Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Fri oss fra fariseisme!

I dag skal vi fokusere på en religiøs gruppe som hadde sterk innflytelse i jødedommen på Jesu tid. De ble kalt fariseerne. Ordet betyr «de adskilte».

De adskilte seg ofte fra mennesker for å studere den jødiske loven. De var formalistiske, legalistiske og pedantiske lovtreller som opererte som Israels religiøse politi. Kjærlighetsbudskapet med menneskelighet og varme druknet i et forvirrende virvar av tolkninger av Guds bud, samt tusener av menneskeskapte ekstrabud.

Det indre hjerteforholdet til Gud ble derfor av mindre interesse. Hvordan man skulle stå frem i det ytre ble det lagt større vekt på. Fariseerne elsket å stå frem som samfunnets religiøse enere og ville gjerne sitte øverst ved bordene. De hadde en ovenfra- og ned-holdning til andre mennesker og spesielt store syndere. De elsket å gå rundt i sin fariseerkappe og be så høyt at folk skulle kunne høre deres pene og lange bønner langt nedover gaten og på torgene. De mente kort og godt at de tilhørte samfunnets religiøse elite, som derfor burde bli tatt høytidelig av alle andre. Jesus ropte ut et ve over deres liv og lære. Han kalte dem «blinde veiledere» (Mat 23:16) som så flisen i sin nestes øye, men bjelken i sitt eget ble de ikke var. (Mat 7:3)

Fariseerne var først og fremst ute etter Jesus fordi han gjorde seg Gud lik og erklærte seg for å være Messias. I det daglige liv opplevde Jesus dem svært ofte som hindrende faktorer i helbredelsestjenesten. Den passet ikke inn i deres tradisjonelle mønster eller teologiske oppfatning. De hadde den hele og fulle sannheten, og Jesu utradisjonelle måte å være på passet ikke inn i mønsteret. Derfor var han et hår i suppen for dem. De prøvde til stadighet å legge kjepper i hjulene for hans store tjeneste. De sjalu farise-erne ønsket å kvele Guds kraft og Guds Ånds helbredende gjerning i hans liv.

Etter at Jesus hadde vakt opp Lasarus fra de døde, begynte spetakkelet for alvor. «Fra den dagen la de planer om å drepe ham.» (Joh 11:53) De kunne ikke fryde seg sammen med mennesker som ble helbredet og prise Gud for hans store undergjerninger. Deres alvorsfulle fremtreden kunne virke veldig religiøs, men den manglet Åndens kraft og liv. De var bundet av død rettroenhet og var nådeløse og dømmende overfor mennesker som hadde feilet. En kvinne som var grepet i hor, ville de mer enn gjerne steine. Men Jesu ord til fariseerne reddet hennes liv: «Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første stein på henne.» (Joh 8:7) De slapp steinene og gikk, en etter en. De eldste først. De hadde trolig mest synd på samvittigheten.

Når Jesus helbredet på sabbaten, fikk han ofte fariseerne på nakken. Etter sin tolkning av loven så de på helbredelse som arbeid, og alle former for arbeid på sabbaten var forbundet med dødsstraff. Men Jesus lot ikke deres kontrollånd hindre ham i å gjøre Guds gjerning. Kjærlighet til nødlidende sto øverst på hans prioriteringsliste. Han lot ikke mennesker kontrollere og styre hans kall og Guds ledelse i sitt liv. Med fare for å bli steinet til døde av fariseerne og de skriftlærde på denne tiden, helbredet han flere syke på sabbatsdagen. Her er noen av dem:

En mann som var lam i en hånd fikk på Jesu ord igjen følelsen. En krumbøyd kvinne ble løst fra sykdomsbåndet, rettet seg opp og priste Gud for miraklet. En krøpling som hadde vært syk i 38 år kunne ta sin seng og gå hjem til sitt hus på Jesu ordre: «Stå opp, ta din seng og gå!» (Joh 5:8) På sabbatsdagen berørte Jesus øynene til en blindfødt mann og gjorde ham seende. På denne dagen drev han ut en ond ånd i en mann som var besatt. Og så videre.

Da Jesu disipler i gledesrus begynte å «love Gud med høy røst for alle de kraftige gjerninger de hadde sett» (Luk 19:37), gikk fariseerne til Jesus og klaget på denne oppførselen. Men de fikk kontant svar: «Hvis disse tier, skal steinene rope.» På en eller annen måte skulle likevel nyhetene om Guds mektige gjerninger bli kjent og Guds navn prist.

Jesus gikk aldri på akkord med fariseerne. Da disse en gang forlot Jesus i protest på grunn av det han hadde sagt, sa Jesus: «La dem fare!» (Mat 15:14) Vi må heller ikke gå på akkord med fariseistiske tilstander i våre respektive kirker. Vi takker Gud når de forlater kirken og lar dem med glede fare!

Den fariseistiske ånd innebærer hardhet, kritikksyke og dømmesyke. Den fokuserer på den ytre formen mer enn på vårt indre forhold til Gud. Den innebærer også rett-troenhet uten kjærlighet til vår neste. Den er alvorsfull, tung og dorsk på bekostning av lovprisning, jubel og begeistring. Den har ryggen vendt mot fremtiden og fokuserer mer på tradisjoner og «menneskers forskrifter» (Mark 7:8) enn på det som Gud kan gjøre i dag. Frelse og helbredelse er OK på papiret og i en ytre trosbekjennelse, men vil bli forsøkt hindret i å bli satt ut i praksis.

Fariseisme har «skinn av gudsfrykt, men fornekter dens kraft». (2 Tim 3:5) Denne åndsmakten eier ikke troens vågemot, er ikke visjonær og ekspansiv. Den er vekkelsens hovedfiende. Der denne åndsmakten får råde, tørker menighetene inn og kirker og bedehus blir satt ut til salgs.

Vi må aldri la fariseerne i våre kirker få det som de vil. Da går vi døden i møte. Vil bør heller motarbeide denne åndsmakt fra djevelen og be: Fri oss fra fariseisme!


Publisert:
2015-04-09


Tatt fra publikasjonen Legedom
Nr. 2 - 2015

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15