Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
  Gi en gave
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2017 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Snart kommer Jesus!

NY BOK: Boken "Snart kommer Jesus" er nå for salg. I denne lederartikkelen deler Svein-Magne Pedersen noen tanker fra boken.
At Jesus skal komme igjen til jorden for å dømme verden, er ikke en ny tanke. Alt i Det Gamle Testamentet leser vi om «en som lignet en menneskesønn kom med himmelens skyer». Men nytt er det at Jesus først skal ta en «ekstratur» ned til jordens atmosfære, rykke de troende opp til seg i skyen, og derfra ta dem med til himmelen – uten forvarsel. Og før kaoset setter inn! Derfor sier Paulus: «Trøst da hverandre med disse ord.»

Tekst: Svein-Magne Pedersen

At Jesus skal komme igjen til jorden for å dømme verden, er ikke en ny tanke. Alt i Det Gamle Testamentet leser vi om «en som lignet en menneskesønn kom med himmelens skyer». Men nytt er det at Jesus først skal ta en «ekstratur» ned til jordens atmosfære, rykke de troende opp til seg i skyen, og derfra ta dem med til himmelen – uten forvarsel. Og før kaoset setter inn! Derfor sier Paulus: «Trøst da hverandre med disse ord.»

I EN KAOTISK VERDEN hvor det som har vært sant og rett blir rystet og forandret, spør mange seg selv: Hva betyr dette? Hvordan vil dette ende? Fins det et svar på verdens problemer? Hvor er Gud i alt dette?

UNDERSØKELSER som nylig er gjort i USA, viser at fire av ti amerikanere tror at vi lever i endens tid, og 77 prosent av de kristne gjør det. 68 prosent frykter en atomkrig i USA.

MANGE FØLER at verden er i ferd med å gå av hengslene. Vold, kriminalitet, jordskjelv, hungerkatastrofer og frafall fra kristen tro øker for hver dag som går. Det som før var sant og hellig blir utdatert og latterliggjort. Under slike forhold spør man seg: Hva sier Bibelen om en slik tid? Går man til Skriften, finner man ut at Bibelen er spekket med profetier angående politiske, sosiale og religiøse omveltninger som skal komme. Profetforskerne hevder at Bibelen inneholder om lag 2500 profetier. Bibelen har svaret på mange spørsmål mange stiller seg i dag angående verdens fremtid. Spåkoner og astrologer har ikke svaret på verdens fremtid. Bare Bibelen har det. Hvordan kan vi vite det? Omkring 120 detaljerte profetier ble nøyaktig oppfylt i og med Jesu første komme. Her fins det en mengde skriftbevis på sannhetsgehalten i Bibelen.

NÅR DISSE 120 PROFETIENE ble så konkret og detaljert oppfylt, tror vi at også 318 profetier angående hans annet komme vil komme til å bli det.

JESU GJENKOMST – det er et av Bibelens mest sentrale emner. Bare frelsen har fått mer fokus. Bibelen er en profetisk bok. Jesus er Bibelens store profet. 27 prosent av Bibelen omhandler denne siden av Guds ord. Det er mye, svært mye. Paulus skrev to ganger om nattverden, 13 ganger om dåpen, men 50 ganger om Jesu gjenkomst! Han var svært interessert i det profetiske ord. Gud åpenbarte for ham budskapet om opprykkelsen av de troende før en 7-årig trengselstid på jorden. «Trøst da hverandre med disse ord,» er hans råd til de troende som venter på Jesu komme. Profetiene angående Jesu komme er egnet til å inngyte trøst og ro – ikke frykt og redsel.

DETTE TIL TROSS – undersøkelser har vist at bare ti prosent av pastorene i de forskjellige menigheter forkynner budskapet om Jesu gjenkomst. Mange av dem er usikre på hva de skal mene om emnet. Dessuten vet de at det er mange forskjellige syn på dette emnet blant menighetsmedlemmene. De vil helst ha fred i sine menigheter. Så lar de budskapet ligge. Dette er synd, for budskapet om Jesu gjenkomst har en vekkende, fornyende og evangeliserende effekt på de som hører.

PROFETIENE ER IKKE GITT oss for skremme oss, men for at vi skal skjønne at Gud har kontroll i kaoset. Han vil at vi skal skjønne hans veikart for fremtiden. Han vil at vi skal vite fremtidens store begivenheter slik at vi kan fortelle vår neste hva Guds plan går ut på. Men profetier er også gitt for å vekke oss opp av sløvhet og likegyldighet. For Jesus vil komme for å frelse «dem som venter på ham» (Hebr 9:28). Det gjelder å gjøre seg rede for hans komme, ellers blir man latt tilbake.

JEG LESTE EN GANG historien om Hans Nilsen Hauge. På hans tid, på 1800-tallet, var det bare prester som hadde lov til å forkynne Guds ord. Hauge brydde seg ikke om dette påbudet. Han holdt møter både her og der. En gang kom en lensmann på ett av hans møter og ba ham slutte å preke, for det var imot loven. Hauge talte da ut fra et sted i Johannes´ åpenbaring. Lensmannen henvendte seg til ham og sa: «Vet du ikke at Åpenbaringen er en lukket bok?» Hauge svarte raskt tilbake: «Det stemmer ikke – den kalles jo for Johannes´ åpenbaring.» Han hadde selvfølgelig rett.

ÅPENBARINGEN er Guds siste ord til menneskene. Her fins det 22 kapitler om verdens fremtid og Guds dom over en syndig verden. Men den avslutter ikke med nederlagsstemning, men med en utrolig skildring av himmelens herlighet og Det nye Jerusalem, himmelens hovedstad i himmelsk gull. En koloss på ca. 240 mil i lengde, bredde og – høyde!

DET ER KANSKJE PÅ TIDE å begynne å studere det profetiske ordet. Kast tåpelige horoskoper med selvoppfyllende profetier. Kutt ut spåkjerringers ulne utsagn. Ta frem Bibelen og la Guds ord vise deg vei inn i en fremtid som ikke burde være ukjent for noen av oss.

OG ØNSKER DU veiledning til å finne frem på det profetiske kartet, så kan du kjøpe min nyutkomne profetbok Snart kommer Jesus. Den er et detaljert studium om endetiden på 330 sider som alle fremtidsinteresserte burde lese. Se annonsen på web-siden vår.


© 2017 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

Fri oss fra det onde
(Bok)

365 løfter om Guds beskyttelse i vanskelige tider. En andaktsbok. Guds plan for endetiden

Denne hendige lille andaktsboken på ca. 380 sider inneholder 365 løfter om beskyttelse fra Bibelen, ett løfte for hver dag i året. I en verden hvor alt synes å gå i oppløsning med kriger, vold, kriminalitet og politisk usikkerhet, fins det kun én trygg ankergrunn for troen – Guds uforanderlige løfter om beskyttelse for sine barn. Gud kan ikke si noe og mene noe annet. Han står bak sine løfter om beskyttelse av sine egne når verden holder på å gå av skaftet.

Føler du deg utrygg i en høyst urolig verden, vil Svein-Magnes nye andaktsbok være med på å gi deg en trygg grunn under dine føtter. Gud er med gjennom alt!


Gi gave over internett

Ved bruk av mobiltelefon og kort kan du nå fort og enkelt støtt vårt arbeid.
Les mer

Klikk:
giengave.jpg

Takk for at du støtter arbeidet!

 

Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15