Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Høstinnsamling til MJL:
Helbredelse ved å gi

HØSTINNSAMLING: -Gavmildhet og sjenerøsitet kan være med på å utløse store mirakler og helbredelser!
Denne gangen ønsker jeg å skrive om Guds sjenerøsitet overfor den som gir til hans sak. Gud er den største giveren. Ingen har gitt mer enn ham. Han sparte ikke sin Sønn, men ga ham i døden for oss alle slik at alle mennesker har mulighet til å motta hans mange frelsesgoder: tilgivelse og frelse, fred i hjertet, evig liv og god helse. Noe vil vi få oppleve her, men de største godene vil vi få oppleve når vi kommer til himmelen.

I denne lederen vil jeg peke på godene i dette livet. Gud gir av sin rikdom etter to prinsipper: nådeprinsippet og lønnsprinsippet. Frelse, tilgivelse og helbredelse blir gitt ut fra nådeprinsippet:

Frelse: «For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.» (Ef 2:8)

Helbredelse: «Når Gud altså gir dere Ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger eller ved at dere hører troen forkynt?» (Gal 3:5)

Vi kan altså ikke gjøre oss fortjent verken til frelse eller helse. Gud frelser og helbreder utelukkende fordi Jesus har betalt kostnaden da han døde på korset for våre synder og sykdommer. Dette gjelder nådeprinsippet.

Lønnsprinsippet

Det andre prinsippet er lønnsprinsippet (Mat 25:14–30; Mark 9:41; Luk 6:35;1 Kor 3:14; 2 Kor 5:9-10; Hebr 11:26; 2 Joh 1:8). Gud lønner oss for det vi gjør for ham, uselvisk og med rette motiv. Vi får noe her i tiden – og noe får vi når vi kommer til himmelen. (Luk 18:28-30; Mat 19:21). La oss ta ett eksempel: Velsigner vi en profet, skal vi få «en profets lønn», sier Jesus (Mat 10:41).

En velstående kvinne fra stedet Sunem fikk mannen sin til å bygge et rom i sitt hus for profeten Elisa, som virket i dette området en tid. Denne kvinnen kunne ikke få barn. Som takk for hennes sjenerøstitet lovte profeten henne at hun neste år skulle få barn. Inspirert av hennes gjestfrihet og omsorg, ga han av sin helbredelsesgave – og underet skjedde. Året etter fødte hun en sønn!

Noen få år senere døde gutten. I sin store nød ba kvinnen profeten om hjelp, og Elisa vakte gutten opp fra de døde (2 Kong 4). Disse miraklene skjedde ut fra lønnsprinsippet. Kvinnens sjenerøsitet utløste Guds kraft til helbredelse.

Kvinnen Tabita ble vakt opp fra de døde fordi hun hadde vært «rik på gode gjerninger, og hun gav mange almisser», (Apg 9:36) Det var hennes sjenerøsitet som motiverte Peter til å komme til hennes hjemby, Lydda, for å vekke henne opp fra de døde (Apg 9:36–42). «Den som sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den som sår rikelig, skal høste med rik velsignelse,» sier Paulus (2 Kor 9:6).

Noe jeg har erfart i løpet av en lang tjeneste i Guds rike, er dette: De som klager over at vi ber om penger til vår virksomhet, gir sjelden eller aldri til vårt arbeid. Kjærlighet til penger og gods mer enn til Guds sak, kan være et hinder for dem fra å motta Guds kraft til legedom og helse! Paulus sier: Gud elsker en glad giver. (2 Kor 9:7)

Ga en misjonsgave – fikk søvnen tilbake

For en tid siden fikk jeg en telefon fra en kvinne som opplevde å bli helbredet like etter at hun hadde gitt en gave til vårt arbeid:

«I to år har jeg hatt store søvnproblemer. Over halve natten lå jeg våken. Jeg pleide ofte å støtte MJL økonomisk. Det gjorde jeg også mot slutten av februar i år. I begynnelsen av mars fikk jeg merkelig nok søvnen tilbake! Jeg var både overrasket og glad og lurte på hva som kunne være grunnen. Da kom jeg på at du, Svein-Magne, lovte å be for alle givere på den siste dagen i hver måned. Da skjønte jeg det. Gud hadde velsignet meg fordi jeg hadde gitt til MJL! Jeg takker Gud for miraklet! Nå sover jeg som en stein hele natten!»

