Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
LEDER:
Suksessåret 2016 - uforglemmelig!

LEDERARTIKKEL: Svein-Magne Pedersen gir oss en oversikt over hva MJL har utført i året 2016.
Jeg lener meg bakover i stolen for å tenke igjennom årets mange begivenheter. Året 2016 har vært et år med stor aktivitet, traumer og mange seire. Våre støttepartnere har stått sammen med oss i tykt og tynt. Når jeg ser på sluttresultatene, tenker jeg: «Oj oj, hvordan i all verden greide vi å få til alt dette?» Svaret er Guds nåde og kraft – og støttepartnernes sjenerøsitet!

Tekst: Svein-Magne Pedersen

Jeg har skrevet denne oversikten slik at du som støtter oss, skal få se hva dine gaver har gått til. I tillegg ønsker jeg at vårt virke skal være «gjennomsiktig». Da unngår vi også unødvendige misforståelser. Dessuten vil jeg at du skal be for oss og alle våre misjonsgrener. Det vil bety mer enn du aner.

14 nye barnehjem er innvidd

Fra India har vi fått høre fra pastor Kingsly Lazarus i stiftelsen Sharing Hands Trust at våre 14 nye barnehjem ble innvidd den 30. januar i 2016. Her vil det bli plass for 1000 nye foreldreløse barn.

De ti første barnehjemmene ble innvidd den 22. juni 2013 i Orissa. Her er det også plass til 1000 foreldreløse barn. Det kommer alltid nye barn til hjemmene etter hvert som våre medarbeidere og politiet i India finner barn på gatene som ikke har foreldre eller noen til å ta seg av dem. Disse barna tar vi oss av.

Takk til våre partnere i foreningen Misjonens Venner for hjelpen med å bygge disse hjemmene!

Åtte brønner er bygd

Da vi besøkte India i påsken 2015, fikk vi høre at det var 27 landsbyer utenfor Chennai hvor det var stor nød. Folket hører til de kasteløse, de som er lavest på rangstigen i India. De får ikke tilbud på skole eller hjelp når de er syke. De hadde et stort behov, for de manglet noe av det mest vesentlige i tilværelsen – tilgang på rent vann. Mange i disse landsbyene ble syke fordi de drakk urent vann, og noen døde. Da jeg hørte dette, bestemte jeg meg for å gjøre noe med det. Misjonen Jesus Leger (MJL) skulle bygge 27 brønner til disse stakkars menneskene!

Siden påsken 2015 har MJL bygd åtte brønner i landsbyer hvor de kas- teløse bor. I 2016 bygde vi fem brøn-ner i fem landsbyer utenfor storbyen Chennai: Kavanur, Maruthurampad, Malligapuran, Kilakadi og Karikili.

Da vi bygde den første brønnen, kom en landsbykvinne bort til meg med strålende øyne og sa: «Takk for vannet!» Det er nå stor glede i åtte landsbyer. Nå slipper kvinner å gå mange kilometer for å hente vann i en bøtte. Ofte blir de mobbet av folk fra høyere kaster der de henter vannet. De tar fra dem vannet eller gjør det urent. Så blir de uten vann og må drikke urent vann. Men nå jubler folkene i åtte landsbyer og takker Misjonen Jesus Leger for vannet!

I 2017 satser vi på å bygge fem brønner i fem nye landsbyer. I alt skal vi bygge brønner i 27 landsbyer.

Når vi har bygd disse 27 brønnene, vil vi begynne å bygge et senter like ved hver av disse 27 brønnene. Disse vil bli brukt som skole fra 1. til 5. klasse, med kristne lærere. Dessuten vil disse sentrene bli brukt til yrkesopplæring for kvinner og menn, helsesenter og kirke. Folket som bor i disse landsbyene, er som oftest hinduer. Når de kommer til brønnene, får de vite at det er de kristne som har bygd dem. De vil da åpne seg for evangeliet. Og slik kan landsby etter landsby få høre evangeliet og bli frelst. Vi vil set- te stor pris på at du fortsatt vil støtte oss i dette viktige brønnprosjektet.

