Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
  Gi en gave
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2017 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
En etterlengtet brønn

BORESTEDET: Her skal den nye brønnen ligge, viser Glorious Shoo og Svein-Magne Pedersen.
New Life Foundation har jordbruksområder som både kan gjøre dem selvforsynte med grønnsaker og gi dem inntekter til nye nødvendige skolebygg. Men de mangler en god brønn.

Tekst og foto: TOR-BJØRN NORDGAARD

Etter at han fikk høre om brønnbehovet hos New Life Foundation, henvender Svein-Magne Pedersen seg nå til venner av Misjonen Jesus Leger med appell om å være med og gi for å sørge for dette behovet. Misjonen Jesus Leger ønsker nemlig å velsigne barna på New Life Foundation ved å bygge den sårt tiltrengte brønnen.

Under besøket fikk Svein-Magne selv se de store tomtene som New Life Foundation eier, der de ønsker å dyrke grønnsaker både for å være selvforsynte og for å kunne selge overskudds­produksjonen. I dag er bare en liten del av tomtene tatt i bruk, på grunn av den manglende vannforsyningen.

Stor betydning

Når grønnsaksproduksjonen kommer i gang for fullt, vil det ikke bare bety at skolens matbudsjett lettes betydelig. Salget av overskuddsproduksjonen vil også sørge for de nødvendige inntektene til å sette i gang byggingen av nye fasiliteter til skoledriften. Skolen trenger et nytt bygg for å få plass til å kunne begynne å tilby elevene de siste to årene av videregående skole, som tilsvarer siste del av norsk videregående og første del av norsk høyskoleutdanning.

Når dette er kommet på plass, er organisasjonens neste mål å starte et kristent universitet, hvor de som nå går på grunnskole og videregående kan få seg høyere utdanning. Den nye bygningen vil etter planen også ha plass nok til å romme den første fasen av dette universitetet.

Brønnen er flaskehalsen

Flaskehalsen for å komme i gang med alt dette, er at de mangler en god brønn som kan sørge for vann til jordbruksområdene. Jordbruket skal drives på to tomter. På den ene av dem har New Life Foundation en brønn som dessverre er ødelagt, fordi den ikke er blitt boret dypt nok. Det er behov for både å reparere og bore ned denne brønnen til hundre meters dyp, og for å bygge en helt ny hundre meter dyp brønn på den andre tomten. Ut fra disse brønnene skal det pumpes vann til små bassenger rundt om på områdene, og ut fra hvert basseng skal det drives ressursbevisst dryppvanning av grønnsaksfeltene. Slik blir hver dråpe vann maksimalt utnyttet. NLF-jordbrukerne vil plante nye avlinger kontinuerlig, slik at en avling på et av feltene vil være klar til innhøstning annenhver uke året rundt.

Ifølge beregningene vil brønnene også kunne føre tilstrekkelig med vann til at landsbyboere i nabolaget også vil kunne få forsyne seg, og få slutt på vannmangelen. Mangel på vann er et enormt problem i store deler av Tanzania.

Hele brønnprosjektet har en beregnet kostnad på 80.000 kroner. Jubelen er stor på New Life Foundation over at dette bønnesvaret nå kan være innen rekkevidde.

Nå kan DU være med på å gi din gave til vårt nye brønnprosjekt, slik at flere hundre barn kan få en trygg fremtid.

Kontonr: 3100.31.31001

Takk for din støtte!

DYRKING: Noen felter av jordbruksområdet er allerede i drift.

DRYPPVANNING: Jordbruksansvarlig ved NLF, Mike Peens, viser frem dryppvanningssystemet som gjør at hver dråpe kommer til nytte.

© 2017 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

Fri oss fra det onde
(Bok)

365 løfter om Guds beskyttelse i vanskelige tider. En andaktsbok. Guds plan for endetiden

Denne hendige lille andaktsboken på ca. 380 sider inneholder 365 løfter om beskyttelse fra Bibelen, ett løfte for hver dag i året. I en verden hvor alt synes å gå i oppløsning med kriger, vold, kriminalitet og politisk usikkerhet, fins det kun én trygg ankergrunn for troen – Guds uforanderlige løfter om beskyttelse for sine barn. Gud kan ikke si noe og mene noe annet. Han står bak sine løfter om beskyttelse av sine egne når verden holder på å gå av skaftet.

Føler du deg utrygg i en høyst urolig verden, vil Svein-Magnes nye andaktsbok være med på å gi deg en trygg grunn under dine føtter. Gud er med gjennom alt!


Gi gave over internett

Ved bruk av mobiltelefon og kort kan du nå fort og enkelt støtt vårt arbeid.
Les mer

Klikk:
giengave.jpg

Takk for at du støtter arbeidet!

 

Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15