Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
MJL sender ut INDISKE misjonærer

MISJONÆRER: Disse tre unge mennene er i ferd med å fullføre sin mastergrad ved Manna Church sin teologiske høgskole i Chennai, India. De er blant de 12 misjonærene som nå sendes ut med støtte fra Misjonen Jesus Leger.
Misjonen Jesus Leger vil støtte 12 unge, nyutdannete indiske misjonærer som brenner for å nå sitt eget land med evangeliet. Dette gjør dem i stand til å kunne plante en menighet i hver sin landsby i løpet av de neste tre årene.

Tekst og foto: Tor-Bjørn Nordgaard

Pastor Kingsly Lazarus forteller at Indias befolkning er svært åpne for evangeliet. Men selv om antallet kristne i landet vokser, er store mengder byer og landsbyer uten noen menighet. Behovet for å sende ut misjonærer er derfor enormt.

– Dersom en misjonær drar ut til en landsby som enda ikke er nådd med evangeliet, vil han i løpet av tre år normalt sett kunne bygge en menighet med minst 50 medlemmer. Fra da av vil han kunne forsørge seg selv og familien gjennom støtte fra menigheten sin. Men de tre første årene er en veldig krevende tid, forteller Lazarus.

– Trenger støtte

– En del av dem som kjenner en brann for å reise ut med evangeliet våger ikke å gjøre det, fordi det blir for tøft å ikke ha noen form for økonomisk ryggdekning, erfarer han. Lazarus forteller at de kristne som våger å dele troen sin frimodig med andre, og som blir ledere og misjonærer, møter sterk motstand hos eliten i samfunnet, som tilhører de høyere kastene. Kastesystemet sikrer at de som er født inn i lave kaster blir holdt nede i fattigdom og lav status hele sitt liv, slik at de gode utdanningsstedene og arbeidsplassene forbeholdes de som er født inn i høyere kaster. Siden de kristne forkynner at alle mennesker er like mye verdt, oppfattes de som en trussel av de høyere kastene. Å gå ut som misjonær innebærer derfor i mange tilfeller at man må betale en høy pris. Mange er likevel villige til dette.

– 600 nyfrelste

Lazarus sitt menighetsnettverk Manna Churches driver misjonærtreningskurs over hele India, og mer enn 2000 har så langt gjennomført programmet. De driver også teologisk høgskole, hvor de utdanner pastorer både på bachelor – og masternivå. Da Svein-Magne besøkte India 22.-27. februar, fortalte Kingsly Lazarus at 12 studenter fra høgskolen var klare til å gå ut og plante menigheter, men manglet støtte. For 500 kroner i måneden, kan en menighetsplanter sørge for seg og sine i de tre årene man regner med det vil ta ham å bli selvforsynt. Svein-Magne har lenge hatt et ønske om å kunne bidra til å sende ut lokale misjonærer på denne måten, og Misjonen Jesus Leger har nå sagt seg villige til å støtte disse 12 misjonærene fast de neste tre årene.

– Når hver av de 12 har bygget opp en menighet med minst 50 mennesker, vil støtten ha resultert i minst 600 nyfrelste. Antakelig mer, for dette er det minste man kan regne med, poengterer Kingsly Lazarus.

UTDANNER VITNER: På den teologiske høgskolen til Manna Church utdannes misjonærer og pastorer som skal nå ut til sitt eget land. Her underviser Svein-Magne Pedersen elevene om helbredelse.

Publisert:
2012-04-09


Tatt fra publikasjonen Legedom
Nr. 2 - 2012

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15