TV-program til 120 land

Vi startet vårt TV-arbeide i 2005. Fra 2008 til 2010 hadde vi en pause. I 2010 begynte vi å sende vårt program «Miraklet er ditt» via TV Visjon Norge. Siden økte vi til flere TV-stasjoner og i flere land. Nå sender vi vårt program over ca. 120 land: Hele Europa, litt i nord- og øst-Afrika, over Asia fra Midt-Østen til Japan og over Canada. Hovedtyngden er over Pakistan. Der sender vi på kabel over store deler av landet på en pakistansk kristen TV-stasjon.

Dessuten er vi på kabel over storbyene Lahore, Faisalabad, Karachi og Peshawar i Pakistan. Vårt program går også via kabel over byen Chennai i India (Kanal 10 Asia).

I Chennai blir våre program dubbet til hindi, urdu, tamil og telugu. Vi må betale vår kontaktmann som arrangerer dette og translatøren som dubber programmene.

Vi stopper ikke fremdriften før vi sender evangeliet på TV over hele verden! Å bygge brønner og barnehjem er et veldig stort og fruktbærende arbeid, men vårt TV-arbeid er enda større:

Å kunne sende et TV-program som så sterkt fokuserer på frelse og helbredelse over 60 prosent av verden, er det største vi gjør i MJL! Din støtte til vårt arbeid har store frukter. Folk gir tilbakemelding på at de ser oss fra forskjellige steder i verden.

Her er ett eksempel: En kvinne som bor i en by noen mil utenfor Toronto, skrev i en e-post at hun så vårt program hver søndag: «Jeg pleier å fortelle folk i min menighet at de må se på programmet ditt som går klokken tre hver søndag ettermiddag.»

TV-program nr. 100

Den 18. september 2016 var teknikere og TV-medarbeidere samlet på senteret for å lage TV-program nr. 100. Dette programmet kunne vi produsere i K4-format med helt nytt TV-utstyr, med like skarpe TV-bilder som NRK og TV 2! Vi spanderte en marsipankake på oss selv denne dagen. Se bildet. I løpet av 2016 har vi laget 18 TV- programmer.

To nye bøker

I 2016 skrev jeg to nye bøker:

* Snart kommer Jesus – Guds plan for endetiden

* Fri oss fra det onde – 365 løfter om Guds beskyttelse i vanskelige tider.

Boken "Snart kommer Jesus – Guds plan for endetiden" tar for seg emnet jordens fremtid, oppstandelse, opprykkelse, Tusenårsriket, Guds dommer og him- melens herlighet. Her gjør jeg et dyp- dykk inn i Bibelens mange spennende tekster angående endetiden. Mange har kjøpt den og mottakelsen har vært enestående. En slik bok finnes knapt på norsk. Her er en tilbakemelding: «Boken din om endetiden er ufattelig fin! Den er lettlest og lett forståelig. Den er den beste boken jeg har lest.»

I november 2016 kom boken "Fri oss fra det onde – 365 løfter om Guds beskyttelse i vanskelige tider". Her er det ett løfte om Guds beskyttelse for hver dag i året. I en verden hvor alt synes å gå i oppløsning med kriger, vold, kriminalitet og politisk usikkerhet, ns det kun én sikker ankergrunn for troen – Guds uforanderlige løfter om beskyttelse for sine barn.

Disse to bøkene kan fås kjøpt fra vårt forlag, Forlaget Legedom.

Utgivelse av CD-serie om helbredelse

Vi pleier ofte å belønne dem som gir en viss sum i gave til vårt misjonsarbeid. I 2015 fikk de som ga 1000 kroner eller mer, boken "Miraklet er ditt". Fra den 1. januar 2016 forandret vi på tilbudet: De som gir fra 1100 kroner eller mer, ville automatisk få en CD (av i alt 14) med grundig undervisning om helbredelse. Det er jeg selv som leser teksten på CDene. I alt vil det komme 14 slike CDer i serien. Medarbeiderne mine noterer hvem som har gitt en gave på 1100 kroner eller mer. De vet nøyaktig hvilket nummer giverne skal få tilsendt. Denne serien er et verdifullt produkt i forbindelse med troen på helbredelse.

