Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Liv og røre i Libanon

FRELST OG HELBREDET: Kvinnen i midten ble frelst, og opplevde indre helbredelse da hun valgte å tilgi andre. Sønnen står ved siden av. Han ble helbredet i skulderen.
50 mennesker søkte frelse og mange ble helbredet, da Svein-Magne Pedersen forkynte og ba for syke i Libanons hovedstad Beirut 23.–25. mars i år.

Tekst og foto: Tor-Bjørn Nordgaard

Dette var første gang Svein-Magne besøkte Libanon, og han reiste dit sammen med evangelist Kjell Haltorp og flere misjonsvenner fra Norge. Møtene ble arrangert av menigheten Holy Spirit Church, i samarbeid med Kjell Haltorps organisasjon Reach The Nations og Misjonen Jesus Leger. Menigheten hadde gjort et stort forarbeid med utdeling av 10 000 brosjyrer, og de hadde leid et flott lokale til helbredelsesmøtene, i kongressenteret «Beit al tabib», som betyr «Legenes hus».

Rundt 200 mennesker møtte frem hver av de tre kveldene, og pastor Magdi Basta fortalte at opp mot 20 prosent av de fremmøtte var helt nye folk. Svein-Magne forkynte evangeliet, og til sammen 50 personer valgte å gi til kjenne at de ville bli frelst i møtene.

Momentante mirakler

Mange opplevde også helbredelse fra sine sykdommer da Svein-Magne ba for dem. En 22 år gammel mann som hadde hatt problemer med ryggen i årevis, opplevde at smertene forsvant momentant under forbønn. Etterpå kunne han bøye seg og ta i gulvet med stive knær, noe som var umulig før.

En kvinne som ikke hadde kunnet åpne munnen ordentlig på tre år på grunn av en låsning i kjevene ble momentant helbredet, og hun åpnet munnen på vidt gap straks etter forbønn.

En ung mann som ikke hadde kunnet bevege fingrene på den høyre hånden sin siden han sloss med broren sin seks år tidligere, fikk førligheten tilbake i fingrene.

– Jeg føler at det skjer en stor forandring i knærne, sa en mann som inntil han fikk forbønn hadde store smerter i to utslitte knær. Han gikk frem og tilbake og testet det som hadde skjedd, og konkluderte med at han var helbredet.

Tilgivelse ga frihet

Andre opplevde mirakler på det indre planet. En kvinne som ble frelst i møtene fortalte at hun straks forsto at hun måtte velge å tilgi dem som hadde såret henne, nå som hun selv hadde fått tilgivelse av Gud. Straks forsvant bitterheten hun hadde slitt med i årevis, og hun kjente seg svært lettet, fortalte hun.

Det var sønnen hennes som hadde tatt henne med på møtet. Han fikk forbønn for den venstre skulderen, hvor han hadde vært plaget i et halvt år, og ble øyeblikkelig helbredet. Alle tre kveldene vitnet folk stadig om smerter som forsvant fra blant annet føtter, knær, mager, rygger og øyne.

– Stor åpenhet

I møte med mennesker på hotellet og ute i byen fikk det norske teamet oppleve at åpenheten for evangeliet er stor. Stadig ba mennesker frelsesbønn i samtale med Kjell Haltorp og Svein-Magne.

– Gud viste meg et bilde av en stor åker som er klar til høst. Høsten er moden i Libanon. Jeg har aldri opplevd større åpenhet for evangeliet noe annet sted, sa Svein-Magne i et av møtene.

– Det er stor åpenhet i Libanon. Selv om folk ikke nødvendigvis har så lett for å komme til kirkene, tar de imot Jesus når man forteller dem hvordan de kan bli frelst, erfarer Kjell Haltorp.

– Høsten er stor i Libanon. Tusener av nominelle kristne kan bli nådd med evangeliet. Nøkkelen er at menighetene må disippelgjøre de troende, slik at de går ut og vinner nye, mener han.

Ikke mange kristne

Statistikkene varierer noe, men om lag 30 prosent av Libanons befolkning er nominelle kristne. Storparten av disse er maronitter, det vil si at de tilhører et libanesisk ortodoks kirkesamfunn med lange røtter i landet. Kunnskapen om evangeliet er svært liten blant de nominelle kristne. Under en prosent av dem er evangeliske troende.

Resten av befolkningen er for det meste muslimer, men det finnes også noen minoriteter som druserne. 3,9 millioner mennesker bor i landet, og av dem bor 1,5 millioner i hovedstaden Beirut. I denne byen anslår man at det finnes rundt 50 evangeliske menigheter med til sammen under 10 000 medlemmer.

Møter motstand

Muslimer som blir frelst har i Libanon lovmessig adgang til å endre religion i sitt offentlige ID-kort, så på det punktet har landet større religionsfrihet enn de andre arabiske landene. Men omvendte muslimer står likevel i mange tilfeller overfor forfølgelser når familiene og de religiøse lokalsamfunnene velger å praktisere sharialovene mot de som faller fra islam. Mange har derfor måttet forlate sine familier og gå i dekning når de har tatt imot Jesus.

For de nominelle kristne kan det også være et stort skritt å komme til en evangelisk menighet, fordi de ortodokse prestene gjerne advarer mot dem og kaller dem sekter.

Men erfaringene til de lokale kristne er de samme som for det norske teamet, nemlig at svært mange sier ja til Jesus når de får høre evangeliet på gaten. Litt etter litt lykkes menighetene også med å knytte kontakt med mennesker og trene dem til å leve som disipler.

HELBREDET: Denne mannen hadde to utslitte knær som var fulle av smerter. Han ble momentant helbredet da Svein-Magne ba for ham.

MANGE PÅ MØTENE: Det var god stemning og mye lovsang og tilbedelse i møtene. I alt ble 50 personer frelst.

Publisert:
2012-04-10


Tatt fra publikasjonen Legedom
Nr. 3 - 2012

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15