Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Kraft mot kreft

Jeg er på ingen måte imot kreftbehandling og kreftforskning. Ingenting er bedre enn om vitenskapsfolk kunne greie å løse kreftens mysterium.

Tekst: Svein-Magne Pedersen

Men i sannhetens navn må jeg likevel få stille kritiske spørsmål til vanlig kreftbehandling. Sannheten er enkel og klar: Kreftforskningen har nesten stått på stedet hvil de siste 60 årene. Og kreftbehandling har dessverre vært lite vellykket. Millioner lider og dør under kreftens tyranni.

Kreft er en «gammel» sykdom. Den moderne medisinens far, Hippokrates, beskrev kreften alt på sin tid, rundt 400 år før Kristus.

I Medlemsnytt fra Kreftforeningen i Norge (1/2014) står det svart på hvitt:

«Man regner med at to av tre medikamentbehandlinger som gis er uten effekt på kreftsvulsten. Så lenge en av tre blir bedre, ofte helbredet, er det likevel klart at denne behandlingen må gis. I noen tilfeller er det slik at oddsen for å bli bedre eller bra av et medikament er en til ti. For å redde liv gis også denne medisinen, legene kan ikke annet. Men det betyr at ni av ti pasienter da gjennomgår en ofte svært belastende behandling uten at de hadde nytte av den. Ingen vet hvem som trengte behandlingen og hvem som ikke gjorde det, det er bare beregninger og statistikk. Men vi vet at svært mange pasienter får kreftbehandling som ikke virker eller ikke er nødvendig. Og vi vet at det koster å motta denne behandlingen. Det koster for samfunnet, men det koster særlig for den enkelte personen som i en kortere eller lengre periode blir sykere av selve behandlingen.»

Noen har fått bukt med kreften ved operasjon, cellegift og stråling. Men de aller fleste har ikke fått hjelp. Som helbredelsespredikant tror jeg på en allmektig Gud. Jeg tror at Gud er så mye større enn menneskelig behandling. Hans kraft er ubegrenset. Han er skaperen av produktet menneske og vet hvordan han skal «behandle» både kreft og alle andre sykdommer - uten bivirkninger.

Stor industri med lite fremgang

Kreftforskning er en stor industri. Det er blitt hevdet at denne industrien bare er hakket under oljeindustrien, som er verdens største. Tusener av vitenskapsfolk er involvert. Milliarder av kroner går til denne industrien. Jeg lurer på hva som ville ha skjedd om noen fant et middel som kunne utradere kreften. Ville det ha blitt tatt imot med åpne armer eller ville det ha skapt problemer for oppfinneren? For tusener av arbeidsplasser over hele verden ville gått tapt. Kreftforskning er stor business.

Løsningen på kreftgåten har hatt minimal fremgang på tross av milliarder som årlig blir pøst ut til dette formålet. Fra 1950 til 2013 er dødstallene i forhold til kreft på verdensbasis nesten uforandret. På kroniske sykdommer er det i den senere tid gjort store fremskritt. Riktignok har vitenskapen hatt fremdrift med å kurere en type leukemi og noen sjeldne former for kreft. Men de mest vanlige kreftformene er det gjort lite fremgang på, og det er alarmerende. I mange afrikanske land dør flere av kreft enn av hiv, tuberkulose og malaria til sammen.

Jeg er blitt kritisert fordi jeg har vært kritisk til dagens kreftbehandling. Her er ordene noen har reagert negativt på:

«Behandling med cellegift og stråling er både utdatert og nær sagt barbarisk.»

Disse tankene har jeg ikke fra meg selv. Hør hva den kjente amerikanske professoren i medisin, og internasjonal leder i kreftbehandling, David B. Agus sier i sin bok The End of Illness. Boken er nummer 1 på New York best selger-listen:

«Det er en skam at teknologi og nyvinning i medisinsk forskning og behandling er så gammeldags, utdatert - og, jeg må bare si det: i noen tilfeller barbarisk.»

Hans bok er blitt anbefalt av tidligere vinner av Nobel Fredspris, Al Gore. Så er jeg altså ikke alene om å mene det.

Bønn - et viktig alternativ

Fins det ikke et annet alternativ enn vanlig skolemedisin? Heldigvis, resultatet av tro og bønn i Jesu navn er oppsiktsvekkende: Vi kan beseire kreften med Guds kraft. Kort og godt: kraft mot kreft. Pluss-kraft mot minus-kraft. Med stor frimodighet kan vi utfordre kreften med Guds kraft. David møtte Goliat med Guds kraft, og kjempen ble slått ut. I min bok Tro er god medisin belyser jeg emnet med dokumentasjon fra verdens beste universiteter.