I 2016 talte jeg inn 11 slike CDer. De tre siste av i alt 14 vil komme i begyn- nelsen av 2017. Mange har kontaktet oss oss og takket for denne CD-serien. Den har vært til styrke for troen. På slutten av hver CD ber jeg for de som er syke. Du kan når som helst melde deg på og få tilsendt CD etter CD. Det skjer automatisk når du sender inn din gave til MJL på 1100 kroner eller mer.

I 2017 vil vi fortsette med utgivelse av denne serien. Takk for at du fortsatt vil støtte oss i vårt viktige arbeid! Det gjelder liv og død for mange, både fysisk og åndelig.

Andre viktige sider ved vår misjon

Når jeg går gjennom årets viktige begivenheter i vår misjon, finner jeg mange ere saker:

1. Brevkurset Veien Videre

Dette kurset er for alle som vil lære troens ABC. Det er en grundig under visning i kristendom er for noe. Alle viktige sider blir belyst. Vi anbefaler alle å ta det, spesielt de som nettopp er blitt frelst. Kurset er utarbeidet av meg med to deler bestående av to deler, 5 + 5 brev med kompendier. Du kan ta ett eller to kurs og vil etter hvert kurs få en pen diplom med ditt navn påtegnet. Lærere på kurset er Anne Katrine og Per Arne Ravnå. De arbeider begge på MJLs senter. Kurset er gratis! I løpet av 2016 har dere deltatt på kurset.

2. Brevkurset Nasaretskolen

Dette kurset er for de som vil lære mer om viktigheten av guddommelig hel- bredelse. Et slikt brevkurs er ikke lett å oppdrive på norsk. Det består av åtte kompendier med åtte brev med meg som lærer. I løpet av 2016 har flere deltatt på kurset. Du får en fin diplom med ditt navn ved kursets avslutning.

3. Utsendelse av bladet Legedom

Bladet har et opplag på minst 40– 45.000 eksemplarer. Antatt lesekrets er på nærmere 200.000. Tallet på frivillige abonnenter er på rundt 37.000. Utenom disse sender vi hvert år bladet Legedom til mange byer og bygder i Norge. Vi bombarderer områder av landet vårt med verdens beste budskap. Gud ga meg denne visjonen for noen år siden. Vi betaler Posten, så blir postbudet Guds forlengede arm uten selv å vite det. De som støtter oss, er også med på å begrense avkristningen av Norge.

4. Telekirken – verdens eneste kirke i sitt slag

Den 15. februar 2006 ble Telekirken født. Det første onsdags-møte over te- lefonen fant da sted. Folk som er med, trenger verken TV eller PC for å delta. De trenger bare å ringe 820 43 230 for å delta en halv time på telefonen. Telekirken går av stabelen en halv time to ganger hver onsdag, året igjennom kl. 20 og 21. Her er det plass til 120 lyttere, og her kan du være anonym. Alle kan høre alle, men bare jeg er taleren her. Her underviser jeg om tro, frelse og helbredelse. Via min PC kan jeg se hvor mange som er der, men ikke hvem du er. Jeg kan også se hvis du trykker på 0-tasten på telefonen for å gi til kjenne at du vil bli helbredet eller frelst. På fasttelefonen koster det vel 100 kroner for å delta i en halv time. Her trenger du ikke å se på klokken. Mobiltelefon er noe dyrere, avhengig av hvilken minuttpris du har på ditt abonnement.

I 2016 har jeg arrangert 86 møter i Telekirken.

5. Nærmere 200.000 brev er blitt sendt

Mange ringer vårt kontor. Fra klo ken 09 til 16 tar jeg telefoner i fleng. Hver telefon betyr mye for meg. En slik samtale bringer oss nærmere hverandre og nærmere Gud. Du kan ringe meg så ofte du vil, gjerne hver dag hvis brenner etter å få forbønn og hjelp. Det er en ære for meg at du tar kontakt. Fra vårt kontor blir det

sendt tusener av brev med salveduker til venner i Norge og utlandet. Mange e-poster blir også sendt til hele verden. Vi sender også tusenvis av brev til Misjonens Venner hver måned. Bare portoen kommer på langt over en million kroner. I alt ble det sendt nærmere 200.000 brev og e-poster til mennesker som trengte oppmuntring, veiledning og hjelp i 2016.

