Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
  Gi en gave
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2017 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
MJL sender ut INDISKE misjonærer

MISJONÆRER: Disse tre unge mennene er i ferd med å fullføre sin mastergrad ved Manna Church sin teologiske høgskole i Chennai, India. De er blant de 12 misjonærene som nå sendes ut med støtte fra Misjonen Jesus Leger.
Misjonen Jesus Leger vil støtte 12 unge, nyutdannete indiske misjonærer som brenner for å nå sitt eget land med evangeliet. Dette gjør dem i stand til å kunne plante en menighet i hver sin landsby i løpet av de neste tre årene.

Tekst og foto: Tor-Bjørn Nordgaard

Pastor Kingsly Lazarus forteller at Indias befolkning er svært åpne for evangeliet. Men selv om antallet kristne i landet vokser, er store mengder byer og landsbyer uten noen menighet. Behovet for å sende ut misjonærer er derfor enormt.

– Dersom en misjonær drar ut til en landsby som enda ikke er nådd med evangeliet, vil han i løpet av tre år normalt sett kunne bygge en menighet med minst 50 medlemmer. Fra da av vil han kunne forsørge seg selv og familien gjennom støtte fra menigheten sin. Men de tre første årene er en veldig krevende tid, forteller Lazarus.

– Trenger støtte

– En del av dem som kjenner en brann for å reise ut med evangeliet våger ikke å gjøre det, fordi det blir for tøft å ikke ha noen form for økonomisk ryggdekning, erfarer han. Lazarus forteller at de kristne som våger å dele troen sin frimodig med andre, og som blir ledere og misjonærer, møter sterk motstand hos eliten i samfunnet, som tilhører de høyere kastene. Kastesystemet sikrer at de som er født inn i lave kaster blir holdt nede i fattigdom og lav status hele sitt liv, slik at de gode utdanningsstedene og arbeidsplassene forbeholdes de som er født inn i høyere kaster. Siden de kristne forkynner at alle mennesker er like mye verdt, oppfattes de som en trussel av de høyere kastene. Å gå ut som misjonær innebærer derfor i mange tilfeller at man må betale en høy pris. Mange er likevel villige til dette.

– 600 nyfrelste

Lazarus sitt menighetsnettverk Manna Churches driver misjonærtreningskurs over hele India, og mer enn 2000 har så langt gjennomført programmet. De driver også teologisk høgskole, hvor de utdanner pastorer både på bachelor – og masternivå. Da Svein-Magne besøkte India 22.-27. februar, fortalte Kingsly Lazarus at 12 studenter fra høgskolen var klare til å gå ut og plante menigheter, men manglet støtte. For 500 kroner i måneden, kan en menighetsplanter sørge for seg og sine i de tre årene man regner med det vil ta ham å bli selvforsynt. Svein-Magne har lenge hatt et ønske om å kunne bidra til å sende ut lokale misjonærer på denne måten, og Misjonen Jesus Leger har nå sagt seg villige til å støtte disse 12 misjonærene fast de neste tre årene.

– Når hver av de 12 har bygget opp en menighet med minst 50 mennesker, vil støtten ha resultert i minst 600 nyfrelste. Antakelig mer, for dette er det minste man kan regne med, poengterer Kingsly Lazarus.

UTDANNER VITNER: På den teologiske høgskolen til Manna Church utdannes misjonærer og pastorer som skal nå ut til sitt eget land. Her underviser Svein-Magne Pedersen elevene om helbredelse.

© 2017 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

Fri oss fra det onde
(Bok)

365 løfter om Guds beskyttelse i vanskelige tider. En andaktsbok. Guds plan for endetiden

Denne hendige lille andaktsboken på ca. 380 sider inneholder 365 løfter om beskyttelse fra Bibelen, ett løfte for hver dag i året. I en verden hvor alt synes å gå i oppløsning med kriger, vold, kriminalitet og politisk usikkerhet, fins det kun én trygg ankergrunn for troen – Guds uforanderlige løfter om beskyttelse for sine barn. Gud kan ikke si noe og mene noe annet. Han står bak sine løfter om beskyttelse av sine egne når verden holder på å gå av skaftet.

Føler du deg utrygg i en høyst urolig verden, vil Svein-Magnes nye andaktsbok være med på å gi deg en trygg grunn under dine føtter. Gud er med gjennom alt!


Gi gave over internett

Ved bruk av mobiltelefon og kort kan du nå fort og enkelt støtt vårt arbeid.
Les mer

Klikk:
giengave.jpg

Takk for at du støtter arbeidet!

 

Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15