«Gi, så skal dere få,» sa Jesus

I verden heter det: «Gi så blir du fattigere.» I Guds rike heter det: «Gi, så blir du rikere.» Vi har ikke råd til ikke å gi. Det er ikke her bare snakk om å motta penger. Guds velsignelser gjelder mange sider av livet. Jeg kjenner fattige mennesker som er rike på andre områder i livet enn på det materielle området.

At Gud ønsker å velsigne oss når vi gir, har vi flere løfter om i Bibelen. Her står det at vi skal gi tienden, det vil si ti prosent av vår inntekt til Guds rike. Det er Guds skattesystem for at vi nyter av hans goder på hans jord. Det er langt mindre enn det Staten krever i skatt av sine borgere. Gud sier at hvis vi gir hele tienden, skal han la det regne velsignelser over oss:

«Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren, hærskarerenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelser over dere i rikelig mål.» (Mal 3:10)

Hadde alle kristne gitt tienden, ville det ikke vært økonomiske problemer og innskrenkninger i kirker og misjonsstiftelser rundt om. Dessverre har mammon for stor makt i våre liv. Den er Vestens største avgud. Men vi kan snu på trenden – bli løst ved å be Gud om å fri oss fra denne makten og så begynne å gi! Så enkelt! Vi må huske at det var Jesus som sa: «Gi, så skal dere få.» (Luk 6:38)

Ga til MJL – mottok bil!

Et ektepar i Kristiansand bestemte seg for å støtte vår stiftelse med et visst beløp en septemberdag i 2007. De driver et rengjøringsfirma og hadde bare en arbeidsbil med to seter. Det betød at de ikke hadde plass til å ta barnebarna med på tur eller hjelpe til med å kjøre dem til skolen. Jeg pleier å be for alle de som gir til MJL hver måned. Jeg ba den 30. i hver måned.

Denne dagen, den 30. september, var mannen på besøk hos en kunde. Kunden hadde en strøken 2000-modell Mazda 323 som han skulle selge for 80.000 kroner. En bilforretning skulle selge bilen for ham. Men representanten for bilforretningen kom ikke til avtalt tid for å hente bilen. Plutselig henvendte kunden seg til vår mann som nylig hadde støttet MJL med en pengegave, og sa: «Nei, nå kan heller dere få bilen.» Vår mann trodde først at dette måtte være en spøk, men giveren mente alvor. Fra nå av kunne han og kona kjøre på tur med barnebarna.

Ga til MJL – ble helbredet for ME!

En kvinne på Sørlandet hadde lest i Legedom at ved å gi, kan vi plante et såkorn som kan utløse helbredelse fra Gud. Han kunne lønne med velsignelse og god helse. Kvinnen hadde vært lærer i mange år, men hadde vært uføretrygdet i seks år på grunn av utmattelse (ME). Hun maktet ikke å gjøre noen ting, selv den minste anstrengelse førte til at hun ble utmattet. Mannen måtte gjøre alt husarbeidet. Kvinnen kunne ikke ha folk på besøk heller, for hun hadde ikke krefter til å ordne med mat eller snakke med folk. I Legedom for september 2007 leste hun følgende i min leder:

«Dine penger kan være et såkorn som du sår inn i Guds rike, som gir sin frukt i og med god helse. En bonde vet at hvis han ikke sår kornet i jorden, kommer det ingenting opp. Han høster etter det han sår.»

Menigheten i Filippi støttet Paulus økonomisk i hans virksomhet. Til dette sier Paulus at Gud derfor skulle fylle «all deres trang» (Fil 4:19). Kvinnen fortalte at på bakgrunn av dette og på grunn av at hun gjerne ønsket å støtte MJLs virksomhet, sendte hun en pengegave til stiftelsen en septemberdag i 2007. Hun ville ha del i Guds velsignelse.

