Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
MJL utvider:
Vi stater misjon i Moldova

NYE VENNER: Etter møtet mellom Svein-Magne Pedersen og familien Liulcenco er det bare fryd og gammen. Det ble lagt planer for misjon i Moldova.
Vi har besøkt flere land i verden og støtter misjon i India og Canada. Men Jesus sa at evangeliet skal nå til «verdens ende». Gjennom våre TV-sendinger når vi hele Europa og Midt-Østen. Likevel – vi har mye land å innta. Våre øyne falt på Moldova!

Tekst og foto: Svein-Magne Pedersen

En cellegruppe i pinsemenigheten Filadelfia, Vennesla fikk kontakt med ekteparet Tanja og Wladimir Liulcenco fra Moldova (bildet). Et av medlemmene i cellegruppen, Jens Kristian Berglund, har en sønn – Jakob. Han gikk på bibelskolen D.T.S., som eies og drives av misjonsorganisasjonen Ungdom i Oppdrag. Den praktiske delen av bibelskolen besto i å drive misjon i Kiev, Ukraina.

Nå hadde det seg at Tanja og Wladimirs datter, Lina, også gikk på en lignende bibelskole og som også drev misjon i Kiev. Her møttes Lina og Jakob. De ble etter hvert kjærester, giftet seg og bosatte seg i Kristiansand. I Norge fant også Linas søster, Olga, seg en mann. De bosatte seg i Vennesla. Tanja og Wladimir begynte å besøke sine barn og senere barnebarn i Norge. Dermed var kontakten med Moldova opprettet.

Tanja og Wladimir fikk være med på cellegruppemøte i den cellegruppen som svogeren, Jens Kristian, tilhørte. Der fortalte de om nøden i Moldova og om deres arbeid blant de nødlidende i landet. Nøden rørte ved hjertene. Det førte til at cellegruppen begynte å støtte det arbeid som de driver. Men det er begrenset hva en liten cellegruppe kan makte.

Moldova er Europas fattigste land og verdens 3. fattigste. Grunnen er dårlig politisk ledelse på grunn av uløste politiske problemer. Landet har ingen eksport og nesten ingen industri. Alt de trenger får de fra Russland. Halve befolkningen drar til utlandet for å få arbeid slik at de kan underholde sin familie i dette lutfattige landet. Dermed blir tilgangen på skatter sterkt redusert. Som en følge av det blir økonomien svekket. I 1990 ble Moldova en uavhengig stat. Russerne trakk seg ut av Moldova, men besetter likevel et rikt område som egentlig tilhører Moldova. Rikdommene derfra putter russerne i sin egen lomme. De har også militære styrker i dette området. Landets politiske ledelse er derfor lammet.

Misjon blant de fattigste av de fattige

I dette landet driver Tanja og Wladimir misjon og hjelpearbeid blant fattige. De er selv fattige, men får de noe til overs, deler de det med fattigfolket i landet. Vladimir er kunstmaler og keramiker. Men å få solgt kunstverk til de fattige i Moldova, er selvsagt umulig.

Våre to venner har fått en fantastisk inngang på to av fengslene i hovedstaden Chisnau. I et av fengslene hvor det er 1700 innsatte, er mange fanger blitt frelst. Alle kunne se at de var blitt forvandlet i sinnet. Fengslets kvinnelige psykolog spionerte på Tanja og Wladimirs arbeid. Hva var det de gjorde med fangene som fikk dem til å forandre livsførsel? Ledelsen i fengselet lurte på hvilke metoder de brukte. Psykologen var på møtene deres. Her fikk hun høre evangeliet forkynt. Dette førte til at hun ble frelst. Dermed var dørene til fengslet vidåpent. Tanja og Wladimir har nå laget en menighet i fengslet og et eget kirkerom. De har gitt menigheten det betegnende navnet Jeriko. Våre venner har nå drevet fengselsmisjon i sju-åtte år.

Ved siden av å drive en utstrakt fengselsmisjon, driver Tanja og Wlademir et virke blant narkomane og tidligere fanger. De har kontakt med flere rehabiliteringssentre i hovedstaden og ellers andre steder i landet.

Møte med Tanja og Wladimir

Gjennom nære venner i cellegruppen fikk jeg høre om Tanja og Wladimirs misjon i Moldova. Jeg har alltid ønsket å hjelpe fattige. Derfor ba jeg om et møte med dem. Noen representanter fra cellegruppen møtte opp på MJLs nye helbredelsessenter mandag den 10 august. Tanja og Wladimir kom sammen med datteren Lina. Hun fungerte som tolk. Her fikk jeg høre om nøden i Moldova og hvordan man kan nå inn til de nødlidende der. Her fikk jeg bli kjent med noen av de mest gudfryktige og gudhengivne mennesaker jeg noen gang har møtt.

Jeg kontaktet styret i MJL. Vi ble enige om å starte en søsterstiftelse i Moldova: Jesus Heals Ministries, avdeling Moldova. Når dette leses, er Tanja og Wladimir i gang med å ordne det formelle med myndighetene i landet. Våre venner skal være MJLs misjonærer i landet. Vi skal nå begynne å sende penger til dette arbeidet. De skal brukes til fengselsmisjon, evangelisering og hjelp til de fattige og narkomane. Senere skal jeg dit for å holde helbredelsesmøter.

Det bor 4.3 millioner i dette landet. Vil du være med på å høste inn sjeler i Moldova? Vil du være med på å støtte arbeidet med å gi hjelp til de lutfattige i landet? Jeg vet du vil. Du som jeg, kjenner deres nød i ditt hjerte. Hva kan du gjøre?

Når du gir til vårt misjonsarbeid i Norge og ellers i verden, er du også med på å støtte arbeidet der. Fra disse midlene sender vi vår hjelp til de nødlidende i Moldova. Bare evangeliet kan få dette landet på fote.

Takk for din støtte!


Publisert:
2009-09-30


Tatt fra publikasjonen Legedom
Nr. 4 - 2009

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15