Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Russland og Tyrkia i profetisk lys

Lederartikkel av: Svein-Magne Pedersen
Bibelen er en profetisk bok. 27 prosent av Bibelen består av profetiske utsagn. Jesus anklaget sin samtid for at de var opptatt av å tyde været, men viste ingen interesse for tidens tegn. Dagens høyprofetiske tegn er forholdet mellom Tyrkia og Russland.

Tekst: Svein-Magne Pedersen

Den profetiske klokke tikker og går. Tiden for et stort russisk angrep på Israel rykker stadig nærmere. Profeten Esekiel beskriver dette angrepet i to kapitler (38 og 39). Dette kalles «Gogprofetien». Det er ufattelig at denne profetien ble fremsagt for 2600 år siden – og er fremdeles ikke oppfylt. Den er høyaktuell i dag. Esekiel kunne da se at fra «det ytterste Norden» ville det være en stor militær makt som, sammen med navngitte allierte (ni folkeslag) vil komme til å angripe Israel. Flere av disse er etterkommere av Noahs barnebarn (1 Mos 10:1–2).

«Menneskesønn! Vend ditt ansikt mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesek og Tubal, og profetér imot ham.» Esek 38:2

Gog og Magog. Navnet Gog referer til en mektig leder i Magogs land. Ordet betyr «leder» eller «mannen på toppen ». Her kalles hans land for Magog. Kulturhistorikere og etnologer har plassert Magog blant skyterne. De emigrerte nordover og bosatte seg i Russland, særlig i den østlige delen hvor flere gamle sovjetrepublikker ligger. Her bor det mange muslimer. Vil disse igjen komme inn under Russlands herredømme og bli med i Gog-krigen?

Ros. Folkeslaget med navn «Ros» bodde nord for Svartehavet. Navnet betyr «hodet» eller «toppen av noe». Dette hevder historikeren Josefus. Den kjente hebraiske vitenskapsmannen, dr. William Gesenius, sier: «Ros var en betegnelse for de folkestammer som den gang bodde nord for Taurusfjellene, i nærheten av Volga. Dr. Gesenius slår fast at vi her har de første spor av den russiske nasjon.

Mesek. Dr. William Gesenius nevner at Mesek var «grunnleggeren av Moski, et barbarisk folk som bodde i de moskiske fjell». Dette folkeslaget holdt til sør for Det kaspiske hav og Svartehavet. Gesenius sier at dette navnet ligger til grunn for navnet Moskva.

Tubal. Dr. William Gesenius sier at navnet er bakgrunnen for navnet for den kjente russiske byen Tobolsk. Historikeren Herodotus plasserer både Mesek og Tubal i Tyrkia, men grensen er flytende. Endel av folket bodde også i dagens Russland.

Gomer. En forsker ved navn dr. Young hevder at Gomer og hans etterkommere slo seg ned nord for Svartehavet og spredte seg videre sørover og østover i Europa. Dette folkeslaget hører også inn under Russlands grenser.

«Togarmafolket i det ytterste Norden»

Dr. Gesenius sier at noen av Togarmas sønner grunnla Armenia. Noen forskere tror at Togarmafolket representerer Tyrkia og Armenia og turkmenske stammer i Sentral-Asia. På Esekiels tid var det en by i Kappadokia (dagens Tyrkia) ved navn Togarma. Historikeren Josefus mente at Togarmafaolket var frygere. Landskapet Frygia lå i dagens Tyrkia. Esekiel sier at Togarmafolket lå «i det ytterste Norden » (Esek 38:6). Himmelretningene blir fastsatt med utgangspunkt i Israel. Dette folket bor nord for Israel.

Vi har sett at både Togarmafolket og til dels også Mesek og Tubal har å gjøre med landet Tyrkia.

Hva forteller dette oss? I dag er Tyrkia medlem i NATO. Landet har søkt om å bli medlem i EU. Det var krise i forholdet mellom Tyrkia og Russland i november 2015. Tyrkerne skjøt da ned et russisk fly de mente hadde krenket tyrkisk territorium i forbindelse med krigen i Syria. I løpet av den aller siste tiden har det vært forsøk på statskupp i Tyrkia. Det ble slått hardt ned på. Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogen, hevder at han ikke har fått støtte fra USA og NATO i sin kamp mot kuppmakerne. Han sier til avisen La Monde:

«Når Putin ringte meg for å kondolere (etter kuppforsøket), kritiserte han meg ikke for tallet på militære eller sivile som har blitt avskjediget. Men europeerne, derimot, spurte meg alle: Hvorfor er det så mange soldater som er anholdt, hvorfor har så mange mistet jobben?»

Forholdet til USA og Vesten har gått surt. President Erdogen føler seg «forrådt av Vesten». Under møtet med Putin i St. Petersburg den 9. august i år beskrev Erdogen Putin som en «kjær venn». Erdogen ba Putin om unnskyldning for nedskytingen av det russiske flyet i november 2015. Dette var med på å bryte ned kulden mellom de to stormaktene. Alle sanksjoner dem i mellom ble fjernet. Nå skal de samarbeide om en løsning på Syria-krisen, reparere det skadde forholdet mellom disse to landene, utvikle energisamarbeid og turisme. Erdogen sa at Tyrkia er klar til å gjennomføre et ledningsprosjekt med Russland, samt å inngå en avtale om å bygge Tyrkias første atomkraftverk. Putin kom med et løfte om å gradvis løfte restriksjonene på import av tyrkiske landbruksprodukter. Dette hevder nyhetsbyrået AP.

Russerne kommer når alt er ferdig

Alt dette er vel og bra politisk sett, men fra et profetisk perspektiv tegner det seg et annet bilde. Esekiel skriver om et angrep mot Israel fra «Gog i Magogs land». Åtte folkeslag er med dem: Magog, Ros, Mesek, Tubal, Persia (Iran), Etiopia, Libya, Gomer og «Togarmafolket i det ytterste Norden». Russernes krig kommer når disse landene er kommet under deres kontroll, når alt er gjort ferdig til krig. Guds ord til Gog i Magogs land:

«Rust deg og gjør alt ferdig, du og alle dine skarer, som har samlet seg hos deg. Du skal være deres vokter.» Esek 38:7

I denne artikkelen har vi tatt for oss hvor flere folkeslag som er nevnt i Bibelen, bor, blant annet Togarmafolket. Vi har sett at seks av disse folkeslagene bor innenfor Russlands og i Tyrkias landegrenser. Dette er med på å styrke sannhetsgehalten i Esekiels profeti om en russisk invasjon i Israel sammen med flere andre folkegrupper.

Hvis Tyrkia skal kunne være med i et slikt angrep mot Israel – sammen med Russland, kan ikke landet lenger være medlem i NATO eller bli medlem i EU (som de så gjerne en gang håpet å kunne bli). At Tyrkia og Russland brått er blitt bestevenner, samtidig som Tyrkias forhold til Vesten vakler, er et endetidstegn som vi ikke kan se bort fra.

Hvor skal vi plassere Russlands krig med Israel på Bibelens endetidskalender vil jeg komme tilbake til i neste nummer av Legedom.

Følg med i den spennende utviklingen med fokus på Tyrkia og Russland med utgangspunkt i Bibelens profetier. Ønsker du å studere emnet mer inngående, kan du kjøpe min nyeste bok fra Forlaget Legedom: Snart kommer Jesus – Guds plan for endetiden. Se annonse i Legedom eller på www.mjl.no


Publisert:
2016-08-23


Tatt fra publikasjonen Legedom
Nr. 4 - 2016

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15