Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Sjenerøsitet og respekt

I dette nummeret skriver Svein-Magne Pedersen om temaet "sjenerøsitset og respekt" i sin lederartikkel.
Gud har ei «verktøykasse» for sine guddommelige operasjoner. Skal vi få Gud til å handle, må vi komme på hans premisser, ikke våre egne. Når Gud gjør under, handler han ikke bare på måfå. Han følger sine egne lover for guddommelig helbredelse.

I denne lederartikkelen vil jeg vise at det første bud når det gjelder å motta helbredelse er å vise respekt og ære overfor helbrederen, Jesus Kristus. Du kan tro aldri så mye på Gud og hans løfter, men du vil komme til en stengt dør hvis du kommer til ham med en feil holdning. Vi kan f.eks. ikke kommandere Gud til å gjøre noe. Jesus kalles for «Kongers konge og herrers herre» (Åp 19:16). Vi kommanderer ikke en konge. Hvis jeg skulle få audiens hos Kong Harald, kunne jeg ikke komme på slottet med en hei på deg – ovenfra og ned-holdning. Jeg måtte vise kongen ærbødighet, respekt og ydmykhet. Hvis ikke ville jeg stå i fare for å bli kastet ut av slottet.

Ydmykhet og respekt utløste helbredelse

Jeg vil nå ta fire eksempler fra Bibelen som bekrefter min påstand. Først skal vi lese om en spedalsk som kom til Jesus og ba om hjelp.

«Og da kom en spedalsk til ham og falt på kne for ham og sa til ham: Om du vil, kan du gjøre meg ren! Jesus fikk medynk med ham, rakte ut hånden og sa: Jeg vil, bli ren! – Og straks forlot spedalskheten ham, og han var ren.» MARK 1:40–42

Denne mannen hadde den rette holdningen overfor Jesus. Det fikk Jesus til å reagere spontant og positivt. Han viste sin respekt og ydmykhet ved å falle på kne foran ham og be en ydmyk bønn. Den spedalske ble møtt med omsorg, og han fikk bønnesvar.

Jesu motstandere, fariseerne og de skriftlærde manglet respekt overfor Jesus. De omtalte ham negativt og la planer om å drepe ham. Når de ba om å få se et tegn fra ham, ble de avvist. Det samme gjorde kong Herodes. Han ville se et under for underholdningens skyld. Jesus gjør ikke tegn og under for å underholde. Han gjør tegn og under fordi han elsker mennesker og vil fjerne smerte og lidelser.

Her er et annet eksempel: En romersk militæroffiser hadde en svært syk tjener. Denne mannen oppsøkte Jesus og ba om hjelp for sin tjener. Han sa: «Herre, min tjener ligger verkbrudden hjemme og har store smerter.» MAT 8:6

Jesus svarte at han kunne komme hjem til ham og helbrede tjeneren. Da svarte offiseren: «Herre, jeg er ikke verdig til at du kommer inn under mitt tak, men si bare et ord så blir gutten frisk.» MAT 8:8

Denne mannen viste både tro, ydmykhet og respekt overfor Jesus. Han følte seg uverdig til å få Jesus på besøk. Han fikk bønnesvar. Jesus svarte ham:

«Gå hjem, det skal skje deg som du har trodd. Og tjeneren ble helbredet i samme stund.» MAT 8:13

En gang kom Jesus til byen Nasaret. Her hadde han vokst opp. Innbyggerne var skeptiske til hans virke. De snakket nedsettende om ham og hans familie. Og hva førte dette til? Bibelen sier:

«Han kunne ikke gjøre noen mektig gjerning der, unntatt at han la hendene på noen få syke og helbredet dem.» MARK 6:5

Du som er syk og ikke er blitt helbredet – kan det ha noe med «Nasaretsyndromet» å gjøre? Hvordan omtaler du Guds utsendinger – helbredelsespredikanter? Jeg er blitt kalt både svindler, sjarlatan og mangt annet.