Men bønn for syke må aldri bli sett på som en «kur» i stedet for kreftbehandling, men heller som et nødvendig tillegg. Grunnen til det er at vi ikke kan stille garantier for at den vi ber for vil komme til å bli frisk. Vi er ikke Gud, derfor. Men vi representerer ham som har all makt i himmel og på jord, og da kan alt skje. Jesus sa: «Alt er mulig for den som tror.» (Mark 9:23) Alt er alt, og da kan hva som helst skje med hvem som helst vi ber for, uansett sykdom.

Bønn og tro bør bli brukt som et nødvendig supplement til vanlig kreftbehandling. Disse to metodene kan virke godt sammen. Jeg pleier å anbefale syke å oppsøke sin lege hvis de ikke har gjort det. Vi må gjøre alt vi kan for at kreft og andre sykdommer må forsvinne. Og til dette må bruke naturmetoden så vel som kraftmetoden.

Det hender at folk oppsøker meg før de skal behandles for kreft eller andre sykdommer. De har vært til legen eller på sykehus og fått vite hva som feiler dem. Gud kan selvsagt helbrede kreft og andre sykdommer før behandlingen starter. For meg som forbeder er det en fordel å vite hva som feiler den syke, for det styrker vitnesbyrdet til den syke hvis han blir helbredet. Sykdommen er blitt dokumentert av lege. Den syke får forbønn og drar til sin lege eller til sykehuset for å få behandling. Hvis legene finner ut at pasienten ikke lenger er syk, er det med på å bekrefte at et under har skjedd. Gud har helbredet den syke gjennom sin kraft.

Jeg er ingen kvakksalver

Jeg har aldri sagt til noen at de skal kaste medisinene eller slutte å gå til lege, for jeg kan ikke ta ansvar for andres liv. Jeg er ikke kvakksalver! Men det har hendt jeg har sagt at syke burde bytte lege eller gå tilbake til sin lege og fortelle ham at de er blitt syke av medisinen. Hver enkelt av oss har ansvar for våre egne liv. Vi må ikke bli slaver under helsemyndighetene våre. De er ikke vår Gud. De består av feilende mennesker som kan gi feil diagnose og er begrenset i sin viten om sykdommer. Dessuten har de begrensede midler til sin rådighet.

Dessverre fins det useriøse leger som mangler omsorg for mennesker. De er der kun for å tjene penger på andres lidelser. I stedet for å sende sine pasienter til videre undersøkelse, behandling eller operasjon, lar de sine pasienter år etter år gå på medisiner som ikke hjelper det grann. De blir bare dårligere og dårligere av dem. Mange kommer for sent til behandling, får en dårlig livskvalitet og dør til slutt.

La meg ta et eksempel på at man ikke kan stole blindt på en lege. En venn av meg fikk nylig betennelse i tarmene. Han gikk til sin lege og fikk en spesiell type medisin som han skulle ta. Legen glemte å fortelle om mulige bivirkninger av medisinen. Min venn tok en tablett og kjørte hjem. På turen hjem begynte han å se svært dårlig. Synet ble så dårlig at han var redd for at han ikke ville komme seg hjem. Han var redd for at han kom til å miste synet. På etiketten kunne han lese at medisinen kunne virke forstyrrende på synet.

Min venn dro tilbake til sin lege. Legen beklaget at han hadde glemt å fortelle om mulige bivirkninger. Undersøkelsen viste at han hadde fått grå stær, og det fikk han i løpet av to timer! Det endte med at han måtte operere begge øynene for grå stær!

Svineinfluensavasinen Pandemrix er et godt eksempel man ikke stole blindt på medisinene man får av legen. Mange nordmenn er skadet for livet på grunn av medisinen, og noen har fått erstatning.

Ikke misforstå meg, de fleste leger er seriøse. Men det fins dessverre noen som ikke er det. Gode leger og god medisin er til velsignelse for mange.

