Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Toronto Airport Christian Fellowship:
På profetskole i Toronto

Profeter - fins de i dag? Kan man lære seg til å tale profetisk? Hva betyr det å ha en profetisk gave og hvordan skal den brukes? Hvem kan profetere? Disse og mange andre beslektede emner ble grundig belyst på en profetkonferanse i Toronto, Canada i tiden 10.-13. mai i år.

Tekst: Svein-Magne Pedersen

Igjen var Solveig og jeg på konferanse i Toronto. I oktober 1999 deltok vi på en utfrielses-konferanse her. Den tok for seg emnet befrielse fra onde åndsmakter. Denne gangen var det Bibelens trolig viktigste nådegave som skulle belyses. Og menigheten som arrangerte disse konferansene var Toronto Airport Christian Fellowship.

Menigheten er svært utradisjonell. Nå har den da heller ingen religiøse tradisjoner å ivareta, for den ble startet i 1988. Pastor John Arnott sluttet i vanlig arbeid i 1980 for å bli predikant. Det skjedde etter en misjonstur til Indonesia. Han ble da grepet av nøden for mennesker. Sammen med sin kone Carol begynte han å tjene Gud på heltid.

Den 20. januar 1994 brøt fornyelsen ut i menigheten. Bølgene fra denne fornyelsen skulle nå til menigheter over hele verden. Titusener av troende (og ikke-troende) fra forskjellige kirkesamfunn har siden da valfartet til denne kjente menigheten for selv å bli berørt av Guds kraft. Solveig og jeg var på en «Catch the Fire»-konferanse allerede i november 1994 og fikk da vurdere fornyelsen og ytringene på nært hold. Noen kaller den «lattervekkelsen» siden uttrykksformene hos mennesker som blir berørt av Guds Ånd er forskjellige og svært spesielle. Pastor Arnott har ikke villet stoppe de ytringer som er fra Gud. Noe er selvsagt rent menneskelig. Om nødvendig har slikt blitt stoppet. Men pastor John har valgt å gå med Gud, være utradisjonell og fri, koste hva det koste vil med hensyn til kritikk. Tilstrømningen av mennesker har nok avtatt en del, men menigheten arrangerer årlig en rekke konferanser som fortsatt trekker folk fra hele verden.

Gull i munn

For vel et år siden begynte det å skje merkelige mirakler i menigheten. Pastor John Arnott begynte da å be for mennesker som hadde tannproblemer. Mange som hadde de skadelige amalgamfyllinger i tennene, fikk mirakuløst oppleve at fyllingene ble omdannet til gull-, sølv- ell ren tannsubstans. Flere tannleger har bekreftet miraklene. Pastor Arnott fortalte meg at han fortsatt bad at slike under måtte skje, og at det fortsatt skjedde. Han var ikke i tvil om at Gud på denne måten viste sine tegn og sin herlighet. Menigheten selger nå en video («Go for gold») med vitnesbyrd fra flere som har opplevd slike under. Selv har jeg ikke noen problemer med å tro at Gud kan gjøre noe slikt. Kunne han gjøre noe så «grelt» som å omdanne vann til vin, må han vel da kunne forvandle det farlige amalgamet til gull eller sølv. Det er mer fornuft i det. - Eller kanskje burde han først ha sendt en søknad til noen teologiske høyskoler i Norge om tillatelse til å gjøre noe utenom det vanlige? Nei, gullet og sølvet i Toronto er alene Guds og ikke tannlegenes gjerninger. Hvem kan motbevise det? Og kan vi ikke det, bør vi for skams skyld holde munn og ikke dra Gud ned på vårt teoretiske, åndsfattige ståsted.

TILBEDELSE: Gudstilbedelsen var sterk på møtene. Lovsang og tilbedelse varte nærmere en time i begynnelsen av hvert møte. Nærmere to tusen deltok på kveldsmøtene.

Viktig nådegave

Men nå var det ikke gullmiraklene som skulle være i fokus. De ble ikke nevnt med et ord under konferansen. Av de ca. 20 nådegaver og tjenester i Bibelen skiller nådegaven til å profetere seg ut som den kanskje viktigste. Det kunne fire hovedtalere med profetisk tjeneste slå fast: Larry Randolph, Steve Witt og Jim og Michal Ann Goll. I tillegg til åtte møter ble det holdt 12 seminarer omkring emnet. Profeten Larry Randolph var nok den som det var knyttet mest forventning til. Han har en sterk profettjeneste som er blitt bekreftet av mange.

