Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Krigen mot sykdom

Gjennom hele Bibelen ser vi en rød tråd: Sykdom er en fiende og ikke en venn. Den var ikke bestilt av Gud, men en følge av fallet i Edens hage. Gjennom hele Bibelens historie leser vi om krigen mot sykdom.Denne krigen kulminerte med Jesu komme. Hans lære om helbredelse og praktisering av denne sannheten er fasiten for oss.

Gud hater sykdom. Det var ikke hans ide – han skapte Paradis hvor mennesket var ment å leve evig. Sykdom kom som følge av at Adam og Eva brøt Guds vilje ved å følge djevelens råd om å spise av Kunnskapens tre. Dødskreftene begynte straks å virke, «døden trengte igjennom til alle mennesker» (Rom 5:12). Som følge av dette har vi sykdom iblant oss. Siden da har Bibelen vært opptatt med å løse sykdomsproblemet.

Hvordan løste Gud dette problemet? Han gjorde det ved å sende «den siste Adam», Jesus, til jorden. Han ble født som et menneske. Jesus demonstrerte hva som var Guds vilje angående sykdom ved å helbrede alle som kom til ham. Fra ham skjønner vi hva som var Guds teologi angående sykdom og helbredelse. Hans forkynnelse og helbredelsespraksis harmonerte helt med Faderens vilje:

«Min mat er å gjøre hans gjerning som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning» JOH 4:34

Jesus erklærte krig mot sykdom. I møte med Peters svigermor som var syk, står det at han «truet» sykdommen. Det er bare fiender man truer – ikke venner:

«Han trådte da til og stod over henne og truet feberen, og den forlot henne. Straks stod hun opp og tjente dem.» LUK 4:39

Men hans virke slutter ikke der. Korset var oppgjørets dag. Da mottok Jesus Gud dom for alle menneskenes synder. Samtidig betalte han for alle menneskenes sykdommer, som var følgen av synden (Jes 53:4–5; Mat 8:16; 1 Pet 2:24).

Jesu oppstandelse – kronen på verket

Gjennom Jesu fysiske oppstandelse bekrefter Gud at all synd er sonet (1 Kor 15:17–20). Gud kan tilgi og frelse alle som kommer til ham. Men sier vi A, må vi også si B: Jesu oppstandelse er også bekreftelse på at Gud ønsker å helbrede alle mennesker her i tiden, og senere gi dem et nytt, udødelig legeme gjennom oppstandelse. «Vi skal bli ham lik» (1 Joh 3:2). Da skal vi ikles «uforgjengelighet» (1 Kor 15:54). Vår oppstandelse er korsets endelige triumf og sykdommenes endelige slutt. «Døden er oppslukt til seier,» (1 Kor 15:54). Det er Guds endelige punktum for fallet i Edens hage.

Sykdom har ikke lenger rett til å være i våre legemer. Jesus har betalt oss fri fra sykdommens og dødens makt.

Sier vi at Gud ønsker å tilgi alle mennesker deres synder her i tiden uten samtidig å hevde at Gud også vil helbrede alle her i tiden, begrenser vi korsets kraft. Vi har riktignok et «dødelig legeme» som en dag skal dø (Rom 6:12; Hebr 9:27), men Paulus sier likevel at vi skal «regne» oss som «levende for Gud i Kristus Jesus» (Rom 6:11). Vi skal benytte oss av troen på Jesu helbredende kraft, både til frelse og helse: åndelig og fysisk helbredelse.

Gud ønsker å «levendegjøre deres dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i dere» (Rom 8:11). Det kan bety at Gud vil holde sykdom borte fra oss (2 Mos 23:25) eller helbrede oss hvis vi blir syke (Jak 5:14-15).

Mange «skudd» mot fienden

Metodene for helbredelse er mange. Etter over 40 år i denne tjenesten ser jeg mer og mer klart at mange ikke blir helbredet fordi de har et for «enkelt» syn på helbredelse. En sa det slik: «Man skal ikke be flere ganger om helbredelse, det holder med en gang og så skal man forvente at noe skal skje.» Dette er pent sagt, og det kan virke noen ganger, men sykdommenes komplekse natur og vår egen komplekse bakgrunn gjør at dette svaret ikke dekker alle sykdomstilfeller. For å få en større suksess i helbredelsestjenesten må vi se på de mange forskjellige metoder for helbredelse som blir presentert i Bibelen. Dessuten må vi finne årsaken til sykdommen og så løse sykdomsproblemet ved å benytte seg av den metode som passer for den som er syk. Jeg skriver mye om dette i bøkene Jesus, helbrederen fra Nasaret og Nøklene til din helbredelse.

Jeg pleier å sammenligne sykdom med en invasjon av en fremmed makt på Guds territorium. Vårt legeme er ikke skapt for sykdom. Det er et «tempel for Den Hellige Ånd» (1 Kor 6:19) og ikke et tempel for fallets følger. Sykdom minner oss om fallet i Edens hage. Helbredelse minner oss om Jesu seier på korset og Guds demonstrasjon ved å vekke ham opp fra de døde.

