Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
LEDER: Året 2013
– Bare ikke miraklet

Miraklet er mer enn et isolert, guddommelig inngrep i vår hverdag. Miraklet setter oss på valg og får oss til å tenke. Fruktene av et mirakel er mange. Bibelen er full av beretninger om mirakler som forandret menneskers tro, liv og tenkemåte. Miraklet har forandret kongers hjerter og et lands lover og forordninger. Når Gud vil ha raske forandringer i et folk, sender han mirakler eller dom. Bibelen har mange beretninger om store omveltninger i et folks liv som bare skylder miraklet. Her er noen tanker som beskriver vår situasjon i dag. – En Jesus etter folks ønsker – eller Bibelens Jesus, og de utfordringer som miraklet kan skape:

Tekst: Svein-Magne Pedersen

Gi oss oppbyggelige, småpene prekener, slike som gjør at vi kan gå uanfektet hjem fra møtet. – Bare ikke miraklet, for her kommer Gud faretruende nær. Det skjer guddommelige ting i vår nærhet. Det gjør oss usikre.

Gi oss teologiske høyskoler som fyller intellektets behov. Gi oss muligheter for master- og doktorgrad på våre teologiske høgskoler. Det gjør oss stolte av egen innsats og fortreffelighet, og vår dyktighet blir større. – Bare ikke miraklet, for det er Gud alene om, og vi får ingen ære av det. Her blir vi tilskuere til Guds storhet og makt, og vi forstår lite av det, mens mastergrad og doktorgrad ikke har noe med miraklet å gjøre.

Gi oss en tannløs kristendom uten krav om fornyelse og moralske forbedringer. – Bare ikke miraklet, for det bringer Gud faretruende nær. Vi får ikke lenger leve i fred i vår bekvemmelighet.

Gi oss tradisjonell kristendom med tradisjonelle møter med en kirkesamfunns-teologi som passer som hånd i hanske til vårt menneskelige tenkesett. Her er ofte miraklet fjernt eller på trygg avstand. – Bare ikke miraklet, for det bryter i stykker trygge møteformer, og utfordrer troen.

Gi oss forutsigbare møter, slike som vi kan takle med vår fornuft og forstand og som bevarer roen i møtet. – Bare ikke miraklet, for det krever sin plass, og det spør ikke etter bekvemmelighet.

Gi oss prekener som ikke utfordrer for mye. – Bare ikke miraklet, for det utfordrer sløvheten og likegyldigheten og arresterer vantroen. Gi oss en litt liberal teologi som ikke tar Guds ord bokstavelig. – Bare ikke miraklet, for det stadfester at Guds ord er sant.

Gi oss en liten, ufarlig Jesus, en som vi kan takle i vårt samfunn uten å få motstand fra verden. For vi vil at alle skal trekkes til vår kirke. – Bare ikke miraklet, for det er med på å stadfeste at Jesus er Guds Sønn.

Gi oss rolige, sterile og strømlinjeformede møter uten rop og skrik og skrål. For de kan skremme bort folk fra møtene våre og gi rykter om usunne tilstander i vår kirke. – Bare ikke miraklet, for det bringer brå forandringer i menneskers liv som ofte slår ut i spontan, hørbar takk og pris. Noen ganger noe så ufordragelig som hopp og sprett og jubel. Det skader verdigheten i vår kirke, og kan gi oss dårlig rykte i byen. For her er vi kjente for å være sunne og oppegående. Folk skal føle seg trygge på våre møter og ikke bli skremt av utagerende, sjelelige opplevelser fra ustabile mennesker. For husk: Slike ting er ikke fra Gud, for Gud ga oss sindighets ånd.

Gi oss ledere som kan beskytte vår kirke mot karismatisk infiltrasjon, som kan hegne rundt vår kirkes identitet og holde helbredelsespredikanter langt borte fra våre kirkedører. – Bare ikke miraklet – for det skaper uro og splittelse. Fru Hansen vil ikke komme til vår kirke igjen etter at en helbredelsespredikant var her. For hun ble ikke helbredet. Hun bør heller fortsette å gå til dr. Olsen, som hun har gjort i mange år (uten å bli helbredet).

Gi oss heller sangere og musikere som kan trekke til seg det brede lag av folket. Slike som bygger opp vår felles norske kultur. Det er ikke så farlig om den kjente sangeren ikke tror så veldig mye på Gud eller lever et moralsk liv. Hvem gjør vel det? Vi må ha takhøyde i vår kirke. – Bare ikke miraklet og helbredelsespredikanter, for tenk hvor skuffet de kan bli som ikke blir helbredet. Dessuten vil presten eller pastoren få så mange i sjelesorg i etterkant av slike møter med mange skuffede mennesker. I tillegg varer møtene til langt på natt. Det kan være skadelig. Da er det bedre å gå til dr. Olsen når vi er syke, på tross av at hos dr. Olsen er det mange skuffede sjeler som ikke blir helbredet, og noe kriseteam for dem fins det knapt. Og noen venter i minst ett år for å få en operasjon, ikke bare noen timer. Andre dør i ventekø.

Gi oss flotte kirkebygg med sangere og musikere av beste klasse, som kan gi oss religiøs stemning og stor underholdning – for underholdningens skyld. – Bare ikke miraklet, for det mangler flyt og estetikk, glans og farge. Det er for rått og uten plan, forvirrende og sekterisk for moderne mennesker.

Og i dag – midt i alskens kirkelige tradisjoner har man glemt at Jesus først og fremst var helbredelsespredikant. Han kom for å helbrede! Og som sådan – hvor mange kirker ville ha tatt imot ham i dag hvis han hadde banket på vår kirkedør?

Summa summarum: Mange vil ha en Jesus som passer deres kirkelige tradisjon og religiøse erfaring best, og ikke alene slik Bibelen skildrer ham. Grunnen er klar: Det skaper for mange utfordringer. Slik blir mange kirker en borg for en falsk, fordreid og avstumpet Kristus. Kristus i vårt bilde. Kristus anno 2013. Det har skjedd før:

«Han kom til sine egne, og hans egne tok ikke imot ham.»


Publisert:
2013-06-03


Tatt fra publikasjonen Legedom
Nr. 3 - 2013

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15