Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Innspurten på barnehjemmene og tv-sendinger til store deler av verden

Frihet fra slaveri og utnyttelse: Barn som ikke blir tatt vare på, havner ofte i slaveri eller blir utnyttet på annet vis. De 14 nye barnehjemmene i Chennai vil ha plass til 1000 foreldreløse barn. På bildet ser vi noen av dem.
I begynnelsen av 2014 startet vi med byggingen av 14 nye barnehjem for foreldreløse barn i India. Her vil det bli plass til 1000 foreldreløse barn. Dette arbeidet fortsetter vi med i 2015 også, helt til barnehjemmene står ferdige. Mange pleier å betale abonnementet for Legedom for 2015 i januar. Det setter vi stor pris på.

Gi 1000 kroner eller mer og motta «evighets-kalenderen»

Alle som gir en gave til MJL på 1000 kroner eller mer, vil få kalenderboken Perler fra Guds ord tilsendt som en gave fra oss.

Dette er en populær kalender med 52 aktuelle emner fra Bibelen, ett nytt emne for hver uke og en perle for hver dag i året. Jeg kaller den «evighetskalenderen», for her står det kun datoer og ikke navnet på dagene. Du kan begynne å bruke den når som helst på året og bruke den år etter år. Kalenderen er blitt svært populær. Du kan sette den på et bord og bla over til en ny dag, hver dag. La himmelske gullkorn få lyse opp ditt hjem.

Benytt blanketten som følger med brevet eller gi på annen måte. Vil du gi et annet beløp enn det som står på blanketten, kan du bare sette en strek over beløpet og skrive rett over det beløp du ønsker å gi.

14 nye barnehjem

Misjonen Jesus Leger har vedtatt å bygge disse hjemmene. Vi mangler nå nærmere en halv million kroner for å kunne fullføre prosjektet. Jeg må be våre misjonsvenner om å trå til.

Vår samarbeidspartner i India, stiftelsen Sharing Hands Trust står for det administrative arbeidet for å få satt opp de 14 barnehjemmene. De har engasjert det samme firmaet som i 2013 satte opp de ti barnehjemmene i den indiske staten Orissa til å bygge de 14 nye barnehjemmene like utenfor storbyen Chennai.

De ti barnehjemmene i Orissa ble innviet den 22. juni i 2013 til stor glede for mange hundre foreldreløse barn. Disse barna blir nå tatt hånd om av dyktige kristne arbeidere.

Firmaet som bygger de 14 nye barnehjemmene er i full gang med arbeidet. Hvis pengene ikke kommer inn, stopper arbeidet opp, for firmaet kan da ikke betale snekkere og murere og heller ikke kjøpe inn materialer til å bygge. Derfor må vi i MJL stadig sende penger til stiftelsen i India – som igjen betaler firmaet for byggingen av barnehjemmene.

For tiden venter 500 barn fra den voldelige staten Rajasthan, som ligger nord-øst i India, på å flytte inn i sine nye hjem. Her vil det bli plass til nye 1000 foreldreløse barn. Lederen i den indiske stiftelsen Sharing Hands Trust, pastor Kingsly Lazarus, kan fortelle at mange barn i denne staten blir utnyttet til slavearbeid i gruver. Mange blir solgt som barnearbeidere i fabrikker. Her blir de slaver av fabrikkeiere som utnytter dem økonomisk. Eller de blir solgt til prostitusjon eller organdonasjon! Altså solgt til å bli drept!

India er et korrupt land. Her hender det at man på sykehus tar livet av fattige barn for å kunne selge et hjerte eller et nyre eller et annet organ til rike som har syke barn og kan betale gode penger! Kjære misjonsvenner - det er slike barn vi i MJL tar oss av og bygger barnehjem for! Mange indiske foreldre er så fattige at de har ikke råd til å brødfø seg og sin familie. I sin nød hender det at de selger de sine barn til mennesker som utnytter dem på de mest grufulle måter!

Når disse barnehjemmene står ferdige, vil vi fortsette å bygge barnehjem i India. Gud har gitt oss et kall til å redde de svakeste av alle svake - foreldreløse, fattige barn i India. Jeg håper og tror at du, min venn, vil fortsette å støtte oss i dette arbeidet. Du kan se på de hundrevis av indiske barn som dine barn som du har reddet fra døden eller fra et liv i fattigdom, slaveri og prostitusjon. Du som gir din januargave til MJL, gir til Herren, og han gir tilbake med gode renter:

«Den som forbarmer seg over den fattige, låner til Herren. Og Herren skal gjengjelde ham hans velgjerning.» ORD 19:17

Jesus sier:

«Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til meg.» MAT 25:36

«Alt det dere gjorde mot én av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg.» MAT 25:40

Den største utfordringen

Men – det er ikke bare bygging av barnehjem i India som kaller på vår oppmerksomhet. 2,9 milliarder av verdens befolkning har aldri hørt navnet Jesus nevnt! Det er 40 % av verdens befolkning. Dette er en enda større utfordring!