I en artikkel i Legedom skrev jeg at som takk for de som ga til MJL ville jeg be Gud velsigne alle giverne denne måneden. Jeg ville be for dem den 30. september. Og hva skjedde med den ME-syke kvinnen? Her er hennes vitnesbyrd:

Helbredet: «Jeg sendte inn pengene og tenkte ikke så mye mer over det. Men så begynte ting å skje. Da jeg våknet den 1. oktober, dagen etter at Svein-Magne ba, oppdaget jeg at jeg var blitt så lett i kroppen. Jeg kom meg så lett ut av sengen. Alt var så lyst og lett. Jeg var ikke trett lenger. Da kom jeg til å tenke på støtten jeg hadde gitt til MJL. Jeg kom på at Svein-Magne hadde lovet å be for syke støttepartnere den 30. september. Jeg kikket på kalenderen – den viste 1. oktober! Gud hadde svart Svein-Magnes bønn og velsignet meg fordi jeg ga til Guds sak!

Nå har jeg fått en ny start på livet. Min mann sier at han har fått ei ny kone. Og endelig kan jeg igjen be folk på besøk. Nå er jeg blitt en sprek 60-åring.»

Betalte hun seg frisk? Nei, men hun åpnet sitt hjerte og ga til Guds sak i kjærlighet til ham. Gud svarte med å velsigne henne tilbake. Hvordan Gud velsigner, er opp til ham. Men – ingen kan betale seg frisk. Den betalingen har allerede Jesus ordnet med da han på korset betalte for alle våre synder og sykdommer. Men ved å gi, åpner vi våre hjerter for Gud, og det kan føre til uante velsignelser fra ham. Helse er bare en av mange velsignelser Herren har for den som gir.

Snart starter vi byggingen av ti barnehjem

Men gjerrighet har ingen løfter i Bibelen! En menighet opplevde at da økonomien og gaveinntektene i menigheten økte, ble flere helbredet. Det var altså færre helbredelser i de år hvor det var mindre inntekt. Medlemmene var da lunkne i sin iver etter å gi til Guds sak. Det var med på å legge en demper på Guds velsignelser. Her var det mangel på kjærlighet og hengivenhet til Gud.

Det er løfter i Bibelen om legedom ved å gi til nødlidende:

«Er ikke dette at du bryter ditt brød til den som sulter, og lar hjemløse stakkarer komme i hus – når du ser en naken, at du kler ham, og at du ikke drar deg bort fra den som er av ditt eget kjøtt og blod? Da skal ditt lys bryte fram som morgenrøden og din legedom snart spire fram … (Jes 58:7-8)

De som gir til MJL, er også med på å støtte bygging av ti nye barnehjem i India hvor det blir plass til 1000 nye, fattige foreldreløse barn. Det kan også bety noe for helse og legedom til den som gir til vårt misjonsarbeide.

For noen dager siden fikk jeg en e-post fra pastor Kingsly Lazarus i Chennai i India. Han var full av begeistring. Her skriver han at de nå står klare til å bygge ti nye barnehjem med plass til 1000 foreldreløse barn. Han spør om vi kan sende penger slik at arbeidet kan starte opp. For tiden kan jeg ikke det. Men hvis du nå sender din gave, vil vi i løpet av noen få uker være i stand til sende penger til oppstart av barnehjemmene. Her er et løfte til den som gir til de fattige:

«Den som forbarmer seg over den fattige, låner til Herren, og Herren skal gjengjelde ham hans gjerning.» (Ord 19:17) Mange har erfart at Gud betaler tilbake mange ganger mer enn det beløpet som ble gitt, og Gud har høy rente i sin «bank»!

Vi trenger tre millioner i støtte – nå

La meg lette mitt hjerte for deg, venn av MJL: Vi mangler tre millioner for å kunne få nesen over vannet. Utgiftene i løpet av det siste året har vært større enn inntektene. Du spør kan hende hva vi bruker pengene til. Å bygge barnehjem er bare en del av vårt misjonsarbeide. Her er en kort oversikt:

Helbredelsesmøter i Norge

Ukentlige tv-sendinger over Skandinavia, Canada og 48 land i Asia og Midt-Østen

Kampanjer i utlandet

Misjon blant canadiske indianere

Misjon i Moldova

Bygging ti barnehjem i India for 1000 barn

Planlegger nå bygging av ti nye barnehjem for 1000 flere barn

Vi støtter også en annen stiftelse i India som har barnehjem

Forbønn på telefonen hver dag

Telefonkirke med to møter hver onsdag (kl. 20 og 21)