Synagogeforstanderens opplevelse

Vi kan ta et eksempel til. Synagogeforstanderen Jairus hadde en dødssyk jente på tolv år. Synagogeforstandere var vanligvis gode venner med Jesu fiender, fariseerne og de skriftlærde. Men nå banket døden på døren i hans hjem. Han la bort stridsøksen, for nå gjaldt det liv eller død for hans kjære datter. Om hans møte med

Jesus står det:

«Da han får se Jesus, kaster han seg ned for hans føtter, han ber ham inntrengende og sier: Min datter ligger på det siste. Kom og legg hendene på henne, for at hun kan bli helbredet og leve!» MARK 5:22–23

Å falle ned for en annen slik som han gjorde, var en ydmykende handling, en handling som viste respekt og ære for den andre part. Jairus måtte begrave stridsøksen, bryte med sin religiøse stolthet og verdighet. Og hva skjedde da? Jesus forlot menneskemassene og ble med synagogeforstanderen hjem. Da de kom dit, var jenta død. Men takket være synagogeforstanderens tro og rette holdning, kom Jesus hjem og vakte den døde tilbake til livet.

Når Jesus helbreder, handler han som en respons på vår levende tro og fordi vi har en rett holdning overfor ham. Det siste er minst like viktig som det første.

Sjenerøsitet kan utløse helbredelse

Jesus er nå i himmelen – hva med å vise respekt for hans utsendte predikanter i dag? Jeg tror det samme prinsipp gjelder også nå. Jesus sa:

«Den som tar imot en profet fordi han er en profet, skal få en profets lønn.» MAT 10:41

Hvordan menigheter og enkeltpersoner omtaler predikanter og tar imot dem når de kommer på besøk kan være utslagsgivende for resultatet under møtene. En profets lønn betyr at du får av den gaven som den predikanten er i besittelse av.

La oss ta eksempel på dette. Kvinnen i Sunem ga både kost og losji til profeten Elisa. Hun fikk mannen sin til å bygge et loftsrom til profeten, og innredet det for ham. Hva fikk hun tilbake? Hun var ufruktbar. Som takk for den sjenerøsiteten som Elisa hadde mottatt fra henne, ga han av sin mirakelgave. Neste år kunne hun holde en sønn i armene. Og da denne sønnen noen år senere døde, vakte profeten den døde sønnen tilbake til livet igjen. Hvorfor? Fordi hun hadde tatt imot profeten på en svært sjenerøs og god måte (2 Kong 4:8–37).

Kulde og gjerrighet binder gaven

La meg ta et skrekkeksempel på at respektløshet og gjerrighet kan binde gaven i en predikants liv. For noen år siden dro Solveig og jeg til et annet land. En menighet der hadde kalt oss dit. Vi ble tatt imot på en nokså kald måte. Vi hadde problemer med å finne et sted å spise, for vi var ukjent der i byen. Ingen hjalp oss til rette. Vi følte en kulde blant folk i menigheten. Ingen positive smil og oppmuntringer. Da jeg ba for noen syke, skjedde det ingen ting. Jeg forsto ingen ting av dette.

Vi ga dem regning på flybilletten på flere tusen kroner og regnet også med å få et honorar for arbeidet. Ingen ting kom. Vi purret på, men vi hørte ikke noe fra menigheten. I etterkant forstår jeg hvorfor ingen ting skjedde på møtene. De manglet Guds kjærlighet og tok derfor ikke imot oss med hjertene sine. Å holde møter var en forretningssak for dem. I tillegg var de gjerrige. De hadde navn av å leve, men var døde. Nådegaven til å helbrede ble ikke utløst i mitt liv. Mekanismene for at gaven skulle begynne å fungere, var ikke til stede.

Sjenerøs menighet på Vestlandet

La oss til slutt ta et positivt eksempel: En menighet på Vestlandet ønsket besøk av oss. Fra første stund kjente vi godhet, varme og sjenerøsitet på mange måter. De strakte seg langt for å være oss til hjelp. Menigheten tok opp en god kollekt til vår stiftelse. Vi hadde vår journalist med oss og regnet med å betale flybilletten og hotellrom for ham selv. Men lederne sa at de ville betale alle utgiftene hans sammen med våre.

Og resultatet? Mange ble frelst og svært mange ble helbredet. Nådegaven i mitt liv ble utløst. Respekt og sjenerøsitet lønner seg. En menighet så tilbake på året som var gått. De oppdaget at gaveinntektene hadde økt i forhold til året før. På det åndelige området oppdaget menigheten at flere var blitt helbredet dette året enn det forrige.

Dette er en sannhet vi burde ta inn over oss slik at Guds salvelse igjen kunne komme over våre menigheter.

«Den som tar imot dere, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg.» MAT 10:40


Publisert:
2016-01-25


Tatt fra publikasjonen Legedom
Nr. 1 - 2016

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15