Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Erik Erikson i Gospel Channel:
TV-pioneren fra Island

Satelitter: Ved hjelp av flere satelitter skal Erik Erikson nå hele verden med evangeliet.
Foto: Svein-Magne Pedersen
En dag i 1979 gav Gud han en visjon som han da ikke forstod. I 1986 forstod han visjonen. Han skulle spre Guds ord over hele verden via media. Samme år startet han en kristen radiostasjon på Island. I 1992 kom han i kontakt den kjente TBN-sjefen Paul Crouch fra Amerika. Nå sender Erik Erikson kristne TV-program i 80 land. Snart er hele verden hans sognekall.

Tekst: Svein-Magne Pedersen

Islendingen ser på meg med sitt blå og åpne blikk. Han bøyer seg over bordet i den kinesiske restauranten og sier med et varmt tonefall:

– Det er viktig å søke Gud i bønn. Min kone Kristin og jeg ber sammen en time hver morgen, og noen ganger mye mer. Han smiler og nikker mot sin kone. – Jeg ber Gud om visdom og hjelp til å nå lenger ut med evangeliet.

Vi sitter på en kinarestaurant og samtaler om et samarbeid som kan store frukter i tiden framover. Kanskje er bønnen nøkkelen til suksessen denne islendingen har opplevd i løpet de siste 19 årene? Frelst ble han på et pinsemøte i Reykjavik i 1974, og året 1975–76 gikk han på Hedmarktoppen Folkehøgskole i Hamar.

Visjonen

Jeg møter en mann med tro og visjoner.

– I 1979 gav Gud meg en visjon som jeg da ikke forstod. I 1986 forstod jeg hva han mente. Jeg skulle nå ut i verden med evangeliet via radio og TV. Gud gav meg kallet dette året. Jeg startet med to tomme hender, men fikk skrapet sammen nok penger til å kjøpe meg en 50 watts radiosender. I 1986 ble radio- og TV-monopolet brutt på Island. Vi var den andre stasjonen som begynte å sende program i landet vårt etter monopol-bruddet. Vi spilte kristen musikk 24 timer i døgnet. Det slo an. Folk likte det, sier en mediaengasjert Erik.

Men trangen etter å nå lenger ut med evangeliet drev ham til videre handling. I 1985 ble han gift med Kristin som han traff på en restaurant i Reykjavik. De dro til USA for å finne støttepartnere for et nytt prosjekt: Kristne radiosendinger over kortbølgen til hele verden. Etter et halvt år kom de tilbake til Island uten å lykkes. Dessuten ville ikke de høye herrer på Island gi ham lisens til en slik stasjon, men han lot seg ikke stanse.

– En novemberdag i 1991 begynte Gud å tale til meg om å starte TV-sendinger på Island. Året før hadde jeg overgitt radiostasjonen til noen andre kristne. Jeg begynte å be Gud om åpne dører. Jeg søkte og fikk lisens til å sende kristne TV-program. Den første TV-senderen var på 10 watt. Den 28. juli 1992 ble det første kristne TV-programmet sendt. Vi kalte TV-stasjonen for Omega TV. Rekkevidden var noen få kvartaler nedover gatene her i Reykjavik. Merkelig nok ble signalene oppfanget i noen hjem rundt TV-stasjonen, sier Erik og ler hjertelig.

I oktober samme år fikk Erik tak i en sender på 50 watt: – Med den nådde jeg til enda større områder her i byen. TV-sendingene ble etter hvert kjent. Media tok tak i saken. Aviser, radio og TV omtalte TV-arbeidet vårt i rosende ordelag. Vi hadde startet Islands første kristne TV-stasjon.

TBN-sjefen på tråden

I lengre tid hadde Erik sendt flere fakser til den store kristne TV-stasjonen TBN i USA. Her er Paul Crouch leder. I disse faksene spurte Erik om økonomisk støtte til å sette opp en TV-stasjon på Island. Han fikk ikke et eneste svar på henvendelsene. I september 1992, like før Erik begynte å sende med 50 watt, fikk han en høyst uventet telefon tidlig en morgen. TBN-sjefen Paul Crouch var på tur til Russland i et ærende og måtte lande med sitt private jetfly på Reykjavik for å fylle bensin. Han overnattet på et hotell til neste dag. Like før han skulle dra videre, fant han en engelsk avis på hotellet. Her fant han en artikkel om Erik som hadde startet Islands første TV-stasjon. Paul ble straks interessert. I artikkelen stod merkelig nok Eriks telefonnummer. Til dags dato vet ikke Erik hvem som hadde skrevet artikkelen og satt den inn i denne avisen.

– Jeg hadde så vidt stått opp da telefonen ringte. En mannsstemme sa: «Dette er Paul Crouch fra TBN. Er dette Erik Erikson som har startet en TV-stasjon her på Island?» – Jeg trodde først at det var en gedigen spøk, men etter hvert forstod jeg at det virkelig var den store TBN-sjefen jeg hadde på tråden. Jeg spurte ham om han hadde fått faksene jeg hadde sendt. Det hadde han ikke engang hørt noe om. Da skjønte jeg at det var Gud som hadde sendt ham til Island, sier Erik.

Paul fortalte at han skulle dra videre til Russland noen minutter senere. Samtalen ble derfor kort, men svært viktig for Erik.

