Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Vennskap i nord

FULLSATT: Svein-Magne Pedersen talte til en fullsatt sal på Meløy Kulturhus helgen 4.-5. juni. Her ble frelse og helse forkynt, og 30 personer gav respons på budskapet.
30 personer søkte frelse på helbredelsesmøtene i Glomfjord. Gud både vil og kan frelse og helbrede hvem som helst, sier pastor Leif Halsos fra Meløy Nordre Frikirke. Og det var nettopp det Gud gjorde denne helgen.

Da Svein-Magne hadde helbredelsesmøter i Fauske i høst var også Leif Halsos tilstede. I en hyggelig samtale med Solveig spurte han om når de skulle komme til Glomfjord. – Ja, når vi blir invitert, svarte Solveig. – Dere er herved invitert, var Leifs kontante svar. Slik kom avtalen i stand som skulle vise seg å være guddommelig inspirert.

Godt forberedt

Det var menighetene Meløy Nordre- og Meløy Søndre Frikirke og pinsemenigheten Sion, Neverdal som gikk sammen om arrangementet for å nå befolkningen på nærmere 8000 innbyggere i Meløy kommune. To måneder i forkant bad bønnegruppene regelmessig for møtene. Det ble bedt om at Guds nærvær og herlighet skulle komme i kulturhuset, og at mange skulle bli frelst og helbredet.

- Det var stor enighet om å leie Meløy Kulturhus. For vi tror det er lettere for folk å komme til et nøytralt lokale, sier Leif Halsos. Dugnadsviljen hos folk var stor for å få i havn et vellykket arrangement.

Folket kom

På lørdagskvelden kom det to hundre personer til kulturhuset. Svein-Magne fikk god kontakt med folket og oppmuntret dem til å tro at Gud ville gjøre et mirakel i deres liv. - Gud gjør ikke forskjell på folk, og for Ham er vi alle like verdifulle, var Svein-Magnes budskap til en lyttende forsamling.

Da invitasjonen ble gitt om å ta et valg for Jesus og gi ham førersetet i livet, gav tjue personer respons. Og etter at de kollektivt hadde bedt frelsesbønnen kom vel tjue personer frem for å motta heftet: ”Neste stopp himmelen?” som bekrefter og stadfester det valget de nettopp hadde tatt.

Etter dette gikk møtet over i den delen hvor de syke ble betjent. Kafeen var åpen og behagelig musikk ble spilt i bakgrunnen, mens Svein-Magne bad for de syke. De kom frem tjue om gangen, etter et kølappsystem og så ble de bedt for individuelt. Svein-Magne intervjuet noen av de som ble helbredet, til oppmuntring og for å styrke troen til de som hørte på.

Mange fra lokalsamfunnet

På søndagskvelden kom det nye folk, da ryktet hadde spredd seg om alt det gode som skjedde i kulturhuset. De fleste kom fra kommunene Rødøy, Meløy og Gildeskål. Da frelses­innbydelsen ble gitt, rakte ti personer hånden i været,. Etter å ha deltatt i en felles bønn om frelse, så kom nesten alle fram for å hilse på Svein-Magne og få videre oppfølgning. To av dem var lærere i distriktet.

Pastor Leif Halsos ser lyst på oppfølgningsarbeidet. – Vi fikk navn på nesten tretti personer og alle har blitt kontaktet i ettertid. De som ble frelst kom hovedsakelig fra Ørnes, Glomfjord, Engavåg og Tjongsfjorden.

Det som er så flott er at de aller fleste av disse har naturlig kontakt med andre kristne. Noen av de nyfrelste har vi sett på flere møter i frikirkene, men på helbredelsesmøtene bekjente de for første gang frelsen. Det var også flere som vi hadde bedt for i lengre tid, som tok en avgjørelse. Det er vi glade for, sier Halsos.

En hilsen fra Gud

På søndagsmøtet kom Svein-Magne med kunnskaps ord om sykdommer av forskjellige slag. Etter hvert som han nevnte disse, rakte folk opp hånden for å gi tilkjenne at det var dem det gjaldt. – Det er en hilsen fra Gud til deg om at han bryr seg om deg, sa Svein-Magne. Den kvelden ble det bedt for syke til klokken tre på natten.

Mange er de som kunne vitne om sin helbredelse, både på møtet og i tiden etter. - Jeg har hørt om flere som ble bedt for på møtet, og noen dager etter så slo helbredelsen ut i full blomst. Det er første gang vi har hatt helbredelsesmøter av et slikt omfang, her i Glomfjord, sier han entusiastisk.

GODE VENNER: Solveig og Svein-Magne Pedersen fant fort tonen med pastor Leif Halsos i Meløy Nordre Frikirke. Helbredelsesmøtene ble holdt i Meløy Kulturhus.

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15