Legeyrket godkjent av Gud

Det er aldri bivirkninger når Gud behandler oss. Han skapte oss og har førsteretten til å helbrede oss. Ikke misforstå - Jesus er ikke mot at dyktige leger behandler oss. Tvert imot. Gud har gitt oss forstand og intellekt for at vi skal kunne bruke det innen medisin og forskning. Til de første menneskene sa Gud: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere …» (1 Mos 1:28) God medisin er å benytte seg av Guds skaperverk. Medisiner er laget av urter fra hans skaperverk. Dessverre består medisiner også av kjemikalier. Derfor kan det medføre bivirkninger. Dette til tross - av to onder velger vi det som er til vårt beste. Vi tar medisiner når det kan hjelpe. Jesus godkjenner legeyrket. Han sier: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt.» (Mat 9:12)

Hvert år ber jeg for rundt 70.000 enkeltpersoner. De ringer, sender e-mail, brev, kommer til møter på senteret eller andre steder i verden. Til tross for dette store antallet er det ingen som har sagt: «Svein-Magne sa at jeg skulle slutte å gå til lege.» Ingen har anklaget meg for å ha sagt til den syke at han ikke måtte ta legens medisiner. Årsaken er at jeg sier ikke å slikt. Derfor kan ingen anklage meg for noe av dette.

Mange former for kreft

De aller fleste av oss frykter kreften. Det ser ut som om den kan ramme hvem som helst. Den skåner ingen. Frekt og ubønnhørlig lurer den seg inn på Guds eiendom, våre legemer. Her gjemmer den seg bort en tid for så å dukke opp, nådeløst, brått og uventet. Og vitenskapsfolk må innrømme: Kreften er den verste av alle sykdommer som fins i dagens samfunn. Kreften er «Keiseren over alle sykdommer» (dr. Siddhartha Mukherjee). Den er den mest avanserte av alle, og den rammer så mange og på så mange måter. I alt fins det omkring 200 former for kreft. Her er de mest vanlige:

Lungekreft, brystkreft, beinmargskreft, benvevskreft, brysthinnekreft, bukspyttkjertelkreft, eggstokkreft, tykktarmskreft, endetarmskreft, livmorhalskreft, leverkreft, gallekreft, hjernekreft, blærekreft, prostatakreft, blodkreft, lymfekreft, magekreft, nyrekreft, skjoldkjertelkreft, spiserørskreft, testikkelkreft, urinveiskreft, tungekreft og øyekreft.

De aller fleste har nær familie eller venner som er rammet av denne fienden. Men hvordan skal vi bli kvitt denne lidelsen?

Kom på helbredelsesmøter

Vi kan forandre kursen. Vi kan søke Guds kraft og oppleve at kreften forsvinner. Nøkkelen til utfrielse ligger i Guds og våre hender. Hver enkelt av oss bør vite hva vi skal gjøre hvis kreften banker på vår dør. Her er Bibelens råd til den som er syk:

«Spør etter Herren og hans kraft.» (Sal 105:4)

Med andre ord: Vi må ta initiativet til vår egen helbredelse. Ordet forteller at skal vi oppleve Guds kraft, bør vi spørre hvor Guds kraft er i funksjon, hvor blir folk helbredet, hvor blir Ordet om helbredelse forkynt og fremelsket? Det nytter ikke bare å sitte hjemme og se i taket og synes synd på oss selv.

Når vi leser evangeliene og Apostlenes Gjerninger, er saken klar. Folk kom til helbredelsesmøter med Jesus og senere apostlene. De oppsøkte kraftsentrene. Det var der de fleste miraklene skjedde.

De kom til helbredelsesmøter med Jesus: «De var kommet for å høre ham og for å bli helbredet for sine sykdommer.» (Luk 6:18)

De kom til evangelisten Filip sine helbredelsesmøter i Samaria: «De gav alle akt på det som ble sagt av Filip, da de hørte og så de tegn han gjorde.» (Apg 8:6)

De kom til Paulus sine helbredelsesmøter: «Og Gud gjorde uvanlige kraftgjerninger ved Paulus’ hender, …» (Apg 19:11)

Nesten alle helbredelsene vi leser om i Det nye Testamentet, skjedde på helbredelsesmøter og i forbindelse med en salvet helbredelsespredikant. Det skjedde også noen ganger hvor helbredelsespredikanten var alene sammen med den syke, men de fleste skjedde på helbredelsesmøter. Mange av møtene Jesus deltok på, var helbredelsesmøter. Det er sjelden vi leser at Jesus bare talte uten å helbrede syke. Men derimot står det flere steder at han bare helbredet uten å tale. Ofte talte han og helbredet. Syke var det over alt. Det var derfor naturlig for Jesus å ta seg av deres behov.

La oss nå se litt på behovet for helbredelse av kreft i Norge. Det er jo det som er overskriften på denne artikkelen: Kraft mot kreft.