Larry Randolph fortalte om sin spede begynnelse i den profetiske tjenesten. Noen år var han også pastor. Da han begynte i en menighet, var det 200 medlemmer der. Da han avsluttet, var det bare 70. Han forstod snart at Gud ikke hadde kalt ham til den oppgaven. Gjennom prøving og feiling lærte han å bruke profetgaven rett. Larry henviste til Paulus som sier: «Søk med iver å få de åndelige gaver, særlig å tale profetisk!» (1 Kor 14:1). Paulus sa også: «For dere kan alle tale profetisk» (1 Kor 14:31). Larry mente derfor at dette var en gave som alle troende kunne motta fra Gud og utvikle gjennom bruk. Men vi måtte med iver søke etter å motta gaven, for Gud hadde gitt den slik at mennesker kunne bli oppbygd, bli formant og få trøst (1 Kor 14:3). Gaven var ikke til for å dømme og kritisere folk, men til oppmuntring. Den kan også åpenbare framtidige hendelser (Apg 11:27-28; 21:10-11) og være retningsgivende. Larry advarte mot å fortelle hvem som skulle bli gift med hvem. Det ville være skjebnesvangert om man da tok feil! - Alle kan gjøre feil, uten at man dermed er en falsk profet. Det er slik man lærer, ved prøving og feiling, sa Larry. En enkel, men oppbyggelig profeti kunne være: «Jeg har en følelse at Gud vil si til deg: Jeg setter pris på deg og jeg har deg inderlig kjær!» Sjelden eller aldri skulle man si: «Så sier Herren …» For tenk om man da tok feil og folk trodde blindt på profetien!

Forløsende effekt

I løpet av et par år ble Larry hver dag bombardert av djevelen som flere tusen ganger om dagen sa til ham: «Gud hater deg langt inn i levra!» Så en dag fikk han en profeti fra en venn som uten å vite om dette sa til ham: «Larry, Gud sier til meg at han ikke hater deg langt inn i levra.» «Fra det øyeblikket forsvant den djevelske kritikken for godt,» sa en smilende Larry Randolph. Han hevdet at en profeti fra Gud har en forløsende, kreativ effekt, og henviste til Esekiel 37 om de tørre ben i dalen som kom sammen og ble levende da profetordet lød.

Aldri har jeg opplevd en forkynner med så mye humor i sin forkynnelse. Han kledde sitt sterke budskap inn med en slående humor og med massevis av glede. Og mellom lattersalvene fikk han i 20 punkter (i løpet av to møter) fortalt oss hva det innebar å tale profetisk. Her kunne taleren blant annet slå fast at det var forskjell på å ha en profetisk gave og være en profet på full tid. En profet er en som har utviklet sin profetiske nådegave slik at den blir en heltidstjeneste. Her er det snakk om modenhet, erfaring og salvelse.

KJENT PASTOR: Pastor John Arnott tar seg gjerne tid til en prat sammen med meg etter et møte. Han er en mann med et farshjerte, som elsker Guds sak og alt Guds folk.

Verdenskjent menighet: Toronto Airport Christian Fellowship. Den 20. januar 1994 brøt det ut en fornyelse i menigheten som skulle bli til velsignelse for tusener fra hele verden. Men menigheten er også blitt omdiskutert på grunn av de merkelige åndsytringene på møtene – og for at mange hevder å ha fått byttet ut amalgamet med sølv- og gullfyllinger ved hjelp av Guds kraft.

Forskjellen

På profetskolen kom det fram følgende: Forskjellen mellom profeti og spådomskunst er følgende: De som profeterer i Jesu navn henter sine opplysninger fra en ren kilde - Den Hellige Ånd. Gud viser en ikke noe annet enn det man kan ha nytte av som kristen. Gaven til å tale profetisk opererer «etter som han vil» (1 Kor 12:11) og ikke som jeg vil. Selv om også dette skal prøves, er det normalt sett Guds tanker som blir presentert. Frukten er oppbyggelse, formaning og trøst. Sannsigerne (astrologer, spåkoner m.fl.) henter sitt budskap fra onde åndsmakter. Djevelen er en fallen engel og vet en del om saker og ting, men han er ikke allvitende. Han kalles løgnens far og er ikke til å stole på. Budskap fra ham knytter mennesker til djevelen, og ens ånd blir infisert av onde åndskrefter (3 Mos 19:31; 5 Mos 18:10-14; Jes 47:12-15). Selv om sannsigeren kan ha rett i sitt utsagn (3 Mos 13:1-3), blir den som blir spådd, knyttet til denne åndsmakten i sitt indre. Man har åpnet en kanal inn i sjelen som djevelen kan komme tilbake på.

I dag er det mange som kontakter spåkoner og astrologer. Spådomskunst er en djevelsk etterligning av den profetiske nådegave. Dette forteller meg at vi mer enn noen ganger før trenger modne kristne som har utviklet profetiens nådegave og kan komme med budskap fra Gud til mennesker som trenger trøst, oppmuntring og retning i livet.

