Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Slutt med kølappen

Profetisk sus: Etter at kølappsystemet ble avviklet, ble det en ny profetisk sus over møtene. Bildet er tatt mens Svein-Magne prekte i Orkdal Kulturhus 15. november i fjor.
Vi er inne i et nytt Herrens år. Det er nå 14 år siden MJL så dagens lys. Vi har vokst med vind i seilene, men også gjennom prøvelser. Uansett – vi har alltid kommet sterkere ut av prøvelsene enn vi gikk inn i dem. Men justeringer har likevel vært nødvendige. Det lys Gud har latt skinne i våre hjerter, trenger å lyse skarpere, klarere.

Tekst: Svein-Magne Pedersen
Foto: Anders Haukland

Verden rundt oss forandrer seg. Folk tenker og reagerer forskjellig fra år til år. Budskapet er hellig, men metodene for å nå mennesker med evangeliet bør forandres slik at vi kan få moderne mennesker i tale, få dem til å lytte, reagere. Jesus var en ekspert på det. Folk reagerte på hans forkynnelse, hans lære og hans undergjerninger. De frydet seg, priste Gud, fryktet ham, undret seg eller ble sinte. Folk ble trukket til ham i hopetall – eller de forlot ham i skuffelse, forakt eller sinne. Men Jesus lot seg ikke manipulere. Han stod på sitt, for han var Sannheten. Vi mennesker trenger å justere oss etter ham, for sannheten er ikke relativ.

Gud ønsker stadige forandringer i våre liv. Vi trenger å bli ham mer lik og legge av oss unoter, uvaner, kjødeligheter og synder. Det er forandringer på det indre plan. Å møte kristne med de samme svakheter år etter år, er skuffende. De har vært for lite i Guds nærhet. Derfor har det ikke blitt noen nødvendige justeringer på det indre plan. Helliggjørelse, det at Gud ved sin kraft eliminerer synder fra våre liv.

Men Gud ønsker også forandringer på det ytre plan.

En bedre vei

For snart sju år siden begynte jeg med kølappsystemet i forbindelse med forbønn for syke. Behovet tvang seg fram. På et møte i Melbu i 1997 med nærmere tusen mennesker til stede holdt en mann med angina på å kollapse i den lange bønnekøen. Samme år hadde jeg en helbredelseskonferanse på Geilo. Fire hundre mennesker var til stede på møtene. Det oppstod knuffing i bønnekøen. Det ble diskusjon og krangel om hvem som stod først i køen. Da ble jeg og medarbeiderne enige om at kølappsystem var svaret. På et møte hos evangelist Bjørnar Heimstad i Nordkjosbotn senere på sommeren ble ideen satt ut i livet. Den kjente kampanje-predikanten oppmuntret oss til det. Vi var kanskje de første i kirkehistorien som tok i bruk kølappsystemet i forbindelse med forbønn for syke.

Ideen nådde avisen Verdens Gang en julidag i 1997. Jeg fikk telefon fra en journalist i avisen på min mobiltelefon mens jeg var i Canada. Han intervjuet meg om saken. Daværende biskop Steinholt i Tromsø ble spurt om hva han mente om ideen. Fornuftig nok svarte biskopen at det ble en sak som bare jeg måtte avgjøre. Det ble en hel side i VG. Kølappsystemet bygger på et rettferdig prinsipp. Den som kommer først til mølla … Det ble slutt på diskusjoner og knuffing og irritasjon i bønnekøen. Jeg tok fram tjue i slengen. Så kunne de andre ta det med ro nede i salen, sitte i tilbedelse og følge med når Gud gjorde under. Eller de kunne få seg mat på en kafé i rommet ved siden av. Våre møter har vart opp til 15–16 timer. Ingen kunne kritisere meg for overfladisk behandling av syke mennesker. Jeg tok god tid for hver enkelt, fikk kort høre om deres sykdom, fikk be med de syke og intervjue dem hvis noe skjedde. De fikk med seg bladet Legedom og en salveduk.

Selv om alt var gjort rett, og jeg ofret nattesøvnen for de syke, var ikke alt «rett» likevel. Min kone Solveig har i lengre tid påpekt dette forholdet. Det tok på kreftene på de syke, på arrangørene og på henne selv. Noen holdt ikke ut til det ble deres tur og gikk hjem. Noen gikk hjem og sov noen timer og kom tilbake når det ble deres tur. Som skipperen på skuta var jeg alltid den siste som «gikk fra borde».

