Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Giverfolket

Jeg vil begynne min leder med å takke alle som har reagert positivt på mitt opprop å støtte MJLs arbeid med å nå ut med evangeliet om frelse og helse! Det rører både mitt hjerte og hjertene til oss som arbeider i stiftelsen. Tenk at vi har så mange gode venner rundt om i Norge! I denne lederen vil jeg igjen sette fingeren på penger og velsignelser.

Tekst: Svein-Magne Pedersen

Vi holder nå på med å utvide virksomheten til flere land. Dørene i England står vidåpne for oss. Den ene kirken etter den andre ønsker besøk. Flere er blitt frelst og helbredet på møter i Middlesbrough, en storby nord-øst i England. 20 ble frelst i St. Barnabas Anglican Church under vårt besøk sist oktober. Av de som ble frelst var en lege og en fysioterapeut. En rekke personer ble helbredet - til prost Eric Wilsons store begeistring.

I menigheten All Nations Church der i byen ble en rekke personer helbredet. Hit kom byens ditriktslege med kone og to barn. Gud rørte med kona og barna. Hele familien gledet seg. Ryktene om miraklene har begynt å svirre i England. Folk kommer langveisfra på møtene. Vi har fått møteinnbydelser fra flere menigheter.

Spania har vi besøkt tre ganger. Flere er blitt frelst og helbredet der. Her har vi kontakt med en apostolsk pinsemenighet i byen Albir. For tiden bygger vi et nytt senter til 18 millioner kroner nær Vennesla sentrum. Dessuten har vi fått kontor i Bergen og snart får vi et på Lørenskog også. Her skal vi ha kontor på Regnbuen Kristne Fellesskap. Dette gjør vi for at vi lettere skal kunne betjene mennesker som trenger vår hjelp.

I Salten (distriktet rundt Bodø) har jeg hatt kontor siden 1988. Opp gjennom årene har flere tusen besøkt Mildrid og Fredrik Unosens hjem på Sundby i Saltdalen. Deres hjem har vært som et åndelig helsesenter midt i Saltdalen. Her har mange blitt frelst og helbredet.

MJL foreninger

I forrige nummer av Legedom introduserte jeg idéen om å starte MJL-foreninger. Til nå har fire-fem meldt seg på. Disse ber for vår misjon og støtter oss så godt de kan. Det er en styrke å ha venner som står bak oss når det stormer på høydene. Start gjerne en forening der du bor. Få med deg et par stykker som elsker misjon, og så er du i gang! Ta gjerne kontakt med meg hvis du ønsker å starte en MJL-forening i din bygd eller by. Det er såre enkelt!

Vi utvider og strekker oss lenger og lenger for å hjelpe mennesker. Vi handler i tro med en daglig bønn:

«Gud, hjelp oss, rør ved hjertene til de som leser bladet at de må gi sin gave denne måneden og fortsette med det.»

Vi vil være din utsendte misjonær. Men alt dette koster.

Bønn den 30. i hver måned

Stopper strømmen av gaver, har vi et stort problem. Men vi vet at MJL har en flokk trofaste venner over hele landet. De er trofaste støttepartnere som ber for oss, støtter oss og oppmuntrer oss til å stå på. Bladet Legedom leses av fire prosent av Norges befolkning. MJL er ikke bare en liten flik i det kristne landskapet man bare lett kan overse. Vi ber om at venneflokken rundt MJL bare skal øke, dag for dag.

Den 30. i hver måned ber jeg for alle givere denne respektive måneden. Jeg nevner alle med navn. Bønnedag for februar var den 28. Da ba jeg for hundrevis av givere. Gud har vært med på dette. Flere har opplevd en håndpåtakelig velsignelse kort tid etter.

Ekteparet Allaug og Thorleif Høynes mottok en bil til en verdi av 80.000 kroner samme dag som jeg ba for alle som hadde støttet oss i september i fjor. Jeg ba den 30. september. Samme dag fikk han bilen.

En dame på Sørlandet som hadde vært uføretrygdet i seks år på grunn av utmattelse, spratt frisk opp av sengen dagen etter forbønnen den 30. september i fjor. Siden da har hun vært helt frisk.

Flere har på en nesten uforklarlig måte fått penger i posten som de ikke hadde regnet med å få. Andre opplever at Gud velsigner på andre måter. Bibelen sier at «Gud elsker en glad giver» (2 Kor 9:7). Det indikerer at vi skal gi fordi vi elsker Gud og hans sak og ikke først og fremst for å få. Men likevel - vi har lov til å vente noe tilbake for det vi har sådd. Det gjør alle bønder når de har sådd korn i åkeren. Jesus sa at vi skulle få «hundrefold igjen» (Mat 19:29). Og Moses «så fram til lønnen» for sitt arbeid på jorden (Hebr 11:26). Det er større profitt å gi til Guds sak enn de renter man får i en jordisk bank.

