Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
LEDER:
Så kom jeg til Bodø

Kjendis-helbredelse: Svein-Magne viste frem forsiden av Legedom nr. 2-2010 som bl.a. omhandler helbredelsen til Glimt-spilleren Aram Khalili mens han enda spilte for Start.
I mai i år satte jeg kursen for Bodø. Jeg skulle tale på møter i pinsemenigheten Bykirka. Jeg var spent på hvordan det ville bli. Nå var det lenge siden jeg hadde hatt møter der i byen. Møtene ble en fulltreffer.Det minte meg om Jesu ord om en profets lønn.

Tekst: Svein-Magne Pedersen

Til Salten kom jeg en oktoberdag i 1988. Jeg hadde nettopp flyttet tilbake fra Canada og var begynt som evangelist i predikanten Didrik T. Sollis stiftelse. Kontorene lå i Kristiansand. En dame som var rammet av kreft, ringte og spurte om jeg kunne komme til Salten for å be for henne. Og her begynner en spennende misjonshistorie.

Jeg møtte kvinnen på en campingplass på Rognan, ti mil sør for Bodø. Her ba jeg for henne. Og her ble jeg kjent med ekteparet Mildrid og Fredrik Unosen fra Sundby i Saltdalen. De inviterte meg tilbake. «Du kan få bo hos oss mens du er i Salten for å be for syke,» sa Fredrik. Jeg tok imot tilbudet. Siden da har det blitt mange turer til Salten. Deres hjem ble et lite misjonssenter hvor folk kunne komme for å få forbønn. Hit har de kommet – fra Kirkenes i nord til Trondheim i sør til Luleå i øst. Siden 1988 har flere tusen vært innom stedet og fått forbønn. Svært mange har blitt frelst og helbredet på dette stedet.

Men nå skulle jeg tilbake til dette distriktet for å tale og å be for syke på to møter den 12. og 13. mai i år. Menigheten hadde leid Betania for anledningen. Den Hellige Ånd fylte lokalet med sin herlighet. Sangen og musikken gikk til hjertene. Det var varme og ekthet over de som sto frem. De utstrålte mer enn bare ord.

Pastor Frode Hansen var et hyggelig bekjentskap. Jeg kjenner hans foreldre fra «gamle dager». Hans bestefar, Martin Hansen, var baptistpastor i mange år. Mens han levde, inviterte han meg som taler på møter på Vikna og i Harstad. Det er mye godt blod i årene i Bykirkas leder. Hans gode kone Anne Lise satt på første benk og strålte som en sol. Det inspirerte meg. Og bak i salen satt min tidligere journalist, Linda Haukland. Jeg har sjelden møtt en kvinne som er så dedikert til Guds sak som henne. Nå er hun universitetslektor ved Universitetet i Nordland.

Frode er en utrolig fin forkynner som det er lett å samarbeide med. Man kan ikke annet enn å bli glad i den mannen. Forsamlingen lyttet til hans vennlige velkomsthilsen. De kjente seg hjemme. Hans ydmyke ånd og åpne og gode vesen gjorde at folk som ikke hadde vært på et helbredelsesmøte før, la bort usikkerhet og kritiske tanker. Her var det folk fra Tana i nord til Oslo i sør.

Sammen med meg var Frode blant de siste som forlot Betania etter 12 + 13 timers møter!

Og som evangelist var det godt å bli tatt imot med åpne armer. Mange vet det ikke, men skal Den Hellige Ånd virke i et møte, er en av flere nøkler å ta vel imot predikanten som er på besøk. Det er med på å forløse den/de nådegaver som predikanten har. Mange møter er blitt svekket i kraft og resultatene har vært små fordi predikanten ikke ble tatt imot som en Herrens utsendte «ambassadør». Forsøk på å holde predikanten ydmyk ved å holde ham nede, for at han ikke skal få for store tanker om seg selv, slår feil vei. Det er ikke Den Hellige Ånds vei. Vi skal kappes om å hedre hverandre, og en leder skal ha dobbelt ære, sier Paulus.

Kritiske, negative holdninger til predikanter er ris til egen bak. Hør hva Jesus sier:

«Den som tar imot en profet fordi han er en profet, skal få en profets lønn.»(Mat 10:41)

«Fordi han er en profet ...» Det betyr: Fordi Gud har salvet ham og gitt ham et oppdrag. Han er ikke noen hvemsomhelst! Hva består lønnen i? Den nådegave som forkynneren har, vil bli utløst og folk blir velsignet. Jesus var vokst opp i Nasaret. Her hadde han vært tømmermann i mange år. Da han begynte sitt virke, flyttet han til Kapernaum. Så en dag tok han en tur til Nasaret. Nå kom han som rabbi, en høyt aktet religiøs lærer. Hva skjedde? Janteloven slo inn med full kraft: Hvem tror han at han er? var holdningen han ble møtt med. De hånet ham og tok ikke imot Guds sendebud. Jesus kommenterte det slik:

«En profet blir ikke foraktet andre steder enn på sitt hjemsted, blant sine slektninger og i sitt eget hus.» (Mark 6:4) Og resultatet?

«Og han kunne ikke gjøre noen mektig gjerning der, unntatt at han la hendene på noen få syke og helbredet dem.» (Mark 6:5)

Men i Bodø ble jeg møtt med en godhet, åpenhet og respekt som var med på å forløse Guds nådegaver i meg. Derfor ble møtene en suksess. Mange ble frelst og mange opplevde Guds helbredende kraft. På et av møtene ble en kvinne helbredet for åtte sykdommer! Les mer om det i dette bladet.

Pastor Frode Hansen: Bor du i Salten-distriktet og ikke har en menighet du er knyttet til, prøv Bykirka. Du vil neppe angre på det!

Publisert:
2012-04-11


Tatt fra publikasjonen Legedom
Nr. 4 - 2012

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15