Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Gir håp til Tanzanias fattigste

LOVSANG: Barna på New Life Foundation lovsynger Jesus med stor entusiasme.
Pastor Glorious Shoo og hans kone Josephine har bygd opp hjem og skole som gir 400 barn og ungdommer helt nye fremtidsmuligheter.

Tekst og foto: TOR-BJØRN NORDGAARD

Glorious og Josephine Shoo står midt i et pulserende og vekkelsespreget menighetsliv. De har selv vært pionerer for tre menigheter i Moshi-området, inkludert ICC hvor han nå er pastor. Som biskop for Kilimanjaro-regionen har han tilsynsansvar for 226 0menigheter i pinsesamfunnet Tanzania Assemblies of God (TAG), og tallet er voksende. TAG driver sin egen menighetsplanterskole, med tre kull i året på ti til 20 elever hver gang. Etter fire måneders intensiv trening på skolen, sendes elevene ut for å plante en menighet. Når de har lyktes med det, kommer de tilbake ett år senere og får diplom og mer kompetansegivende kursing som skal gjøre dem i stand til å være pastorer. Slik vokser Guds rike. Den samme menighetsplantings­strategien følges i hver av de 30 regionene i TAG over hele Tanzania.

Kalt til å hjelpe barna

Ekteparet Shoo har plantet menigheter og undervist på bibelskoler gjennom et langt liv i tjeneste. Men selv om de aldri har manglet utfordringer og arbeidsoppgaver, la Gud enda et kall på hjertet deres i år 2000. Da fikk de en byrde for å gi fremtidsmuligheter og håp til den unge generasjonen i et av verdens fattigste land. «Bygg en hær for meg,» opplevde de at Gud sa til dem. De eneste ressursene de hadde var sine egne hender, sitt private hus og 50 dollar i lommeboken. «Når Jeg gir en visjon, vil Jeg forsørge det dere trenger for å oppfylle den,» var tiltalen fra Gud. Visjonen var å tilby fattige og foreldreløse barn et hjem, en solid tro på Jesus og en solid utdanning fra barnehage og opp til universitetsnivå. Slik ønsker de å se landet sitt bli forvandlet.

Åpnet hjemmet

I år 2000 annonserte ekteparet Shoo at de tok imot barn som ikke hadde annet sted å gå, og at de trengte medarbeidere. Tre personer kom og jobbet sammen med dem, og arbeidet vokste raskt.

– Vi begynte med 14 barn, og på slutten av det første året hadde vi 41 barn på fem-seks år boende hjemme hos oss. Stuen var sovesal, og i alle rommene var det konstant barn overalt. Om noen kom på besøk, hadde vi ikke plass til å invitere dem inn, for huset var fullt av barn, smiler pastor Shoo.

– Sterke ressurser

Siden har omfanget vokst jevnt, år for år, og i dag har New Life Foundation både et hjem for foreldreløse eller forlatte spedbarn, barnehage og førskole, grunnskole 1. til 7. klasse, ungdomsskole og begynnelsen på videregående skole. Til sammen hjelper NLF nå 400 barn og unge. Neste ledd i visjonen er å fullføre den videregående skolen, og så å starte universitet. Tomt for universitetet er allerede kjøpt.

– Vi ser sterke ressurser i disse barna. Hver og en av dem er så dyrebare for oss og så verdifulle for Gud. Om ti år vil det være fullt av unge mennesker i ledende posisjoner i Tanzania som er klare til å forandre situasjonen, bekjempe fattigdom, og i gudsfrykt utnytte ressursene i landet, sier den visjonære pastoren.

Internasjonale partnere

Internasjonale støttepartnere har vært viktige for fremveksten av virksomheten. I 2003 profeterte to av barna på hvert sitt tidspunkt til Shoo at han kom til å dra til blant annet Sør-Korea, USA, New Zealand og Norge, og det er akkurat i disse landene at det siden har oppstått støtteforeninger for NLF sitt arbeid. Det var under et norgesbesøk i regi av den tverrkirkelige misjonsforeningen New Life Foundation Norge at Glorious Shoo først hilste på Svein-Magne Pedersen.

Pedersen fikk besøke grunnskolen på en bønne – og lovsangssamling. Der fikk han oppleve hvordan 400 barn sang og tilba Jesus med stor innlevelse – en sterk opplevelse for alle som var til stede.

GRUNNLEGGERE: Glorious og Josephine Shoo har grunnlagt New Life Foundation sammen.

MØTTE BARNA: Svein-Magne Pedersen oppmuntret barna med Guds Ord.

Publisert:
2016-04-05


Tatt fra publikasjonen Legedom
Nr. 2 - 2016

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15