Hvis vi ser på sykdom som en invasjon av en fremmed, uønsket makt – hva skal vi da gjøre? Vi må ikke kapitulere og overgi oss. Skulle for eksempel kreften dukke opp i vårt legeme – hva gjør vi da? Gir vi opp? Nei, da må vi ta på oss «Guds fulle rustning» (Ef 6:13) og i tro gå imot fienden. Siden Jesus har vunnet seier over synd og sykdom på korset, har vi på forhånd seier over sykdommene. Jesus sier:

«Se, jeg har gitt dere makt til å trå på slanger og skorpioner og over alt fiendens velde, og ingen ting skal skade dere.» LUK 10:19

Slanger og skorpioner er bilde på djevelen, demoner og deres verk. Hver gang de angriper oss, setter vi en stopper for det, ved evangeliets kraft. Gud vil at vi i hans navn skal erklære krig mot Satan og følge i Jesu fotspor:

«For til dette ble Guds Sønn åpenbaret, for at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger.» 1 JOH 3:8

Bønn som våpen

Det er mange sider ved bønnen. En side ved bønnen er at den er et våpen. Gjennom kontinuerlig bønn av Moses seiret israelittene over deres fiender, amalekittene:

«Da gikk det slik til at så lenge Moses holdt sin hånd løftet, hadde Israel overtaket, men når han lot hånden synke, da fikk Amalek overtaket.» 2 MOS 17:11

Med hendene løftet i bønn gikk israelittene frem i krigen, men da hendene ble trette og konsentrasjonen om bønn ble svekket, fikk amalekittene overtaket. Løsningen ble at to menn, Aron og Hur, hjalp til med å holde Mose armer oppe mens han ba.

«Så holdt hans hender seg støe helt til solen gikk ned. Og Josva slo Amalek og hans folk med sverdets egg.» 2 MOS 17:12–13

Det ble en dag med konsentrert krig i åndens verden. Amalekittene ble til slutt slått, takket være Mose utrettelige forbønn. Han holdt ut helt til fienden var slått. Hadde han sluttet da armene føltes tunge og svake, ville amalekittene ha vunnet over Israel. Det ble sikkert flere hundre «bønneskudd» mot fienden!

Denne historien viser at seier over en fiende innebærer flere bønner, kontinuerlig bønn. Jesus nevner samme bønneprinsippet. Han sa at vi «alltid skulle be og ikke gå trett» (Luk 18:1). Jesus selv ba ofte og lenge (Luk 5:16; 6:12). Paulus skriver om «utholdenhet i bønn» (Ef 6:18). Vi skal «be uten opphold» (1 Tess 5:17). Hvorfor? Usynlige, onde krefter står bak ting som skjer i oss og rundt oss. Vi må ikke glemme at vi er i en krig. Paulus sa til Timoteus: «Strid troens gode strid!» (1 Tim 6:12). Han kalte Timoteus en «stridsmann» (2 Tim 2:2). Det er krig mellom Satan og Gud, og vi er involvert i denne krigen. Det er en av årsakene til at vi må be flere ganger for den som er syk. Vi erklærer krig mot alle former for sykdom.

Sykdommer representerer en kraft

Det jeg har lært gjennom over 40 år i denne tjenesten, er at sykdommene representerer en kraft. Den er ikke «nøytral». Poenget her er: vi møter kraft med kraft. Vi møter minus-kraft med pluss-kraft. Sykdommen har nærmest personlige egenskaper. Når sykdommen er kommet inn i et legeme, befester den ofte sin stilling. Den kom inn i kroppen din fordi den fant en åpning. Den kjenner seg liksom hjemme og trives i sitt «hus». Kreften vokser og sprer seg, MS øker i kraft og fibromyalgien forflytter seg til flere steder i kroppen.

At sykdommer representerer en makt, ser vi tydelig når det gjelder kreft. Kreftindustrien er blitt omtalt av flere som verdens nest største industri, bare hakket bak oljeindustrien. Kreftforskere i fleng prøver å løse kreftgåten uten at det er gjort noe gjennombrudd. Altså: sykdommer representerer en kraft. Skal vi få bukt med sykdommer, må vi først og fremst erklære krig mot dem. Vi kriger ikke bare med medisiner, vi har åndelige våpen: Guds ord (sverdet), utholdende tro, bønn og bekjennelse av troen. Vi trenger kraft fra Guds Ånd til å helbrede. Det trengs større kraft til å helbrede kreft enn å fjerne en vorte. Hos Jesus står det:

«Herrens kraft var hos ham til å helbrede.» LUK 5:17

Da kvinnen med blødninger ble helbredet, skjedde følgende:

«Straks merket Jesus på seg selv at en kraft gikk ut av ham.» MARK 5:30

Vi sender Guds kraft mot kreft og andre lidelser. Skal det bli seier, må vi som ber for syke, selv være innvidd og eie en åndskraft som er større enn den kraften som sykdommen representerer. Ellers vinner sykdommen. Disiplene opplevde å mislykkes da de skulle helbrede en besatt gutt som hadde en sykdom som lignet på epilepsi. De var ikke innvidd den dagen. Det endte med at Jesus måtte helbrede ham (Mat 17:14–20).

Ikke bare må vi møte kraft med kraft – vi må møte kraft med en enda større kraft enn den kraften som sykdommen representerer.

I løpet av sju dager gikk israelittene 13 ganger rundt Jeriko i bønn. Det var første steg mot seier. Helt til slutt utløste de den åndelige kraften de hadde opparbeidet seg gjennom disse sju bønnedagene ved å komme med en seiersproklamasjon: «De satte i et høyt rop, da falt muren helt sammen» (Jos 6:20). Vi må holde ut i bønn for den som er syk. I tillegg bør vi også proklamere Jesu seier over sykdommen slik at Jerikos murer kan falle.


Publisert:
2014-06-04


Tatt fra publikasjonen Legedom
Nr. 3 - 2014

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15