«Hvor stor er senderen din?» spurte Paul.

«Den er bare på 10 watt,» svarte Erik.

Paul lo ikke overbærende, men sa: «Alle ting starter i det små. TBN vil hjelpe deg slik at du får satt opp en større TV-stasjon. Jeg skal sende en mann til Island som kan se på ditt behov og hjelpe deg.» Paul takket for seg og gikk om bord i flyet som skulle ta ham til Russland.

Kort tid senere kom en av Pauls medarbeidere med eget fly fra USA. Det ble så bestemt at TBN skulle kjøpe en 1000 watt sender til Eriks Omega TV. Et halvt år senere, i mai 1993 kom en hel container til Island, fylt med TV-utstyr fra TBN. Nå kunne Omega TV nå 70 prosent av Island. To år senere fikk Erik kjøpt en 5000 watts sender. Nå hadde han og hans medarbeidere fått vind i seilene. Media var fortsatt positive til arbeidet.

Benny Hinn på Island

I august 1994 arrangerte Erik et møte for Benny Hinn i Reykjavik. Flere tusen kom på møtet. Møtet var en suksess, selv om flere lutherske prester var kritiske. Neste år arrangerte Erik tre møter til i Reykjavik for Benny Hinn. Da kom det 12.000 på møtet i Islands største sportshall. Det er fem prosent av Islands befolkning. På ett år hadde det åndelige klimaet forandret seg. Den lutherske biskopen deltok nå på møtet. Media dekket begivenheten på en positiv måte, og Omega TV ble enda mere kjent. Mange flere begynte å lytte til sendingene fra Reykjavik og ringe inn sine bønnebegjær.

Guds ord til 80 land

I 2002 kjøpte Omega TV en «uplink station». En slik kan sende programmene direkte opp til satelittene, som igjen sender dem ned til jorden. Erik fikk tillatelse til å sende på satelitten Thor II. Han ville nå skandinavere med evangeliet, og Thor II dekker både Skandinavia og en del av Europa. Stasjonen ble nå kalt Gospel Channel. Denne var den første som sendte kristne programmer via Thor II over Skandinavia.

Erik traff Paul Crouch på et møte i USA i 2002. Først nå traff de hverandre ansikt til ansikt. Pioneren fra Island spurte om de kunne få økonomisk støtte til satellitt-prosjektet. Igjen var Paul sjenerøs overfor Erik. Gospel Channel skulle få støtte det første året. Erik kunne puste lettet ut. I mellomtiden prøvde han å få flere støttepartnere til sitt TV-arbeid.

– Mitt mål er nå hele jorden med evangeliet. Jesus sa at vi skulle nå ut til alle folkeslag med det glade budskapet. Den 1. desember i fjor begynte vi i tillegg å sende på satelitten Hotbird 6. Gjennom denne satelitten kan vi nå ca. 80 land. Vi når til alle land i Europa, og dekker halve Afrika, Midt-Østen og land som Irak, Iran, Afganistan og en del av Russland og China. Responsen er stor. Muslimer har kontaktet meg og sagt at de vil tro på Jesus, sier evangelisten ivrig.

Men Erik stopper ikke her. Om noen måneder håper han på å kunne sende programmer på en ny satellitt som dekker Asias milliarder. Deretter satser han på en satellitt som når Australia. Deretter står Sør- og Nord-Amerika for tur. Og så er hele verden dekket med evangeliet fra det lille landet Island.

– Velkommen, Svein-Magne!

TV-evangelisten er kjent på Island. To islandske statsministre og en rekke politikere har besøkt TV-stasjonen. De kan ikke få fullrost det arbeidet som gjøres her. Bønnebegjærene fra Island og andre land strømmer på, og de elleve medarbeiderne har nok å gjøre.

Fra den 21.– 24. januar i år var min kone Solveig og jeg på Island for å treffe Erik og hans stab. Jeg deltok på to TV-program som ble sendt over hele Europa og flere andre land. Kjemien stemte på en prikk. Vi lærte å sette pris på hverandre, ja, vi ble virkelig gode venner. Her fikk vi legge en plan for et interessant samarbeid.

Når dette bladet leses, er vi i gang med å sende programmet «Miraklet er ditt» både over Skandinavia og over nærmere 80 andre land. (Se programoversikten i Legedom.) På engelsk heter programmet «The Miracle is Yours». Det går både på engelsk og norsk. Vi har fått oss eget studio i Vennesla og har også medarbeidere og produsent. Etter hvert som Erik sender på nye satelitter, følger vi med. Til slutt dekker vi hele verden med vårt program om frelse og helbredelse.

TV-evangelisten ønsker oss velkommen til et interessant samarbeid:

– Vi liker deg, Svein-Magne. Du er en radikal forkynner som har visjoner og som er interessert i å nå ut med evangeliet. Jesus kommer snart og vi trenger medarbeidere som er med på å nå ut til verdens ende med verdens beste budskap.

ykkelig par: Kristin og Erik arbeider sammen for å spre evangeliet gjennom TV.
Foto: Svein-Magne Pedersen

Kontrollrom: Gudmundur Ragnarsson viser meg kontrollrommet til Gospel Channel. Gudmundur tilhører staben i Gospel Channel. Han er tidligere luthersk prest.
Foto: Solveig Pedersen

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15