Et ord i rett tid

Larry hadde med seg flere medarbeidere som hadde profetisk tjeneste. På to av seminarene fikk deltakerne slippe til med spørsmål angående den profetiske gave. Det var tydelig at mange ønsket å komme inn i denne tjenesten. Med den brede erfaringsbakgrunnen til Larry, fikk de sunne, gode råd og grei veiledning. Larry advarte mot å bruke den profetiske gave til å kritisere mennesker. Slikt kommer ikke fra Gud, for profetier skal alltid ha et oppmuntrende element i seg. Og får man en formaning som er personlig, bør man nevne det for den det gjelder på tomannshånd. Noen ganger skal man ikke si noe som helst, men heller be for den det gjelder.

Siste halvdel av tiden på seminarene med Larry bestod i å peke ut folk i salen og gi dem et ord fra Herren. Noen av profetiene var så slående og detaljerte at det ikke var plass for tilfeldigheter. De som ble pekt ut, kunne stadfeste at det stemte på en prikk. Kun en kunne fortelle at ordet ikke passet helt for ham. Et godt eksempel på at profeter bare er mennesker. De kan ta feil. Larry fortalte også om noen feil han hadde gjort i tjenesten. Her var det ingen perfeksjonister, men noen som gjerne ville være et talerør for Guds røst. - Gud taler til oss hele tiden, vi trenger til å lære oss å lytte, sa Larry, som ofte krydret budskapet sitt med mange humoristiske ytringer. Lattersalvene fra salen lot ikke vente på seg. Larry gjorde nok dette bevisst. Han ønsket ikke at denne tjenesten skulle få et gravalvorlig preg over seg.

Ifølge Larry bør man ikke stole blindt på en profeti, men prøve alt og holde fast på det gode - et kjent bibelsk prinsipp.

Noen ganger var det Larrys medarbeidere som pekte ut folk i salen og gav dem et budskap fra Gud, eller de kom med noe i tillegg til det Larry hadde profetert, eller omvendt. Det passet jo også til Paulus veiledning med hensyn til den profetiske gave: «For dere kan alle tale profetisk, men en om gangen, slik at alle kan lære og alle motta formaning» (1 Kor 14:31).


Lovsangsleder: Kjent lovsangsleder og sangforfatter i menigheten, Jeremy Sinnott.


SAMMEN: For tredje gang besøkte Solveig og jeg menigheten Toronto Airport Christian Fellowship. Vi kommer gjerne tilbake!

PROFETER: Larry Randolph (midten) hadde flere profeter med seg på konferansen som hjalp til under møtene. Mannen til høyre pekte meg ut i salen og gav meg et profetisk budskap.

Plutselig pekte en av Larrys medarbeidere på meg og sa: - Jeg kan tydelig se at du har en tjenestegave. Nå er det like før det virkelig kommer til å ta av i din tjeneste. Jeg gir deg Salme 133 som står i en sammenheng som viser at du snart vil komme i en nær forbindelse med Guds trone.

Kjente profetiske predikanter som Steve Witt og Michal Ann og Jim Goll talte både på møter og på seminarer. Begge belyste bruken av gaven og fortalte om egne opplevelser i denne tjenesten. Jim Goll har skrevet flere titalls bøker og har lagt ned et betydelig arbeid i å granske kirkehistorien for å lære noe av profetskikkelser som har levd før.

Alle var enige i en ting: Et profetisk budskap kan ofte gjelde en tid som ligger flere år framover i tiden. Vi tror alt skal oppfylles i løpet av de nærmeste ukene, men Gud synes å ha svært så god tid.

Et endetidstegn

Budskapet i konferansen understreket apostelen Peters ord om endetidens ådsutgydelse:

«Det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyte av min Ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord. Deres unge menn skal se syner, og de gamle blant dere skal ha drømmer. Selv over mine treller og trellkvinner vil jeg i de dager utgyte av min Ånd, og de skal tale profetiske ord» (Apg 2:17-18).

Selv om det er lett å se farer når det gjelder den profetiske tjenesten, bør man likevel ikke kaste ut barnet med badevannet ved å forby eller neglisjere denne gaven i menigheten. Modne, åndfylte kristne bør derimot være med på å rettlede tjenesten inn i et sundt spor om det skulle trengs, og legge til rette for mer bruk av denne viktige nådegaven. Et ord fra Gud i en spesiell situasjon er med på å styrke mang en kjempende kristen, og sette fart på troen. Et profetisk ord til en ufrelst, som avslører hans liv, kan føre til at han vil «falle på sitt ansikt og tilbe Gud og bekjenne: Gud er sannelig iblant dere» (1 Kor 14:25).

Det er ikke tvil om hva Paulus mener om saken: «Ringeakt ikke profetisk tale» (1 Tess 5:20).


Publisert:
2003-07-08


Tatt fra publikasjonen Legedom
Nr. 4 - 2000

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15