«Husk, du er over 50 år og kan ikke holde på slik i det uendelige. Hva skal du gjøre hvis det kommer flere tusen på møtene,» har Solveig ofte sagt til meg. Og jeg har pleid å svare: «Jeg er like sprek som før. Er folk interessert i å bli helbredet, må de vel kunne vente på forbønn noen timer.» Det var veldig mye sant i det, men kritikken fra henne har ikke stilnet. Stadige drypp har kommet fra henne. Til slutt gikk det inn. Tenk om det var Gud som prøvde å tale til meg gjennom henne? Hadde Gud en bedre metode, en bedre vei?

Den profetiskedimensjonen

Hvordan skulle jeg kunne nå til mange samtidig slik at alle syke på et møte kan bli berørt av Guds Ånd?

For det første: Gud er Ånd og derfor allesteds nærværende: «Hvor skal jeg gå fra din Ånd, og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn?» (Sal 139:7). Han er dermed ikke bundet til at jeg legger mine hender på den syke.

For det andre: Guds Ånd kan bli sendt ut gjennom min forkynnelse, tro og bønner til de syke nede i salen: «Du sender din Ånd ut, de blir skapt, …» (Sal 104:30). «Han sendte sitt ord og helbredet dem og reddet dem fra graven» (Sal 107:20). Jesus helbredet flere syke på avstand, altså uten å ta på dem. Gjorde han det da, kan han gjøre det i dag også. Guds Ånd kan fylle en bygning eller et område der hvor Guds ord forkynnes, slik det skjedde på pinsedag. Guds Ånd «fylte huset der de satt» (Apg 2:2). Gud kan overføre helbredelse gjennom sitt nærvær.

Når Gud fyller en helbredelsespredikant med sin kraft, er den ikke bare på innsiden av predikanten, den stråler ut fra ham til syke i et gitt område. Apostelen Peter var en gang så fylt av denne kraften at folk i Jerusalem merket at syke ble friske bare hans skygge falt på dem. Det vil si at han var i nærheten av de syke (Apg 5:15). Det har hendt (uten at jeg selv visste om det) at folk er blitt helbredet bare ved at jeg har sett på dem eller håndhilst på dem.

De fleste av Jesu helbredelser skjedde ved at de syke oppsøkte ham. Men noen ganger tok Jesus selv initiativet til å helbrede syke. Jesus ønsker å operere på samme måte i dag, bare gjennom oss. For et par måneder siden begynte jeg å be Gud vise meg hvilke sykdommer han spesielt ønsket å helbrede i et spesifikt møte. Jeg bad at han skulle åpenbare det for meg. Straks begynte han å vise meg en person i et syn og denne personens lidelse. Han fortalte meg navn på sykdommer som ville være presentert på møtet.

Hvorfor åpenbarer Gud bare spesifikke sykdommer? Gud har en spesiell plan for spesielle mennesker på et gitt tidspunkt i deres liv. I utgangspunktet ønsker Gud å helbrede alle. Men det hindrer ham ikke i å ta ut noen spesielle til å bli helbredet. Det vil igjen styrke troen til andre syke i møtet, slik at de lettere kan ta imot hans kraft til helbredelse. Gud er en strateg!

Denne åpenbaringsgaven kalles «kunnskaps ord» (1 Kor 12:8). Det betyr at Gud på forskjellige måter åpenbarer kunnskaper om ting, hendelser eller fakta om en person. Gjennom kunnskaps ord visste Jesus at kvinnen som han møtte ved Jakobs brønn hadde hatt fem menn og den hun bodde sammen med var ikke hennes. Gjennom kunnskaps ord kalte Jesus på tolleren Sakkeus som satt skjult oppe i et morbærtre. Han kjente navnet hans og visste at han ønsket frelse: «Sakkeus, skynd deg og kom ned! For i dag må jeg bli i ditt hus» (Luk 19:5).

Profetisk budskap

For noen uker siden var Solveig og jeg på en liten konferanse i Västerås i Sverige for ledere fra noen europeiske land. Ca. 25 ledere var kommet for å lytte til pastor David Cartledge fra Australia. I oktober 2002 profeterte han over meg under et møte i Filadelfia, Vennesla. Store og helt spesielle under skulle skje gjennom min tjeneste, og mengder av folk ville komme til å bli frelst, var Guds ord til meg gjennom denne gudsmannen. Gud har brukt pastor Cartledge til vekkelse og fornyelse blant pinsebevegelsen i Australia. Den har nå pågått i over 20 år. Pinsebevegelsen der har mangedoblet seg i løpet av disse årene. David er en vel ansett leder på verdensplan. I avslutningsmøtet i Västerås gav han en profeti til enkelte av lederne på konferansen. Han pekte på Solveig og meg og kom med følgende profetiske utsagn: «Svein-Magne, du har vært opptatt av å evangelisere og be for syke. Det vil du i komme til å fortsette med, ja, i enda større grad enn før. Men Gud vil gi en ny dimensjon i din tjeneste. Du vil fra nå av komme til å profetere over folk. Uten sammenligning for øvrig, det vil bli sagt om deg som det var sagt om kong Saul: «Er også Svein-Magne blant profetene?» Til å begynne med vil det føles som om du rir baklengs på hesten, men du skal likevel bare fortsette med det. For Gud gir deg en ny dimensjon i din tjeneste for ham.»

