Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Predikant i 40 år

JUBILEUM: I år er det 40 år siden Svein-Magne Pedersen startet sin tjeneste som predikant.
Det begynte i det små med usikkerhet og kallskriser. Jeg måtte bite tennene sammen for ikke å gi opp. Den ringe, kampfulle begynnelsen har blitt kronet med mange og store seire.

I dag har vi om lag 20 på lønningslistene våre og 4 prosent av Norges befolkning leser bladet Legedom. Vi sender vårt tv-program over 123 land i verden og driver misjon i mange land. Hvert år blir tusener frelst og helbredet. Men merkelig nok er det de første årene som jeg oftest dveler ved. Hvordan var starten for en misjon som ble nokså omfattende med årene?

1. september i år var det 42 år siden jeg startet min predikantgjerning. I løpet av de første årene av mitt virke hadde jeg ett friår hvor jeg tok snekkerutdannelse, og ett år var jeg lærer. Netto blir det 40 år som predikant.

Jeg hadde studert teologi i fire år, og ville nå følge det kallet Gud hadde lagt ned i mitt hjerte: å bli evangelist. Hun som ledet meg til Gud, Ragna Sjursen fra Narvik, så min iver etter å vinne mennesker for Gud. En dag så hun på meg og sa: «Jeg vet hva Gud har kalt deg til – du kommer til å bli evangelist.» Den gang (1963) visste jeg ikke hva ordet betød. Ragna forklarte: «Det er en som drar rundt omkring i verden og forkynner evangeliet.» Gjett om jeg likte det jeg hørte! Det var nettopp det jeg ønsket. Og det er det jeg har drevet på meg siden. Den kursen har jeg aldri tenkt å forandre!

Min første evangelisttur gikk til det lille stedet Reppasjøen innerst inne i Tjongsfjord på Helgelandskysten. Vi bodde da i Mo i Rana. Pastor Fritz Trovi i Mo Baptistmenighet, sendte meg ut. Datoen var 1. september 1973. Der skulle jeg bo hos en familie mens jeg skulle ha møter i den lille baptistkirken Eben Ezer like bortenfor, i Tjongsfjord. Dette ble starten på en lang tjeneste i Guds rike som jeg har tenkt å fullføre med stor frimodighet. Evangelist Billy Graham hadde møter til han var nærmere 90 år. Jeg har tenkt å slå ham. Jeg tror at Gud har fortsatt store planer for oss i Misjonen Jesus Leger. Vi fortsetter med uforminsket styrke.

Med din hjelp og støtte skal vi innta mange land med evangeliet, ved hjelp av tv-sendinger og kampanjer. Svein-Magne


Publisert:
2015-08-31


Tatt fra publikasjonen Legedom
Nr. 4 - 2015

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15