Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Vi bygger 10 nye barnehem til 1000 barn

Høsten 2011 begynte vi en innsamlingsaksjon til bygging av ti barnehjem i staten Orissa, India. Stiftelsen Sharing Hands Trust betalte for tomten på 16 mål, mens MJL betalte for et stort bygg som alt sto på tomten. Her ble 320 barn presset inn mens bygging av ni flere barnehjem ble startet. Den 22. juni i år ble barnehjemmene innvidd! Takket være støtte fra MJLs givere!

Tekst: Svein-Magne Pedersen

Bakgrunn for byggingen. Bakgrunnen for byggingen av barnehjemmene var denne: I 2007 ble en hindu-prest drept og en hellig bok for hinduer brent. Hinduene (som er i et stort flertall i staten Orissa), fikk høre falske rykter om at det var kristne som sto bak ugjerningene. Det brøt ut en stor forfølgelse mot dem. Kirker og mange kristne landsbyer ble brent. I alt ble 16.000 kristne drept. Mange av dem brant i hjel. Flere kvinner ble voldtatt. Mange av verdens ledere tok opp volden mot de kristne med indiske ledere. Også paven tok til orde mot volden. Etter et par år sto noen muslimer frem og sa at det var de som hadde drept en hinduprest og brent en av deres hellige bøker. Forfølgelsen av de kristne roet seg da ned.

Som en følge av massakren mot de kristne er det nå mange foreldreløse barn i staten Orissa. Lederen for Sharing Hands Trust i India, pastor Kingsly Lazarus, er en mann med omsorg for foreldreløse barn. Stiftelsen har før dette bygd tre-fire barnehjem i India. Kingsly kunne ikke bare sitte med hendene i fanget og se på at disse barna var uten beskyttelse. I India er ikke et slikt barn mye verd. De kunne bli voldtatt, drept, solgt til prostitusjon eller slavearbeid. Derfor satte han i gang dette prosjektet. Han hadde få til å hjelpe seg med dette. Jeg hadde blitt kjent med hans far, John Lazarus, da han på midten av 90-tallet besøkte Norge.

MJL valgte å satse. Gjennom pastor Kingsly hadde vi noen måneder før fått tilbud om TV-sendinger over 48 land i Asia gjennom den kristne tv-stasjonen J TV i India. Han var med i styret der. Det var derfor naturlig at Pastor Kingsly henvendte seg til oss og ba om hjelp. Jeg tok det opp med styret i MJL. Vi så på dette som en åpen dør til verdens nest folkerike land: 1.2 milliarder mennesker. Svaret var positivt: MJL vil betale for byggingen av ni nye barnehjem, og betaler for huset som alt står på tomten. I alt ti barnehjem.

Gratulerer, støttepartnere av MJL! Dere trodde på meg og satset på at dette skulle vi greie sammen. Nå står alle byggene ferdige, med plass til 1000 barn. Etter hvert som nye foreldreløse barn dukker opp, blir de henvist til våre barnehjem. Her får de kost, losji, mat og klær – og viktigst av alt: de får evangeliet om Jesus forkynt sammen med kristen omsorg. Øverst på veggen står det med tydelig skrift at Misjonen Jesus Leger har satt opp bygget. Det vil alltid komme til å stå der.

I trygge hender. Alt nå er det nærmere 500 barn som bor i hjemmene, men det er plass til 1000. Sharing Hands trust har en avtale med ledelsen i staten Orissa: Staten betaler lønn til de som arbeider der mot at den indiske stiftelsen tar imot nye barn som trenger hjelp. De som arbeider der, har gått tre år på en bibelskole som eies og drives av den indiske stiftelsen i storbyen Chennai. Mens barna bor på barnehjemmene, går de på den offentlige skolen der i byen. De får sjelesorg og åndelig hjelp til å tilgi de som drepte deres foreldre. Ledelsen der har fortalt meg at det tar om lag tre måneder å lege vonde minner fra tumultene som fant sted noen år tidligere. Barna har jo vært øyenvitner til det hele. Den 12. februar 2012 besøkte jeg barnehjemmet i Orissa for første gang. Der fikk jeg et sterkt møte med disse barna. Dessuten fikk jeg satt spaden i jorden og velsignet byggingen av ni nye barnehjem. Knapt halvannet år senere kunne pastor Kingsly erklære barnehjemmene for åpne. Hør hva han sier i en e-post sendt til meg den 23. juni i år:

E-post fra pastor Kingsly Lazarus den 23. juni 2013

«Det er et privilegium for meg å ha denne kontakten med deg igjen. Jeg kan bekrefte at på grunn av deres sjenerøse tilbud og varme hjerte, har dere berørt tusener av mennesker her i India. Det gjelder spesielt hjertene til de små foreldreløse barna i staten Orissa, ved å bygge et stort boligkompleks hvor de kan oppholde seg.

