Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Hyllest til en Konge
JESUS

Tekst: Svein-Magne Pedersen

Jesus – hva forteller navnet deg? Et godt menneske som kunne mer enn de fleste, en religiøs fanatiker eller en person som kirken har tryllet frem opp gjennom historien?

Jesus – historiens mest omtalte person, mest forhatt, mest elsket, mest omskrevet og mest diskutert.

Jesus – navnet har fått statsmenn til å vri seg i sinne og tilbedere til å juble av glede.

Jesus – navnet har reddet drukkenbolter og narkotikavrak. Det har helbredet kreftpasienter og fått lamme til å forlate rullestolen.

Jesus – enestående inspirator til kunst, musikk og mange lovverk.

Jesus – navnet som har blitt brukt til økonomisk vinning, og mang en hykler har dekket seg bak det.

Jesus – mange forbinder lidelser og angst med det. Navnet har ført tusener under jorden, i fangeleirer, til skafottet og til torturkammeret.

Jesus – ateismens fiende og materialismens urovekker.

Jesus – den bedendes sterkeste garanti, syndernes eneste redning og den fortaptes eneste håp. Navnet setter skille mellom sannhet og løgn, frelst og ufrelst, himmel og helvete, Ingen ved hans side

Uten begynnelse, uten ende, uten jordisk far og med hjemstavnsrett i en overjordisk sfære – himmelen. Født ved et under. Den unge Maria, høyden 18 år, blir gravid uten å forbindelse med noen mann. Gud sto bak.

• Hans ulastelige liv er et under.

• Hans gjerninger er en ubrutt rekke av guddommelige manifestasjoner.

• Hans helbredende gjerning mangler sidestykke i historien: «Han helbredet dem alle.» Han avviste ingen, men helbredet alle syke som kom til ham for å få legedom. Ingen lege kan vise til slike resultater som helbrederen fra Nasaret. Vi kan derfor kalle Jesus for den åndelige legekunstens far.

• Hans død er i sitt innhold helt ulik noen annens.

• Hans legemlige oppstandelse er historiens største bragd.

• Hans nåværende makt omfatter land og folk, jorden og universets myriader av stjerner: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord.» Snart kommer han tilbake og vil demonstrere det.

Jesus – Jødelands største religiøse opposisjonelle

Han virker som en magnet på samfunnets utstøtte. De finner trøst og varme i hans kjærlighet til taperne og de store synderne. Men som et hår i suppa er han for samfunnets religiøse ledere. Han legger kjepper i hjulet for deres ytre religiøse jåleri, og setter på dem munnkurv i teologiske debatter. Uten å trekke et ord tilbake av det han sier, stiller han intellektuelle motstandere til veggs, stanser munnen på høyskolerte teologer, og får egenrettferdige lovtreller til å gå bort med bøyd hode.

Hans ord er en lov, fylt med autoritet, med fortryllende overbevisning, båret av en kjærlig undertone. Med myndighet befaler han enkle mennesker å følge seg. Fiskeren slipper fiskegarnet og tolleren forlater tollstasjonen. Et kort farvel med kolleger og yrke, og så rett inn i et spennende og farefullt liv sammen med Mesteren. Onde ånder har funnet sin overmann, og sykdomskreftene flykter for livets konge. Naturen med sin voldsomme energi må gi tapt for hans bydende ord. Den hylende stormen på Genesaretsjøen stilner av, og tyngdekraften oppheves da Mesteren setter foten på det dype hav.

Jesus – mannen fra arbeiderklassen

Men han hjelper folk fra alle klasser. For hos ham fins ikke klasseskiller, han har ingen favoritter. Politisk uavhengig som han er, tar han seg av venstreradikaleren Simon Seloten, den konservative Nikodemus og okkupasjonsmaktens forsvarer, Sakkeus.

Jesus – mannen som glemmer folkemassenes hurrarop for å ta seg av den ene, adelsmannens syke barn og fattigkvinnens syke legeme.

Mannen som tar imot en engstelig jødisk teolog om natten og en hedensk militæroffiser om dagen.

Ingen har talt så sterkt om synd og nåde, himmel og helvete som han. Men heller har ingen talt så varmt om full tilgivelse og grenseløs kjærlighet som mannen fra Nasaret. Hans liv var i nøyaktig overensstemmelse med det han lærte. Derfor sa folk om ham:

«Han har gjort alle ting vel.» «Aldri har noen talt som denne mann.» «Jeg har forrådt uskyldig blod.» «Jeg finner ingen skyld hos ham.»

Jesus – menneskeverdets far

I hans øyne er mennesker mer verd enn alt annet levende på jorden. Han peker på blomstene på marken og fuglene under himmelen og utbryter:

«Er ikke dere mer verd enn de?» Han hever menneskenes verd over dyrenes: «Hvor mye mer verd er da ikke et menneske enn et får!» Han setter livsverdien høyere enn levestandard: «Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne?» Å ødelegge menneskeliv er å gjøre ondt, sier han: «Er det tillatt å gjøre godt eller å gjøre vondt, å berge liv eller å spille det?» Han er ikke på parti med dem som avskjærer mennesket retten til å leve.

Jesus – familiens beste talsmann

«Det som Gud har sammenføyet, skal mennesker ikke skille.» Han gir ikke flyktige forbindelser sin moralske støtte.

Jesus – talsmann for fred og forsoning

«Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.» «Skynd deg å være føyelig mot din motstander.» Voldsmenn og krangelfanter får ikke hans støtte.

Jesus – mannen som i ord og omgangstone likestilte menn og kvinner

Kvinnen, som av jøder flest blir sett på som en ting og som nesten var uten rettigheter, gjøres høyst verdifull. Noen jødiske menn lukket øynene når de traff en kvinne på gaten. Andre takket Gud for at de ikke ble født som kvinne.

Jesus bryter radikalt med jødiske tradisjoner. En gatepike får tørke angerens tårer av hans føtter.

En hedensk kvinne får sin bønn oppfylt, en offervillig kvinne blir ikke avvist når hun ber om å få salve hans hode med olje.

Jesus lar i to lignelser en kvinne være hovedpersonen. Han besøker kvinner, helbreder en krumbøyd kvinne, og taler med kvinner på offentlige steder, noe som var imot jødisk skikk og bruk. Han redder livet på en kvinne som er grepet i hor, og taler om kvinners smertefulle fødsler. Og nettopp kvinner er det han åpenbarer seg først for etter oppstandelsen. Disse får den store æren av å være de første som skulle forkynne denne store nyheten videre: Jesus er virkelig Guds Sønn, synden og døden er utkonkurrert!

Jesus – mannen som setter evige verdier høyere enn alt materielt

«Hva gagner det menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?» Han setter sjelens frelse høyere enn jordisk rikdom og velvære. Penger, gods, makt, posisjoner og ære kan for ham være livets verste fiender.

Jesus – historiens merkeligste mann

Som kunne vekke opp døde, få et tre til å visne på en befaling, mangfoldiggjøre noen få brød og fisker så det ble nok til tusener. Som kunne erklære mennesker tilgitt og gi dem en ny start i løpet av sekunder.

Kjenner du noen som kan stilles ved hans side, da vis meg! Enten må man tro ham og holde ham for Gud å være, eller forkaste ham som historiens mest utspekulerte juksemaker.

Enten følge ham uten reservasjoner, eller leve uten ham i tid og evighet.


Publisert:
2007-01-07


Tatt fra publikasjonen Legedom
Nr. 5 - 2006

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15