Pastor Cartridge understreket det som Gud noen uker før hadde talt til meg om: å tale ut profetiske ord til syke mennesker. Det gjorde oss godt å få denne stadfestelsen. Og vi ser at det virker.

Gud taler konkret

Før møtene innvier jeg meg til Gud. Nesten alltid forteller han meg hvilke sykdommer han vil helbrede i møtet. Jeg skriver det ned. Under møtet er jeg åpen for nye åpenbaringer om de som sitter i salen. Etter at jeg har prekt og ledet de ufrelste til Jesus, lister jeg opp sykdom for sykdom og ber den som har den spesielle sykdommen om å gi seg til kjenne ved håndsopprekning. Som oftest rekker flere hånden i været. Jeg ber den syke om legge hånden på seg selv. Deretter ber jeg for den syke som har den spesielle lidelsen som jeg har nevnt ved navn. Hvis noen merker at Gud har rørt ved dem, ber jeg dem rekke opp hånda og gi Gud æren ved det. De trenger ikke å komme fram for å fortelle hva som har skjedd. Men hvis noen ønsker å komme fram og fortelle hva Gud har gjort for dem, er de hjertelig velkommen til det. Deretter tar jeg den neste sykdommen og gjør det samme osv.

Til slutt ber jeg syke som ikke har fått forbønn for sin sykdom om å reise seg. Og så ber jeg for de resterende plager.

Helt til slutt gir jeg mulighet for de som ønsker å få håndspåleggelse om å komme fram. Noen blir helbredet gjennom kunnskaps ord og påfølgende bønn og/eller proklamasjon. Andre blir helbredet gjennom håndspåleggelse. Dermed bruker jeg flere av de metodene som Jesus praktiserte. Noen ganger profeterer jeg over de som kommer fram i forbindelse med forbønn.

Gud er praktisk

Det positive med denne metoden er at Guds Ånd kan berøre flere på samme tid. Jesus talte troens ord til de ti spedalske som stod på avstand og ropte om hjelp. Alle ti ble helbredet etter hvert, på veien til templet i Jerusalem. Jesus rørte ikke ved noen av dem. Han bad at de i tro skulle vise seg for prestene ved templet i Jerusalem (som praktiserte som leger på den tiden) for å bli erklært friske i henhold til forskriftene i Det gamle testamentet.

Jeg har merket en spenning i våre møter som er interessant. Gud er ikke lenger bare Gud som helbreder, men også Gud som åpenbarer seg for den enkelte på en høyst personlig måte. Mange blir sittende igjen med ærefrykt for Gud: «Tenk at Gud har sett til min nød, tenk at han hadde et ord til meg!»

Kunnskaps ord virker også noen ganger gjennom forbønn på telefonen. Gud har talt til meg om sykdommer som innringeren ikke har tatt med. De blir da overrasket over at jeg visste om den plagen som de selv glemte å ta med.

At Gud helbreder på avstand er en daglig opplevelse for meg. Hver arbeidsdag på kontoret ringer folk for å fortelle at de er blitt helbredet gjennom forbønnstelefonen mellom 09.00 og 23.00. (tlf.: 820–750 70). Mange kan til og med fortelle om store under etter å ha lyttet til andaktstelefonen. Den triller og går dag og natt. «Guds ord lever og blir,» sier apostelen Peter. Det blir aldri gammelt eller virkningsløst. Det virker gjennom digitale opptak på andaktstelefonen (tlf.: 820-750 80).

Svært mange har blitt helbredet gjennom mine TV-program om helbredelse. Noen har lagt hånda på skjermen som et uttrykk for handlende tro, eller de har sittet i sofaen og opplevd at Gud har helbredet dem.

Hvordan kan det skje helbredelser gjennom slike utradisjonelle metoder? Svaret er: Gud er Ånd og er derfor over alt. Han er fri til å bruke nye metoder for å nå inn til dagens mennesker. Gud er ikke statisk, men ekspansiv og allsidig. Gud elsker mennesket. Dessuten ønsker han å demonstrere sin makt på snusfornuftige teoretikere.


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15