Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Åpner misjonsbase i India

NY MEDARBEIDER: Benita er Misjonen Jesus Leger sin nye medarbeider i India. Her står hun utenfor døren til kontoret hun har fått.
På grunn av den sterke responsen Svein-Magne Pedersen har fått på TV-sendingene i India, åpner Misjonen Jesus Leger nå eget kontor der.

Tekst og foto: Tor-Bjørn Nordgaard

Da Svein-Magne under besøket i India i juni fikk høre om de høye seertallene og de mange tilbakemeldingene på hans program «Miraklet er ditt», innså han straks behovet for å ha en egen base i India. I løpet av det fire dager lange besøket leide han kontorplass, kjøpte inn PC og annet nødvendig utstyr, og ansatte en svært motivert medarbeider. Benita er 22 år gammel og nyutdannet innen språk og reiseliv. Hun har vokst opp i en kristen familie, og det har vært hennes foreldres bønn i alle år at hun skulle få muligheten til å tjene Gud gjennom å arbeide innen kristen virksomhet. Benita behersker flytende engelsk, samt tre av de sentrale språkene i India. Hun vil ta imot henvendelser fra seere gjennom telefon og brev, og hun vil legge til rette for videre misjonssatsinger i India. Kontoret befinner seg i lokalene til menigheten Manna Church i Chennai, som ledes av pastorene John og Kingsley Lazarus. Helt fra starten av har tilbakemeldingene strømmet inn til kontoret, så hun har allerede mye å gjøre.

Publisert:
2011-09-14


Tatt fra publikasjonen Legedom
Nr. 4 - 2011

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15