Din støtte til MJL er en støtte til nærkontakt med mange syke i Norge og utlandet.

6. 70.000 forbønner hvert år

Jeg har alt nevnt dette viktige punk- tet. Mange ønsker at jeg skal be for dem. Jeg er blitt god venn med tusener i Norge. Du skal vite at jeg setter stor pris på at du ringer, skriver eller sender e-post til meg. Mange vil gjer- ne snakke med meg personlig, og det setter jeg stor pris på. Hvert år ber jeg for rundt 70.000 enkeltpersoner. Det er kanskje verdensrekord for en forbeder?

7. Foreningen Misjonens Venner

For noen år siden startet jeg foreningen Misjonens Venner. Jeg ønsket å vise min takknemlighet og gi oppmerksomhet til de som skriver til oss, ringer eller støttet oss økonomisk. Jeg fikk laget en æresbevisning som er blitt sendt ut til de som viser interesse for vår sak. Mange har uttrykt stor takknemlighet og glede for denne oppmerksomheten. Hver dag ber jeg for alle disse medlemmene, om helse, beskyttelse og velsignelse for dem alle. Kanskje har du merket at Gud har rørt ved deg?

I løpet av 2016 har jeg skrevet og sendt ut 12 misjonsbrev til foreningen Misjonens Venner, ett for hver måned.

8. Misjonsstøtte til arbeid i utlandet

I 2016 har vi sendt støtte til følgende organisasjoner:

• Sharing Hands Trust: bygging av fem brønner for de kasteløse og støtte til 200 spedalske i en spedalskkoloni utenfor Chennai.

• Vi har sendt vår støtte til Maranatha Visvasa Samajam. Denne misjonsorganisasjonen har sitt senter like ved byen Hyderabad i India. Her støtter vi et barnehjem. I tillegg har vi vært med på å sende ut ti innfødte misjonærer til ti steder i India. Disse har satt opp ti nye menigheter på disse stedene. De blir alle underholdt ved hjelp av støtte fra MJL.

* Misjon Moldova: Ekteparet Wladimir og Tanja fra Moldova er våre utsendinger til Europas fattigste land. Wladimir besøker hver uke et stort fengsel i hovedstaden Chisinau. Han deler evangeliet med fangene og gir dem klær og andre nødvendige ting. Her har han fått lede mange fanger til frelse. Tanja har fått inngang i et barnehjem hvor hun hjelper til med foreldreløse barn eller barn som har foreldre som ikke kan ta hånd om dem. MJL har tidligere gitt penger til nye dører og vinduer på barnehjemmet.

• Støtte til Wagner Hills Ministries i Canada. Denne fine organisasjonen tar seg av rusmisbrukere. De har et stort arbeid utenfor byen Langley i provinsen British Columbia. MJL har i flere år sendt sin støtte til dette viktige arbeidet.

• Støtte til Chilliwack Native Pentecostal Church. Denne indianermenigheten i British Columbia prøver å nå ut til sitt eget folk. Vi har støttet denne pinsemenigheten nesten hver måned siden 1997. Arbeidet har båret frukter.

9. Vi arrangerer Mirakellørdag

Helt fra våren 2009 har vi arrangert Mirakellørdag på vårt senter i Vennesla. Hit kommer folk fra hele landet og fra utlandet for å få forbønn for sine sykdomnmer og plager. Hver år blir mange frelst og helbredet på disse samlingene. «Dette er rene oasen i Vennesla,» sa en smilende kvinne da hun dro hjem etter et slikt møte. Hit kan folk komme uten å ha time på forånd.

I 2016 har vi arrangert seks Mirakellørdager på senteret.

