege da Svein-Magne var anmeldt av Helsetilsynet for brudd på kvakksalverloven. Christiansand Protestfestival er ment som et tiltak mot likegyldighet og misforstått toleranse «i ånd av, og til minne om to engasjerte kristiansandere, Henrik Wergeland og Jens Bjørneboe,» som det stod i festivalbrosjyren.

Øldrikkende publikum

Arrangører av festivalen var to private ildsjeler i tillegg til Forum for Systemdebatt og Verdikommisjonen. Disse ønsket at de to skulle nok en gang debattere om helbredelse ved bønn var et gode eller et onde. I tillegg til dette ble det arrangert 38 ulike debattforaer på ulike steder i sentrum av Kristiansand. Her debatterte blant annet redaktør i Klassekampen Jon Michelet med tidligere biskop Per Lønning om abort, seksuell frigjøring og Jesus-revolusjonen.

«Så har vi Svein-Magne Pedersen, mirakelpredikanten fra Vennesla som akter å be for syke på Kick Café mens ølkranene tappes og mens Halvdan Furholt spiller på «djevelens instrument». Fylkeslegen i Vest Agder, Kristian Hagestad, akter å protestere – så gjenstår det å se hvem som vinner fram blant de øldrikkende på Kick,» het det i festival-brosjyren.

Flink gutt

Etter at ordstyrer Mona Ida hadde hilst Hagestad velkommen fram til mikrofonen med et selvkomponert stev, åpnet fylkeslegen med friskt mot. Han delte sin kritikk mot Svein-Magnes helbredelses-praksis i tre deler:

- For det første skuffer han mange, dernest står han for en dualisme hvor Gud kun opererer i det åndelige og til slutt er det han driver med egentlig økonomisk næringsvirksomhet i religiøs forkledning, mente han idet han understreket at også han leste sin Bibel – og til og med Legedom. Mona hadde skrevet et stev til Svein-Magne også, som hun fremførte før han fikk si noe til sitt forsvar:

«Å du som æ slik ein flinke gute,
no bli det alli meir sorg og sute.
No kan mi stenge all sjukehus,
bli frisk som fisk etter laurdagsrus!»

Så fortalte Svein-Magne om sin virksomhet, om alle helbredelser som skjer gjennom hans forbønnstjeneste og roste legevitenskapen fordi den hjelper mange mennesker.

Vitenskap

– Men kraftmetoden er eldre enn legevitenskapen, og den er dessuten uten bivirkninger, slo han fast. Så la han til at skuffelse er en del av livet og at han aldri lovte noen helbredelse.

– I boken «Prayer is good medicine» av den amerikanske legen Larry Dossey kan du lese om at bønn virker, fortalte Svein-Magne, og Hagestad skrev ivrig ned tittelen på boken i sine notater.

– Det finnes i alt cirka 70 ulike vitenskapelige undersøkelser, fortrinnsvis fra amerikanske universiteter, som beviser at under har skjedd, sa han videre.

Så fikk publikum se ulike forsider av Legedom, og Svein-Magne fortalte om blant annet hvordan Petra Harstad ble helbredet for benskjørhet i Molde domkirke.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i Hagestads beskrivelse, konkluderte han med.

Godt mottatt

Hagestad fikk ordet igjen, og erkjente at Pedersens presentasjon av emnet helbredelse var rimelig nyansert. Likevel syntes han innlegget hadde bekreftet dualismen som han syntes var kritikkverdig. Og han etterlyste navnet til en kvinne som var blitt helbredet for Aids, til tross for at hun ønsker å være anonym.

– Han kunne gitt navnet til meg som er lege, hevdet han overfor Legedom etter debatten. Dessuten syntes Hagestad ikke det var rart at Svein-Magne var ivrig etter å be for syke.

– Det er jo behov for stadig flere helbredelser for å holde bladet Legedom gående, sa han, og lurte på om Svein-Magne hadde gitt opp å vekke opp døde slik han hevdet i Aftenposten den 09.10.95.

Svein-Magne ville gjerne svare på tiltalen, og startet med et «God bless You, Hagestad and everybody else here» som ble godt mottatt av publikum. Dernest forklarte han at kvinnen med Aids ville være anonym fortsatt, og fortalte om enda flere under som Gud har gjort gjennom hans hender.

I all offentlighet

Hagestad mente videre at Svein-Magne burde bli mer lik Jesus, for han helbredet og bad for folk i det skjulte og forbød dem å fortelle andre om miraklene som skjedde. Han kjente seg ikke igjen i Bibelens måte å håndtere disse tingene på. Svein-Magne hadde svaret klart:

– Det var bare i et fåtall tilfeller at Jesus trakk seg ut av offentlighetens lys og ikke ønsket å eksponere de mirakler som skjedde rundt ham. Han var et menneske og trengte å trekke seg tilbake av og til for å samle krefter.

Det blir omtrent det samme som at jeg har hemmelig telefon-nummer hjemme og at folk må bestille time hos meg utenom kontortiden. For det meste opererte Jesus i all offentlighet, på gater og torg, i synagoger, private hjem og i ødemarken.

Protest-lyst

En kvinne i 60-årene kom frem og lurte på om hva han gjorde med de som ble skuffet og ikke ble helbredet, og Svein-Magne understreket at han selv ofte ble skuffet over ting i livet og at han ikke lovte noen å bli friske.

– Mange går jo til lege uten å bli friske, det er noe vi alle aksepterer.

Plutselig spratt Hagestad opp fra rotting-stolen han satt i og hoppet som en gaselle fram til mikrofonen.

– Nei, nå fikk jeg lyst til å protestere. Man kan ikke sammenligne et legebesøk med å få forbønn hos deg! hevdet han engasjert til ordstyrers ville begeistring. Svein-Magne unngikk å la seg rive med, og slo til slutt fast at fylkeslegen nok sikkert fremdeles er glad for dem som blir frisk gjennom forbønn. Det sa han jo på «Lønning Direkte». Et bekreftende, tankefult nikk kom fra mannen i blå busserull.

Takk for protesten

Så kom det nok et innlegg fra salen. En mann i 20-årene med «Christiansand Protestfestival» på trøya si, ropte høyt inn i mikrofonen med både armer og bein i bevegelse for å understreke hvor viktig det han sa var:

– Jeg syns vi skal være fornøyd med at det finnes en som heter Jesus Kristus og som kan helbrede folk. Han fikk siste ordet og høstet kveldens sterkeste applaus mens de to debattantene fikk hver sin CD med Mona Idas musikk. Så takket Svein-Magne Hagestad så hjertelig for protesten, og de to skiltes muligens som bedre venner enn de var da de kom.

GLADE PROTESTANTER: Svein-Magne Pedersen møtte fylkeslegen i Vest Agder, Kristian Hagestad, til duell på Christiansand Protestfestival, Fredag den 21. juli i år.

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15