Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Mange ble frelst og helbredet i Sandnes

FORNØYDE: Pastor Ingvald Skretting (t.v.) fra Klippen Pinsemenighet sammen med pastor John Arve Lunde fra Familiekirken på Sandnes stod bak arrangementet. Nå gleder de seg til å ta fatt på oppfølgningsarbeidet.
Forventningene til helbredelsesmøtene helgen 16. og 17. april var store. Og folk skulle ikke gå skuffet hjem. «En av tre kom for helbredelse» skrev Stavanger Aftenblad om møtene. Nærmere 20 personer søkte frelse og svært mange opplevde å bli helbredet fra sine sykdommer. Folk ble kjent med en Gud som både frelser og helbreder.

Tekst og foto: Johan Hovda

– Vi er glade for at Svein-Magne kom til Sandnes og hadde helbredelsesmøtene hos oss, sier John Arve Lunde, pastor i Familiekirken. Han får støtte av sin kollega Ingvald Skretting, pastor i Pinsemenigheten Klippen hvor møtene ble holdt. De to pastorene samarbeidet godt om arrangementet som samlet om lag 900 møtebesøkende.

Vellykket arrangement

Det var lagt ned et stort arbeid i forberedelsene og gjennomføringen av møtene. 300 plakater var hengt opp på Sandnes og i Jæren-distriktet. Det ble sendt ut pressemeldinger til fire aviser. Rogalands Avis gav møtene en helsides omtale i lørdagsutgaven. Overskriften lød: «Helbredelses-predikant til Sandnes: VIL HELBREDE DEG». Videre stod det: «Svein-Magne Pedersen sier at over 50.000 personer er blitt helbredet gjennom hans arbeid. I kveld kan du trekke kølapp når den omstridte predikanten ber for syke.» Pressen gav en fin dekning av møtene.

Muslim tok imot Jesus

I løpet av de to kveldene gav nærmere 20 personer til kjenne at de ville bli frelst. Noen gav respons i etterkant av møtet. En muslimsk dame stod i bønnekøen for å bli helbredet. Da turen kom til henne, gav Svein-Magne henne en kort versjon av evangeliet og ledet henne i en frelsesbønn.

En annen muslimsk kvinne i 40-årene kom fram til forbønn. Hun var svak i beina og i kroppen på grunn av multippel sklerose, og hadde problemer med å gå. Svein-Magne bad henne reise seg og gå etter forbønnen. Da hun merket hvor lett det var å gå, smilte hun mens hun gikk fort fram og tilbake framme i salen. Etter dette har hun blitt sterkere for hver dag. Den muslimske kvinnen er glad for det som har skjedd.

Oppmuntring og helbredelse

Før Svein-Magne begynte å be for syke etter kølapp-systemet oppmuntret han folket med kunnskaps ord angående sykdommen. Den ene sykdommen etter den andre ble beskrevet. Det var en hilsen fra Gud om at han brydde seg om dem, og det var å skape tro blant de syke.

Begge kveldene bad Svein-Magne for de syke til langt ut på natt. Og folk kunne høre det ene vitnesbyrdet etter det andre etter hvert som folk ble helbredet.

Oppfølging

Kjell Arne Tørresen og Morten Jarwson er ledere for oppfølgningsarbeidet. Hver enkelt person blir knyttet til en egen veileder som har ansvar for å etablere et vennskap med vedkommende, og å invitere de med i en cellegruppe. Flere har allerede takket ja til det, sier Tørresen, som kjenner Svein-Magne fra tidligere, blant annet fra flere kampanjer i Os utenfor Bergen. – Svein-Magne har en folkelig stil, og vi ser alltid gode resultater av hans møter, konstaterer Kjell Arne Tørresen.

FRELSE OG HELBREDELSE: Svein-Magne talte engasjert til forsamlingen om hva Gud kunne gjøre i deres liv. Nærmere 20 personer søkte frelse i møtene.

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15