I verden heter det: «Gi, så blir du fattigere.» I Guds rike er det motsatt: «Gi, så blir du rikere.» Vi har ikke råd til ikke å gi.

Hvor mye skal vi gi?

Dette er ikke en ny lære, det er en gammel sannhet som er en del av Jesu egen lære. Han sa klart og tydelig: «Gi, så skal det bli gitt dere» (Luk 6:38). Altså har vi lov til å vente noe tilbake fra Gud for det vi har gitt. Han sa ikke hva som ville bli gitt. Det kan være økonomisk hjelp, helbredelse, hjelp slik at ufrelste i familien skal bli frelst, en god jobb, en fin ferie, beskyttelse på reiser, beskyttelse av bil, hus, arbeid osv., osv..

At Gud ønsker å velsigne oss når vi gir, har vi et konkret løfte på fra Bibelen på. Her står det at vi skal gi tienden, det vil si 10 prosent av vår inntekt til Guds rike. Det er Guds skattesystem for at vi nyter av hans goder på hans jord. Det er langt mindre enn Staten krever av skatt fra sine borgere. Gud sier at hvis vi gir hele tienden, skal han la det regne velsignelser over oss:

«Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren, hærskarenenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelser over dere i rikelig mål.» Mal 3:10

I neste vers står det konkret om hva noe av velsignelsen betår i: beskyttelse av vår eiendom, vår økonomi og arbeidsplass:

«Jeg vil true eter-gresshoppen for deres skyld, så den ikke ødelegger markens grøde for dere. Og vintreet på marken skal ikke slå feil for dere, sier Herren, hærskarenes Gud.» Mal 3:11

Gud ber oss om å prøve ham ved å gi. Han sier ganske enkelt: «Gi og se om ikke det stemmer med det jeg har lovet: Kommer ikke velsignelsen over deg på forskjellige måter?» Jeg tror det er mange som skylder Gud å gi mer enn det de hittil har gitt. Vi skulle gi «hele tienden». Og når vi gir, bør vi gi til arbeid som har gode frukter. Vi må så vår sæd i god jord og ikke i dårlig jordsmonn. Ingen av oss ville vel så vår sæd i ørkensand.

Å gi til MJL er å så i god jord. I fjor ga 2100 til kjenne at de var blitt frelst. Mange har ringt eller skrevet og fortalt at de er blitt helbredet i løpet av fjoråret. Det har skjedd på møter, via telefonen, på kontoret og per brev med salveduk. Det er umulig å kjenne til det virkelige tallet, men vi regner med at bare en brøkdel gir tilbakemelding. Er du blitt helbredet, bør du kontakte oss og fortelle de gode nyhetene. Kjenner du andre som er blitt helbredet, gi oss beskjed.

«Pengevekkelse»

En svensk predikant fant et gammelt Troens Bevis (bladet til evangelist Aril Edvardsen) som utkom for 26 år siden. Her sto det et opprop om å gi til misjonen. Man kunne krysse av om man ville gi 100 kroner, 200 kroner eller et annet beløp. Det samme ser man ofte på blanketter i kristne blad den dag i dag! Siden da har lønnen økt cirka fire ganger! Men man fortsetter år etter år av gammel vane å gi hundrelappen i kollektkurven.

For de aller fleste av oss er det bare småpenger. Ga vi 100 i kollekten for 26 år siden, skulle vi gi 400 nå. Ga vi 200 før, burde vi gi 800 kroner nå. Ga vi 1000 kroner før, skulle vi 4000 kroner nå osv. Skjønner du? Vi har røvet Gud for det som er hans. Disse beløpene er for de fleste bare en liten del av hele tienden.

Materialismen blant kristne har gjort ubotelig skade i Guds rike. Dårlig økonomi betyr færre forkynnere og misjonærer, mindre satsing på å å nå ut med evangeliet. Færre får høre evangeliet, og færre blir frelst. Penger har med himmel og helvete å gjøre. Vi trenger en «pengevekkelse» blant kristenfolket. Måtte den begynne nå!

➤ Den 30. april ber jeg for de som gir til MJL denne månden.

➤ Den 30. mai ber jeg for alle som gir til MJL denne måneden.

➤ Den 30. juni ber jeg for alle som gir til MJL denne måneden.

Så din sæd i Guds åker, gi og bli velsignet!

Husk vårgaven til MJL!


Publisert:
2008-04-28


Tatt fra publikasjonen Legedom
Nr. 2 - 2008

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15