Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Byggeåret 2012:
– La oss sammen bygge Guds rike

Det er bibelsk å bygge Guds rike. Enhver kristen bør være en bygger. Vi kan bygge opp troen ved å lytte til trosforkynnelse eller være med på å oppbygge hverandre, bygge menigheter, organisasjoner – eller sette opp bygg til bruk for Guds rikes fremme. I 2008 sto vårt helbredelsessenter ferdig bygd. Året 2012 vil komme til å bli MJLs store byggeår.

Tekst: Svein-Magne Pedersen

«Ved tro bygde Noah, i hellig frykt en ark til frelse for sin husstand.»

Bibelens store menn var alle byggere. Noah bygde arken, Abraham er kjent for å bygge altere hvor han tilba Gud. Moses fikk bygd Tabernaklet og kong Salomo bygde templet. De la noe etter seg, byggverk som var satt opp i tro og til Guds behag.

Bygge barnehjem

Året 2012 vil bli det største byggeåret i MJLs historie. I 2011 betalte MJL for det første barnehjemmet i India. Det huser 200 foreldreløse barn. Snart skal vi bygge ni barnehjem til. I alt blir det plass til 1100 barn i disse barnehjemmene. Vi skal bygge så langt vi har råd og så langt som vår samarbeidspartner i India gir oss muligheter til. Foreningen Misjonens Venner står bak prosjektet.

Grunnen til at vi skal bygge ni barnehjem i India er at 16.000 kristne ble drept av hinduer i 2008. I dette året ble en hinduprest drept og en av deres hellige bøker brent. Hinduene ga de kristne skylden for dette og begynte en forfølgelse av de kristne. De brente kristne landsbyer, voldtok og drepte kvinner og menn. Etter at de hadde drept 16.000, sa noen muslimer i staten Orissa at det var de som hadde drept en hinduprest og brent deres hellige bok. Da først stanset forfølgelsen av de kristne. Igjen sto tusener av foreldreløse barn uten hjem, mat og klær. De hadde få eller ingen steder å bo, ingen til å passe på dem og uten tilgang på mat og drikke.

Vår samarbeidspartner i India, Sharing Hands Trust, er en solid kristen stiftelse i India. Deres base er lenger sør i India, i storbyen Chennai. De hadde da bygd fire barnehjem på forskjellige steder i India. Da de hørte om tragedien i staten Orissa lenger nord, dro deres leder, Kingsly Lazarus, til Orissa og kjøpte et område på 16 mål hvor han hadde planer om å bygge ti barnehjem. Men hans stiftelse hadde ikke økonomisk evne til å bygge barnehjem til alle de foreldreløse barna han traff i Orissa. Kingsly fortalte oss om nøden og vi reagerte spontant.

Styret i MJL bestemte at vi skulle betale for byggingen av disse ti barnehjemmene. Nå har MJL kjøpt det første hjemmet. Her bor det 200 foreldreløse barn allerede. De går på skole, har fått mat, klær, skolebøker og daglig omsorg og hjelp av kristne ledere. Snart begynner byggingen av barnehjem nummer to. Deretter går det slag i slag. Hvor mange vi greier å bygge i år er avhengig av den støtten vi får fra våre misjonsvenner i Norge.

Det er en ære for oss i MJL å kunne bygge disse barnehjemmene.

Her er det to viktige punkter: Vi bygger i tro – i tro på at midlene kommer inn mens vi bygger. Dessuten bygger vi for misjonens sak: Vi bygger for at barn uten foreldre skal få et sted å være, få høre evangeliet, bli frelst og helbredet for traumer de har vært igjennom ved å se at deres foreldre ble drept og voldtatt. Straks et nytt barnehjem er bygget, skal vi sende giverne et bilde av det.

En weekend i slutten av februar skal jeg dra på en kort misjonstur til Chennai i India for å tale til ledere for en sammenslutning av 1200 menigheter fra hele landet. Det er planlagt en tur til Orissa for å legge ned grunnsteinen til barnehjem nummer to av i alt ti.

Bygge TV

I MJL har vi visjon for å bygge TV. Skal vi nå verdens nasjoner, er det ikke nok å ha møter i kirker og bedehus eller store kampanjer i utlandet – selv om de kan trekke tusener av mennesker. Det har absolutt sin plass, for vi trenger nærkontakt med dem vi bygger sammen med og for. Men skal vi nå massene med evangeliet, må vi gjøre det gjennom eteren – gjennom kristen radio og TV. Gjennom vår TV-satsing når vi millioner. Hver måned ser over en milliard på TV-programmet «Miraklet er ditt» over Asia, Midt-Østen, Nord-Afrika, Sør-Europa og Skandinavia. Disse vet vi er sikre seere. I dette området bor det fem milliarder potensielle seere. Utfordringene er derfor store.

Neste utfordring på TV-fronten er å nå Nord – og Sør-Amerika, Afrika og Australia med evangeliet. For et par uker siden sendte jeg en søknad til et canadisk TV-selskap om å få sende «Miraklet er ditt» over store deler av Canada og USA. De virket positive til vår søknad. Snart får jeg svar.

Et annet kristent TV-selskap tok selv kontakt med meg. De vil at vi skal gå sammen med dem om å sende programmer over satelitter som dekker Europa, Asia, Australia, Afrika og Nord-Amerika. Noen sendinger overlapper områder vi alt sender på, men det er bare positivt, for jo flere stasjoner som sender «Miraklet er ditt», dess flere mulige seere.

På MJLs kontor i Chennai i India sitter vår sekretær, Benita, og tar imot bønnebegjær fra mange land i Asia. Folk fra hele området ringer for å få hjelp, for de har sett vårt nummer nederst på TV-skjermen. Eller de ringer for å fortelle at helbredelse eller frelse har funnet sted.


Publisert:
2012-01-14


Tatt fra publikasjonen Legedom
Nr. 1 - 2012

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15