Kreftstatistikk

Årsaker til kreft er mange. Forskning har vist mange sammenhenger mellom livsførsel, livsstil, miljøpåvirkning og genetisk arv. Men fortsatt er det en gåte hvorfor det er så lett for oss å utvikle sykdommen.

* Verdens helsesorganisasjon (WHO) sier at det er om lag 14 millioner nye krefttilfeller hvert år i verden. Organisasjonen regner med at tallet vil komme til å stige til 19 millioner innen 2025. WHO har antydet at dobbelt så mange vil få kreft de neste 20 årene. I verden fins det 250 millioner mennesker som har kreft. Ifølge WHO skyldes hvert 8. dødsfall i verden kreft. Kreft rammer flere enn HIV, malaria og tuberkulose tilsammen.

* I 2004 fikk 24.434 i Norge kreft. I 2011 var tallet 29.907. I 2012 var tallet 30.099. I 2013 fikk 30.401 nordmenn kreft. Dette er en økning på 1 prosent fra 2012. Tallene kommer fra Kreftregisteret. I 2013 var det 16.482 nye tilfeller av kreft hos menn og 13.919 hos kvinner. Det er dobbelt så mange som i 1952, da man begynte å føre statistikk over kreft. 2 av 3 nordmenn overlever sykdommen.

Tall for 2013 viser en tydelig økning i antall krefttilfeller i Norge: «Total forekomst av alle kreftformer økte med 3,2 prosent for menn og 1,9 prosent for kvinner ifra femårsperioden mellom 2004 - 2008 til perioden mellom 2009 - 2013, viser de nyeste tallene.» (Camilla Tryggestad Visjø, VG)

* Kreftdødeligheten har endret seg nokså lite fra 1952 til i dag (antall dødsfall per 100.000 innbyggere). Ifølge Kreftforeningen er det likevel noen lyspunkter: «Selv om flere og flere får kreft, er det stadig flere som blir helt friske, og de som har kreft, lever lenger og har høyere livskvalitet enn tidligere.» En av årsakene til at flere får kreft, er at vi lever lenger enn tidligere og at en økende andel av befolkningen er eldre.

* 4 av 10 nordmenn vil få kreft i løpet av livet. Det er 40 prosent.

* 232.774 nordmenn hadde eller hadde hatt kreft ved utgangen av 2013. 10.699 døde av kreft i 2013.

De mest vanlige krefttypene for menn i 2013.

* For menn er de tre hyppigste former for kreft med dødelig utgang: lungekreft, prostatakreft og tykktarmskreft.

Her oppgis nye tilfeller for 2013:

  • Prostatakreft: 4836 (Det er rundt 16 prosent av alle krefttilfellene i landet.)
  • Lungekreft: 1555
  • Tykktarmskreft: 1325
  • Blærekreft: 1034
De mest vanlige kreftformene for kvinner i 2013.

For kvinner er de tre hyppigste former for kreft med dødelig utgang: brystkreft, lungekreft, og tykktarmskreft. Antall tilfeller av brystkreft blant kvinner i Norge øker. Men EU-forskere frykter at lungekreft snart vil bli den krefttypen kvinner oftest vil dø av i Europa. Den vil trolig snart ta over for brystkreft som den hyppigste dødsårsaken for kreft blant kvinner. Årsaken er at flere og flere kvinner har begynt å røyke de siste tiårene. Forskning har vist at kvinnekroppen er mindre motstandsdyktig mot lungekreft enn den er hos menn.

Her oppgis nye tilfeller for 2013:

  • Brystkreft: 3220
  • Tykktarmkreft: 1456
  • Lungekreft: 1301
  • Føflekkreft: 880
* At forekomsten av kreft har økt frem til i dag, samtidig som dødeligheten er stabil eller svakt fallende, innebærer at flere av de som får kreft, overlever sykdommen eller dør av andre årsaker.

* En av de mest vanlige kreftformene i Norge er lungekreft. Hos kvinner var det i 2013 en økning i antall tilfeller av lungekreft.

* Samlet er det for begge kjønn 1 av 4 nordmenn som dør av en kreftsykdom i dag.

* Kreftdødeligheten har endret seg lite fra 1952 til i dag, men forekomsten av kreft har derimot økt. «Mangel på forandring på dødstallet når det gjelder kreft er virkelig alarmerende.» (Dr. David B. Agus) (s. 26)

* Omtrent dobbelt så mange menn dør av prostatakreft som kvinner av brystkreft

* Blant de som dør før 65 år, er kreft den hyppigste dødsårsaken. Etter 65 år er hjerte- og karsykdommer den dominerende dødsårsaken.