Gjennom vårt tv-program «Miraklet er ditt» når vi for tiden ca. 123 land med evangeliet. Vi tror at tusener tar imot Jesus gjennom våre sterke tv-program. I år satser vi på nå enda lenger ut: Sør-Amerika, Afrika, Australia og New Zealand er neste mål. Vi vil til slutt dekke hele kloden med budskapet om Jesus Kristus. Jesu ordre var: «Like til jordens ende.» (Apg 1:8)

Evangeliet til mange språk

Men å sende tv-programmet til verdens milliarder av mennesker koster mange penger. Tv-selskapene skal ha sitt. I tillegg må vi dubbe programmene til mange språk. Å dubbe betyr å bytte ut det som blir sagt med et annet språk. Grunnen til at vi må dubbe det som sies i programmet vårt er at ikke alle forstår engelsk. Hvert program koster mellom 800 til ca. 3000 kroner å få dubbet. De indiske språkene hindi, tamil og telugu koster oss 800 kroner hver å få dubbet. Men det koster 2500 kroner å få dubbet det til arabisk. Over 300 millioner snakker arabisk.

Hver uke sender vi programmet på språket urdu over Pakistan via kabelnettet. Av en befolkning på 185 millioner er 95 % muslimer. Tenk for en gyllen anledning for Guds rike!

For å sende vårt program over Sør-Amerika trenger vi å dubbe til spansk og portugisisk. I tillegg trenger vi å dubbe til mandarin. 900 millioner kinesere snakker mandarin. Vi trenger også å dubbe til farsi som snakkes av 200 millioner mennesker i de arabiske landene. Etter hvert som vi har økonomi til det, vil programmet bli oversatt til flere andre språk. Vi planlegger også å få programmet dubbet til russisk. 300 millioner snakker russsisk.

Jeg tror at det viktigste vi gjør i MJL er å sende vårt program til store deler av verden. Bibelen sier at Gud «vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.» (1 Tim 2:4) Guds hjerte er verdensmisjon!

For tiden dekker vi et område hvor det bor rundt fire milliarder mennesker. Selvsagt vet vi at ikke alle er i stand til å ta oss inn, men mange gjør det, og tallet øker etter hvert som jordens befolkning får tilgang på fjernsyn og computere. Dessuten kan hele verden ta oss inn via computeren sin. Vi har om lag 30 program på YouTube. Flere blir lagt inn etter hvert. Klikk på «www.youtube.com/jesushealstv, så får du oss inn.

Et tv-program blir til

En søndag i hver måned kommer fem av oss sammen på senteret for å lage to program. Det som blir sagt blir klippet og limt slik at det ferdige produktet kommer på 26.30 minutter. Dette er en lengde de fleste tv-stasjonene i verden ønsker seg. Teknikeren sender så programmene til Visjon Norge. Hvert program blir sendt annen hver fredag klokken 19.00. Reprisen går uken etter – tirsdag klokken 14.30 og lørdag klokken 23.00. Hvis du glemmer å se oss på fredagene, kan du likevel se oss to ganger uken etter.

Før programmene blir sendt til tv-stasjoner i utlandet, blir de oversatt og tekstet til engelsk på bunnen. Vi har leid inn en egen oversetter i Kristiansand til dette arbeidet. Dubberne tar utgangspunkt i den engelske teksten på bunnen av skjermen når de skal dubbe til et annet språk. Det de dubber, skal også passe munnbevegelsen til den som snakker.

Mange program sendes til storbyen Chennai i India for å dubbes til flere språk. Vi har ansatt en mann der som tar seg av dette arbeidet. Deretter blir det sendt til 70 land i Asia og Midt-Østen. Programmet sendes også til teknikere i Los Angeles, som preparerer det for utsendelse fra et studio i Toronto, Canada. Det blir så sendt over Canada. I tillegg sendes programmet til 52 land i Europa. I alt når vi 123 land i verden med evangeliet.

Din støtte går også til dette store tv-arbeidet vi driver.

Takk for din gave!

Hver eneste krone har betydning. Stor eller liten gave – alt betyr mye for oss. Hver eneste krone er med på å bygge Guds rike. Noen kan gi 100 kroner, 200, 490,– og mange kan strekke seg til 1000 kroner. Andre kan gi 2000, 3000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 eller mer. For å komme på overskudd trenger vi også store gaver.

Når du kommer til himmelen, vil du få møte mange som er blitt frelst og helbredet fordi du ga oss mulighet til å bygge barnehjem, ha møter i inn- og utland, utgi bladet Legedom, utgi bøker og sende Guds ord til store deler av verden gjennom tv.

Takket være deg kan vi fortsette vår misjon med uforminsket styrke. Ellers må vi begynne å kutte ned på våre misjonsprosjekter. Bruk blanketten som ligger med eller gi på annen måte. Forandre på beløpet på blanketten hvis du ønsker å gi et annet beløp enn det som står der.

Herren velsigne deg hundrefold tilbake! Jesus sa: «Gi, så skal det bli gitt dere!» (Luk 6:38)

Og husk: Jeg ber for deg hver dag!

Svein-Magne Pedersen

I studio: Svein-Magne og Solveig i studio under innspilling av et program med gode nyheter for hele verden.

Publisert:
2015-01-26


Tatt fra publikasjonen Legedom
Nr. 1 - 2015

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15