I dag kan vi med glede og takk få informere dere om at vi har vært i stand til å fullføre byggingen. I går innviet vi byggene med glede, fest og stor stemning. Hele tiden tenkte vi på dere som i tro hadde sådd inn midler til mange neglisjerte og forkastede barn i India.

Selv om disse barna er blitt forkastet og neglisjert av folk flest her, har Gud Fader en spesiell plass for dem i sitt hjerte. Han har uttrykt sin kjærlighet til disse små gjennom trofaste Guds tjenere som dere.

Gud velsigne deg rikelig for din visjon og lydighet til denne gudgitte visjonen. Jeg husker den dagen du besøkte Orissa og ved tro satte det første spadetak i jorden her. Mens du sto der, ba du en bønn i tro for dette stedet. I dag ser vi denne store bygningen stå der i en vakker farge. Dette takket være deres bønner og økonomiske støtte fra Misjonen Jesus Leger. Uten deres bønn og hjelp ville ikke dette ha vært mulig.

I går ba vi samstemt med barna, at Gud må velsigne deg og din familie og misjon. Jeg ba om at barna på barnehjemmet, hver dag og natt fremover, må be for dere.

Det ville ha vært stort og hatt deg her under innvielsen, men jeg ber om at Herren vil åpne dører slik at du snart kan komme og besøke barnehjemmene.

Vær vennlig og send vår hilsen til din kone, styre og alle partnere fra familien Lazarus og alle barna på barnehjemmet i Orissa.»

Vi bygger 10 nye barnehjem

Vi slår oss ikke til ro med å ha bygd 10 barnehjem for 1000 barn i India. Nå banker Gud på vår hjertedør og spør om vi i MJL vil være med på å bygge 10 nye barnehjem til plass for 1000 foreldreløse barn til – i India.

Bakgrunn for satsingen. Her er historien bak denne satsingen. Pastor Kingsly kan fortelle at det er stor nød blant foreldreløse barn i staten Rajastan, i Nord-vest India, like ved grensen til Pakistan. Her er det et ørkenområde med stor fattigdom og lite mat. Dette området ligger utenfor myndighetenes kontroll. Her hersker stammeledere som eier store områder. De kan omtrent gjøre hva de vil med folk. Her får gruveselskapene drive nesten som de vil. Lederne her lurer lutfattige mennesker til å inngå en kontrakt på 15 år. Etter disse årene vil lønnen bli utbetalt. De skal få kost og losji mot at de arbeider i gruvene. Her utvinnes marmor.

Disse folkene er ofte kasteløse, og derfor er de av liten verdi i det indiske samnfunnet. De sanitære forholdene i gruvene er helt forferdelige, og leger fins det ikke her. Foreldrene dør gjerne før det er gått 15 år, noe lederne er glade for. De slipper da å betale dem lønn. Tilbake står barn uten foreldre. Mange av barna må også arbeide i gruvene. Også de blir syke.

Disse forkomne, fattige og foreldreløse barna er et rop til Gud. Pastor Kingsly spør oss nå om MJL kan være med på dette prosjektet som vil vare i halvannet år. Siden hinduene i dette området hater kristne, har Sharing Hands Trust nå bestemt at de 10 barnehjemmene skal bygges på en egen tomt like utenfor hovedkvarteret i Chennai. Barna vil også her få kristne ledere som har gått på bibelskolen i Chennai. Når de får høre evangeliet om Jesus, vil de bli frelst og få en ny start i livet.

Blir de ikke hentet med det første, vil lederne der nord selge dem som slaver til fabrikker som i det skjulte driver med barnearbeid, eller de vil selge dem til prostitusjon.

Sharing Hands Trust vil hente rundt 500 barn med busser fra Rajastan og innkvartere dem i private hus inntil barnehjemmene står ferdige.

Takk for at du forstår ropet fra mitt hjerte. Sammen skal vi bygge 10 nye barnehjem i India med plass til 1000 barn – til Guds ære.

Gaven vi ber om i dette nummeret av Legedom, går i sin helhet til MJLs verdensvide misjon: Til misjon i Norge og utlandet, til de fattige i Moldova, indianere i Canada, møter i inn – og utland, tv-produksjon og tv-program som sendes over store deler av verden, samt misjon og bygging av 10 nye barnehjem i India. Benytt deg av blanketten som følger med bladet, eller gi på annen måte. Vil du gi et annet beløp enn det som står på blanketten, må du bare sette en strek over beløpet og sette inn et annet rett over.

Ikke gi bare av gammel vane. Spør Gud: Hva vil du jeg skal gi? Lytt til ditt hjerte og gi det beløpet Gud minner deg om.

Svein-Magne


Publisert:
2013-08-29


Tatt fra publikasjonen Legedom
Nr. 4 - 2013

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15