Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Sterkt oppgjør med abortloven

TALTE OM ABORT: Svein-Magne Pedersen talte på verdikonferansen Oslo Symposium i Oslo Kongressenter torsdag 19. mars.
– Den usminkede sannheten er rystende: I løpet av 36 år har leger og annet sykehuspersonell vært med på å ta livet av et innbyggertall tilsvarende Stavanger, Bergen og Trondheim til sammen, sa Svein-Magne Pedersen på Oslo Symposium.

Tekst og foto: Tor-Bjørn Nordgaard

Evangelist Svein-Magne Pedersen, som er mest kjent for helbredelser og bønn for syke, ga i fjor ut boken De tause skrikene, som et kampskrift mot den norske abortloven. Denne saken har engasjert ham helt siden debatten om loven om selvbestemt abort begynte på 1970-tallet. Torsdag 19. mars var han invitert til å tale om dette temaet på Oslo Symposium.

– Abortloven har blitt en tragedie for det norske folk. Ifølge Statistisk Sentralbyrå mangler vi 529.000 norske borgere etter 36 år. I tillegg kommer deres potensielle etterkommere, så det reelle tallet er anslagsvis en million, sa Svein-Magne i talen.

Oslo Symposium er en kristen konferanse med fokus på verdispørsmål i samfunnet, som arrangeres annethvert år av grasrottiltaket Kristenfolket, Internasjonale Kristne Ambassade i Jerusalem og avisen Norge IDAG. Dit kommer statsråder og partiledere, forkynnere og samfunnsdebattanter, og løfter frem sine hjertesaker fra talerstolen i Oslo Kongressenter på Youngstorget midt i hovedstaden. 600 deltakere fra hele landet var til stede i salen, og hele arrangementet ble sendt direkte på TV Visjon Norge.

– Kvinnen er ikke fienden

Svein-Magne gjorde det klart at det var lovverket og samfunnsholdningen han kritiserte, og ikke kvinnene som har tatt abort.

– Som kristne har vi ingen bibelsk rett til å være imot kvinner som har tatt abort. Vi ønsker ikke å dømme noen, slik var ikke Jesus. Det finnes full tilgivelse og frelse gjennom Jesu sonende død på korset. Den store trøsten for kvinner som har vært gjennom abort, er at de vil møte sine aborterte barn igjen i himmelen. Kvinnen er ikke fienden – hun er et offer for den norske abortloven og aborthysteriet i det norske samfunn. Media og politikere har hjernevasket det norske folk til å tro at abort er et kvinnefrigjørende gode. Vi trenger en mentalitetsforandring i det norske folk, sa han.

– Flere kvinner som har tatt abort har blitt tilgitt og frelst og har fått en ny start i livet. De har fått nåde og kraft fra Gud til å løfte sitt hode med renset og god samvittighet, og flere av dem har fått en tjeneste i Guds rike.

– Abort er tyveri

Han argumenterte med at provosert abort er galt fordi det er tyveri.

– Gud er skaperen og eieren av fosteret, som er skapt i Guds bilde med en verdi som ikke kan regnes i kroner og øre, og med en plan for et langt liv. Gud ser på fosteret som et fullverdig menneske fra unnfangelsen av. Provosert abort er å stjele fra Gud hans ypperste skapning, og det er å stjele livet og fremtiden fra et annet menneske, sa evangelisten.

– Bibelen sier at Gud hater hender som utøser uskyldig blod. Fra Guds ståsted har Norge blod på sine hender. En bibelsk sannhet som aldri slår feil, er at det et menneske sår, skal han også høste. Norge trenger å omvende seg fra blodskyld, forkynte han.

– Abort er kvinnefiendtlig

– Kvinnekroppen er ikke skapt til å tåle abort, fortsatte han.

– Abort skader kvinners psykiske, fysiske og åndelige helse.

Han la frem resultater av en rekke utenlandske forskningsrapporter, som han mener inneholder «sannheter norsk helsepersonell ikke vil du skal få vite». Undersøkelsene viser at kviner som har tatt abort har betydelig økt risiko for å få mentale helseproblemer som depresjoner, selvskading og spiseforstyrrelser, og høyere forekomst av selvmord og rusmisbruk. Han viste også til undersøkelser som viser at kvinner etter abort har økt risiko for flere typer kreft, for å senere få graviditet utenfor livmoren, for å spontanabortere senere, og for å bli steril som resultat av betennelser i bekkenet.

– Forskere og journalisters politiske syn har vært med på å bagatellisere og overse sannheten om de negative effektene av abort. Noen vil ikke se sannheten. Den er for smertefull, sa Svein-Magne.

– Menneskerettsbrudd
I talen listet han opp 17 sannheter om abort.

– Abort er ikke selvbestemt, men morsbestemt, for fosteret aldri blitt spurt, sa han blant annet.

– Abort viser fosterets mangel på menneskerettigheter. Retten til liv er grunnlaget for alle de andre menneskerettighetene, fortsatte han.

– Abort brukes slett ikke alltid som en siste utvei i livet, men av en rekke årsaker som skolegang, karrierejag, press fra barnefaren, familie og venner, feil kjønn hos fosteret eller svakheter og mangler hos fosteret. En sjelden gang er det liv som står mot liv, og de tilfellene aksepterer vi.

– Vi ofrer 15.000 barn årlig på materialismens, forfengelighetens og selvrealiseringens alter. Det er totalt uakseptabelt at et av verdens rikeste land løser sine sosiale og økonomiske problemer på et operasjonsbord, sa han.

Etterlyste nemndene

Han påpekte behovet for å hindre at kvinner tar abort som resultat av press fra andre.

– Selvbestemt abort uten en abortnemnd fratar kvinner som er under press for å ta abort en rettsinstans der de kan få medhold for sitt ønske om å beholde barnet. Abortpresset fra de nærmeste kan være stort. I en føleslesmessig ustabil tid, trenger kvinnen gode råd og veiledning for valg som kan påvirke henne resten av livet, argumenterte han.

– Vi har viltnemnder som skal regulere felling av dyr, men vi har ikke lenger abortnemnder som kan regulere felling av det ufødte barn de første 12 ukene av svangerskapet, sammenlignet han.

– Ørnen, bjørnen, ulven og huggormen har rettsvern, men ufødte barn er rettsløse overfor menneskers følelser, lyster og tilfeldige valg.

– De tause skrikene

– Vi gir oss ikke før vi får en ny lov, sa Svein-Magne til spontan applaus fra forsamlingen.

– Inntil så skjer må vi redde så mange som mulig fra å gå i abortfellen og bli et offer for dagens aborthysteri. Det innebærer bønn og åndskamp, og at vi taler fosterets sak. Det er ikke nok at vi stilltiende ønsker en forandring, utfordret han, og avsluttet med følgende dramatiske appell:

– Hvis du var et foster og kunne snakke, hva ville du sagt til mamma og pappa i bilen på vei til sykehuset? Jeg tror at 99 prosent av oss alle ville ha ropt av full hals: «Mamma og pappa, la meg få leve, hver så snill!» Hører du ropene? De tause skrikene trenger din og min stemme!

Du kan se hele Svein-Magnes tale på Youtube. Klikk deg inn på linken under:

 • Se talen i opptak her!


 • Publisert:
  2015-02-15


  Tatt fra publikasjonen Legedom
  Nr. 3 - 2015

  © 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

  SLIK KAN DU BLI HELBREDET
  (Bok)

  En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

  De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

  Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

  Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

  Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


  Les mer


  Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

  Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
  Salme 77:15