10. Mirakeltorsdag

Helt siden vi startet MJL i januar 1990 har vi tatt imot syke til forbønn på kontoret. Kort tid etter at vi flyttet inn i vårt nye senter den 2. desember 2008, arrangerte vi Mirakeltorsdag. Hit kan folk komme til avtalt tid, hver torsdag fra klokken 14. Mirakeltorsdag er et svært populært arrangement. Da ber jeg for syke enkeltvis på bønne- rommet. Det ligner på et lege-pasient opplegg. Det pleier å være lang vente- tid for å få forbønn. Men det lønner seg å vente. Flere har fått et møte med Gud på Mirakeltorsdag, både til frelse og helbredelse.

I 2016 arrangerte vi 43 Mirakeltors- dager på senteret.

11. Møter på DreamCenter i Bergen

I november 2015 begynte jeg å ha bønn for syke én weekend i måneden i Ber- gen. Vi leide et kontorlokale i 4. etasje i en bygning på Nesttun. Her arranger- te vi forbønn over to helger, men det var vanskelig for noen syke å komme seg helt opp i 4. etasje. Fra januar 2016 begynte vi med forbønnsmøter på DreamCenter på Nesttun. Menigheten her har med stor velvilje lånt oss sine lokaler til dette formålet. Her har ere blitt frelst og helbredet. Tilbudet har vært til stor glede for mange i Bergen. Folk har kommet hit fra ere steder på Vestlandet.

I Bergen har jeg deltatt med forbønn på ni weekender I 2016, med i alt 18 forbønnsmøter.

12. Andre møter

Jeg lengter etter å nå ut til hele verden med evangeliet. Foruten å sende vårt TV-program over store deler av verden, har jeg i år hatt møter i to land.

Fra den 5.–7. februar hadde jeg kampanje i Tanzania. Biskop Glorious Shoo kalte meg dit for å ha en kampanje. Det ble en stor opplevelse. Mange ble frelst og mange syke og be- satte ble helbredet. Vi ble enige om å fortsette samarbeidet.

Seine River, Manitoba, Canada. Helgen 19.–20. februar besøkte jeg menigheten Seine River Church i byen Lorette i Canada. En fin menighet tok imot meg og Solveig. Vi kjente pastorparet fra da vi bodde i Canada (1982–1988).

I tillegg til dette har vi i løpet av året også besøkt flere skandinaver i British Columbia. Denne gruppen tar vi bevisst sikte på å nå ut til.

Møter i Norge: I Norge har jeg besøkt følgende steder med møter: Varangerbotn lørdag den 2. april (Austertana Misjonsmenighet og Varangerbotn Menighetshusforening). Tønsberg, lørdag den 21. mai (Elihu-menigheten). Bildøy, søndag den 19. juni (Norge IDAGs Generalforsamling). Myre, lørdag den 10. september (Familiekirken). På disse stedene ble ere frelst og helbredet.

Alt i alt har jeg hatt i året 2016 hatt 180 forskjellige slags møter. Dette er trolig det travleste året i MJLs historie. Skal vi høste mye, må vi så mye. Høsten kommer alltid senere.

Underskudd på 900.000

Vårt misjonsvirke er stort, har mange grener – (i alt 22) og rekker langt ut i verden. Som du sikkert skjønner, trenger vi faste støttepartnere. Utpå våren i 2016 oppdaget vi at vi i 2015 hadde hatt et underskudd på om lag 900.000 kroner. Vi anmodet dere alle til å hjelpe oss slik vi igjen kunne få nesen over vannet. Takk til alle som responderte positivt! Dere var med på å lette en tung bør av våre skuldre! Men vi trenger at så mange som mulig fortsatt står på slik at vi ikke enda en gang kommer på minussiden. Vi har ikke råd til «pauser» i dette viktige arbeidet. Vi er i behov av faste givere, men du kan være med så ofte du kan. Alle gaver, små som store, har stor be- tydning for arbeidet vårt.

Og til slutt: Dette er ikke noe jeg gjør alene. Vi har nærmere 20 arbeidere på lønningslisten. Av en omsetning på nærmere 15 millioner, gikk bare 16 prosent til lønnskostnader i 2016. Det forteller med all tydelighet at vi satser på misjon!

Svein-Magne Pedersen


Publisert:
2017-01-30


Tatt fra publikasjonen Legedom
Nr. 1 - 2017

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15