Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
KORSET
Jesu seier - Satans tap - verdens håp

LEDERARTIKKEL: Svein-Magne Pedersen deler om kraften i Jesu kors.
Bibelens viktigste budskap er ordet om korset. Det er den kristnes eneste seiersgaranti i nåtid og fremtid. For Satan symboliserer korset hans D-dag og evige tap. Han hater å bli minnet om korset. Har vi skjønt det?

Tekst: Svein-Magne Pedersen

Den største demonstrasjon av Guds kjærlighet skjedde da Jesus døde for verdens synder på korset. Bibelen sier:

«Og han er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens.» 1 Joh 2:2

«Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.» Rom 5:8

MEN HVA SKJEDDE i den usynlige, åndelige verden da verdenshistoriens største dramatikk utspant seg i de seks timene Jesus hang på korset? Paulus sier det veldig klart:

«Han utslettet skyldbrevet mot oss som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Kol 2:14–15

BILDET ER TATT fra romertiden da den seirende hærføreren i stor prosesjon og med glade jubelrop ankommer Rom med sine soldater og utbytte de har tatt fra fienden. Etter dem kommer fangene og hærføreren som tapte, i lenker og i skam og avsky.

DJEVELEN STO BAK og hisset opp folket til å korsfeste Jesus. Jeg tror han tenkte slik: «Hvis jeg får drept Jesus, vil jeg beseire ham og ta over som universets konge. Da vil alle tilbe meg.»

Men hva skjedde egentlig? Jesus opplevde de seks timene som en enorm kamp da han som var totalt ren, fikk overført alle menneskers skitne synder til alle tider. Der fikk han kjenne Guds dom over dem alle. Ingen kan ane hva det innebar av lidelse. Den tvers gjennom rene Jesus fikk Guds dom og helvetes smerte kastet på seg. Han var vår stedfortreder.

I DEN USYNLIGE VERDEN rundt korset var mange millioner av Guds og djevelens engler samlet. I den usynlige, åndelige verden ble maktene og myndighetene stilt åpenlyst til skue. Satans engler forventet storseier. Endelig skulle Satan knekke Jesus. Djevelen tenkte: Nå skal jeg bli verdens konge. Nå skal jeg bli tilbedt! Han hadde ikke forstått Jesaja 53 som skildrer Jesus seier over synd og sykdom gjennom smerte. Djevelen er en dårlig teolog. Plutselig og uventet, etter seks timer, ropte Jesus ut det største seiersropet som noen gang er blitt uttalt:

«Det er fullbrakt!» John 19:20

ORDET BETYR: «Det er betalt til fulle! » Ved sin sonende død fjernet han syndens straff idet han «utslettet skyldbrevet ». Menneskehetens synd ble betalt for, og kan nå bli annullert, strøket ut av Guds bøker og gjort til intet, gjort maktesløs, makulert. Denne proklamasjonen kom brått og uventet, som et sjokk på djevelen og hans engler. I den åndelige verden ble han stilt «åpenlyst til skue» som taper – i skam og avsky. Når han skulle gripe til sine åndelige våpen, var de tatt fra ham. For en flause! Djevelen hadde fått menneskene til å synde og hadde derfor et tak på menneskeheten. Synden var inntil da ikke sonet. Men da Jesus betalte for menneskenes synder, var gjelden fjernet for alltid og dommen eksekvert til fulle (2 Kor 5:19).

DJEVELENS VÅPEN er å anklage, peke på synd i menneskers liv og fordømme dem. Nå var han målløs, våpenløs og historiens største taper. Jesus var seierherren, Satan taperen. Jesu seier var total, Satans tap var fatalt. Når du møter Satan med ordet om korset, lyder det i hans ører: «Du har tapt, du er gjort til intet, du har dummet deg ut! Du er ferdig!» På dette grunnlag sier Bibelen:

«Men stå Satan imot, så skal han fly fra dere.» Jak 4:7

Ordet «fly» betyr her å flykte i redsel. Derfor kan Paulus si om den troende:

«Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.» Rom 8:1

Disiplene opplevde den enorme autoriteten i Jesu navn:

«De sytti kom glade tilbake og sa: Herre, til og med de onde ånder adlyder oss i ditt navn.» Luk 10:17

JESU SEIER gir den troende seier over Satans og hans demoner: «Se, jeg har gitt dere makt til å trå på slanger og skorpioner og over alt fiendens velde, og ingen ting skal skade dere.» Luk 10:19

FOR OSS SOM TROR, er korset derfor et seierstegn. Det betyr også beskyttelse mot alle demoniske krefter. Korset var Satans D-dag. Det var hans største tap. Han led et stort nederlag. Jesus gjorde ham både flau og avmektig. Han satte Satan i skammekroken til alle tider. Han ble ribbet til skinnet. Satan tapte slaget om menneskene en gang for alle. Hvis han anklager deg for gamle synder som er bekjent og gjort opp for, skal du bare med stor frimodighet henvise ham til korset. Hvem liker vel å bli minnet om sin verste flause i livet? Det gjør heller ikke djevelen. Derfor hater Satan korset. Derfor fjerner Satans håndtlangere, IS-krigerne, korset på kirker rundt om i verden. De tåler ikke å se det. Åndsmaktene i dem raser mot korset. Derfor er ordet om korset en dårskap for dem som går fortapt.

MINNER DU SATAN om korsets seier, stikker Satan fort av sted. Her er et viktig poeng: Satan er ikke en makt som vi skal prøve å beseire. Han er allerede beseiret. Men fordi så få troende vet hvordan de skal bruke sin gudgitte autoritet til å motstå ham, prøver han på en slu og illegal måte å skade og såre dem ved å anklage dem for synd. Han tapper dem for frimodighet og åndelig styrke. Legg merke til hvilken autoritet Gud gir den troende:

«De har seiret over ham i kraft av Lammets blod og de ord de vitnet.» Åp 12:11

Vi skal ikke bare tenke Guds ord, vi skal uttale dem med autoritet – til djevelen. Da slipper han taket og vi seirer over ham, takket være ordet om korset.

DET STÅR IKKE at vi skal seire, men at vi alt har seiret. Korset er historiens største triumf. Jesu totale seier over djevelen på korset betyr at vi aldri trenger å bli tapere i åndens verden. Vi har allerede den autoriteten som kan holde Satan under våre føtter, der hvor han hører hjemme. Vi trenger ikke lenger være et offer for djevelens anklager. I Kristus skal vi mer enn seire.

MEN KORSET FORTELLER oss ikke bare om Jesu seier over synd. Det forteller oss også om Jesu totale seier over sykdom og død.

«Ved hans sår har vi fått legedom.» Jes 53:5

Gud har fått fullgod betaling for alle våre sykdommer så vel som synder. Jesus betalte ikke bare for alle våre synder og noen av våre sykdommer! Etter Jesu død på korset har ikke sykdommen noen rett til å være i våre legemer. Fallets følger er totalt utkonkurrert! Ikke «halvbrakt», men «fullbrakt»! Ved å proklamere denne seieren over våre sykdommer må sykdommene i Jesu navn skjelve og vike plassen for oppstandelseskraften.

Vi kan si til kreften, astmaen, Parkinson og alle andre sykdommer: «Forsvinn fra mitt legeme, for det er et tempel for Jesu Ånd. Gud har fått fullgod betaling for alle sykdommer ved Jesu død. Jeg tillater deg ikke å være der. Gå i Jesu navn!» Hold fast ved bekjennelsen av Jesu seier til sykdommer visner hen og forsvinner.

Jesu totale seier på korset inkluderer også legemets oppstandelse og nye, himmelske uforgjengelige legemer. Det innebærer evig helbredelse i himmelen.

«Død, hvor er din seier?» 1 Kor 15:55

Her er Paulus store ønske for menigheten i Efesus:

«Og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige.» Ef 1:18

Mer enn noe annet i vår tid trenger både ufrelste så vel som frelste å høre hele bredden i evangeliet forkynt og praktisert. Det er det eneste som kan redde verden fra en katastrofe.


Publisert:
2016-11-02


Tatt fra publikasjonen Legedom
Nr. 5 - 2016

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15