* Jo eldre vi blir, desto større er risikoen for at vi får en kreftsykdom i løpet av livet. Omtrent 8 av 10 tilfeller oppstår i aldersgruppen over 55 år.

* Etter Verdens helseorganisasjons beregninger kan 30 prosent av alle kreftdødsfall unngås. Bruk av tobakk er en av de viktigste faktorene. Økt interesse for soling er en annen viktig faktor. Her er det lett å ta grep for å få ned kreftdødeligheten.

* Den kreftformen som oftest rammer kvinner, er brystkreft. I 2013 fikk 3220 kvinner brystkreft. Det skyldes flere årsaker. 5-10 prosent skyldes arv. Å få barn i tidlig alder beskytter kroppen mot brystkreft. Å vente med å få barn øker risikoen for å få brystkreft. Inntak av alkohol, overvekt og langvarig bruk av østrogen øker risikoen for å få brystkreft. Provosert abort øker risikoen å få brystkreft. Årsaken til dette er at avbrutt hormonell utvikling gjør brystcellene mer motakelige for påvirkning av kreftceller. En undersøkelse som er gjort i England, slår fast at risikoen for brystkreft er fire ganger større blant kvinner som har tatt abort.

Mellom 10 og 20 menn får hvert år brystkreft. Ved utgangen av 2013 var det 41.224 kvinner og menn som hadde eller hadde hatt brystkreft i Norge. I 2003 var tallet 29.240. Hyppigheten av brystkreft er sterkt økende. 7 menn og 630 kvinner døde av brystkreft i 2013. 9 av 10 kvinner lever 5 år etter diagnosen.

* I Norge er tallet på lungekreft historisk høyt. Lungekreft sto for nesten 10 prosent av alle krefttilfeller i 2013. Ekspertene mener at 80 prosent av krefttilfellene kunne vært unngått hvis man hadde kuttet ut røyken.

* Økt interesse for soling kan føre til hudkreft, er en annen viktig faktor. 9 av 10 tilfeller av hudkreft har sammenheng med UV-stråling. I gjennomsnitt dør én person hver dag i Norge som følge av hudkreft. Om lag 3400 norske menn og kvinner fikk i 2011 hudkrefttypene føflekkreft og plateepitelkreft. Begge krefttypene skyldes overdreven soling. Økningen da var på 27 prosent.

* Det er også en økning på føflekkreft i Norge. Årsaken er at folk soler seg mere nå enn før (sol eller solarium). Det er flere kvinner enn menn som får føflekkreft i Norge. I 2013 hadde 21.130 menn og kvinner føflekkreft. I 2013 fikk 1719 føflekkreft (880 kvinner og 839 menn). 327 døde dette året av sykdommen (140 kvinner og 187 menn).

* Kreft i bukspyttkjertelen er en krefttype som bekymrer forskerne. Legene kan ikke forklare årsaken til at mange får denne formen for kreft. Som risikofaktorer nevnes høy alder, røyking, snusing, diabetes 2, overvekt, arv og betennelse i bukspyttkjertelen. Andre årsaker kan være alkoholkonsum og mangel på inntak av nok frukt og grønnsaker. Denne formen for kreft utgjør 2 prosent av alle krefttilfeller i Norge. Hvert år er det cirka 600 nye tilfeller av denne formen for kreft. I 2011 døde 646 nordmenn av denne kreftformen. Forekomsten øker med stigende alder. Prognosen for helbredelse av denne formen for kreft, er dårlig. 5 prosent av alle som dør av kreft, dør på grunn av kreft i bukspyttkjertelen.

* I 2013 fikk 4836 menn prostatakreft. 1 av nye 6 tilfeller av kreft i 2013 var prostatakreft. Kreftregisteret kan fortelle at 1 av 8 menn vil få prostatakreft i løpet av livet. Det er en dobling av tilfeller av prostatakreft hos menn som har eller har hatt prostatakreft de siste 10 årene. En del av årsaken er at vi lever lenger. Statistikken viser 18.647 tilfeller ved utgangen av 2003 sammenlignet med 39.355 per 31.12.13.

EU-forskere har nylig presentert en studie som viser at i løpet av 2014 vil flere enn 742.000 menn og 581.000 kvinner dø av en eller annen form for kreft i EU. (M. Malvezzi, m.fl. European cancer mortality predictions for the year 2014.)


Publisert:
2012-04-14


Tatt fra publikasjonen Legedom
Nr. 5 - 2012

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15