Forlagsvirksomhet hvor vi utgir egne bøker

Utgivelse av bladet Legedom med 200.000 lesere

Veien Videre – brevkurs i troens grunnpillarer

Nasaretskolen – kurs i helbredelse

Utsendelse av nærmere 150.000 brev hvert år til mennesker med behov

Forbønn på kontoret hver torsdag (Mirakeltorsdag)

Helbredelsesmøter hver 6. uke på senteret (Mirakellørdag).

Å få inn tre millioner i løpet av oktober/november er ikke en umulighet. Vi har mange venner av vår misjon. Jeg regner deg som en av dem. La oss strekke oss litt lenger enn vanlig denne gangen. Jeg har et forslag på hvordan dette kan gjøres. Det første du skal gjøre er å be at Gud skal vise deg hvor mye du skal gi. Ikke bare gi på måfå. Gi etter Guds ledelse.

Hvis 1000 personer gir 1000 kroner hver, har vi en million inne. Hvis 3000 av misjonens venner gir 1000 kroner, har vi tre millioner i banken. Da er vi kommet ut av den økonomiske flaskehalsen. Men vi har ingen sikkerhet på at så mange vil komme til å gi. Men alle som kan, må få være med.

Så kommer de som kan gi litt mindre beløp. Og de er svært viktige givere: 100, 200, 300, 490 kroner osv. Alt monner! Mange små beløp kan bety svært mye, bare det er mange som gir. Minstepensjonister er ryggraden i vår økonomi. Her kan alle være med!

I tillegg fins de som kan gi større beløp på flere tusen kroner: 3000, 5000, 10.000, 20.000, 100.000.

Vår gave til deg

Gir du 1000 kroner eller mer – sender vi deg min bok Tro er god medisin som en gave fra MJL. Den koster 298 kroner i utsalg. Vi sender den gratis til deg. Gir du 2000 kroner eller mer, får du boken Jesus – helbrederen fra Nasaret, som koster 365 kroner i utsalg. Har du disse bøkene fra før, kan du gi dem i julegave til en venn.

Skal vi ha sjansen til å bygge de neste ti barnehjemmene i India, må vi ha inn disse tre millionene nå. I India venter de på å høre fra oss.

Benytt blanketten som er vedlagt eller gi på annen måte. Vil du gi et annet beløp enn 490, sett da en strek over beløpet og skriv det nye beløpet rett over.

Takk for at du vil være med på å lette den økonomiske byrden av våre skuldre! Hvis vi alle drar sammen, kan vi få til store misjonsprosjekt i vår tid.

Jeg tror tiden heretter er kort. Jesus kommer snart. Derfor gjelder det å vinne flest mulig på kortest mulig tid. Paulus mål var: «Å vinne så mange som mulig.» (1 Kor 9:19)

Jeg ønsker å velsigne deg tilbake for at du gir til MJL. Hver gang banken sender oversikten over det som er kommet inn på vår konto, går jeg igjennom hvert navn og hvert beløp. Jeg ber om velsignelse over hver giver, uansett beløpets størrelse. Det er det minste jeg kan gjøre for deg som så trofast sender inn din gave.

Benytt deg av blanketten som følger med hvert nummer av Legedom. Tusen takk for din gave til misjonen vår!!

Bare ring: Jeg blir aldri lei av å snakke med deg på telefonen. Om du ringer hver dag, blir jeg ikke lei av å ta telefonen fra deg! Jeg ber for gruppen Misjonens Venner omtrent hver dag.

Din venn og forbeder

Svein-Magne

KLAR FOR NY SATSING: Pastor Kingsly Lazarus i India forteller at de når står klare til å bygge ti nye barnehjem med plass til 1000 nye foreldreløse barn. Hvis du nå sender en gave, vil vi i løpet av noen få uker være i stand til å sende penger til oppstart av byggingen.

Publisert:
2013-03-19


Tatt fra publikasjonen Legedom
Nr. 5 - 2013

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15