Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Her skal 1200 barn få et nytt liv

SYMBOLSK SPADETAK: Svein-Magne Pedersen erklærte byggingen av barnehjem nummer to på tomten for åpnet.
320 barn har allerede flyttet inn på det kristne barnehjemmet i den indiske delstaten Orissa. Hjemmet er betalt av Misjonen Jesus Leger, som nå også skal sponse bygging av ytterligere ni slike barnehjemsbygninger.

Tekst og foto: Tor-Bjørn Nordgaard

Jubelen sto til himmels da de 320 barna fikk se Svein-Magne Pedersen ta det første, symbolske spadetaket for hvert av de ni kommende barnehjemmene på den 16 mål store tomten i utkanten av byen Bramapur i den indiske delstaten Orissa. Pedersen besøkte barnehjemmet 23. og 24. februar, sammen med Folke Evensen fra Karmøy.

Åpnet byggingen

Barna la blomsterkranser rundt halsen på de norske gjestene, og fremførte sanger, dans og bibelutdrag de hadde memorert. Svein-Magne oppmuntret dem til å følge Jesus og vite at de er elsket av Ham, og han fortalte dem om byggeplanene. Alle barna og mange av arbeiderne fulgte de norske gjestene rundt hele den store tomten, og på hvert sted der et av de ni nye barnehjemmene skal ligge, stakk Svein-Magne et spett i jorden som symbol på at bygningsarbeidet er erklært startet. På slutten av samlingen var det tid for lovsang, og ungene danset og jublet av all sin kraft, med en intensitet av sjeldent kaliber.

Tragisk bakgrunn

At disse ungene er i stand til å juble uhemmet i lovprisning til Jesus, er alt annet enn en selvfølge, bakgrunnen deres tatt i betraktning. I 2008 ble en hinduleder drept, og de kristne i området fikk feilaktig skylden for drapet. Ekstremistiske hindugrupper startet grusomme gjengjeldelsesaksjoner, og tallet på drepte i denne perioden var ifølge lokale kilder på hele 16.000 mennesker. Mange barn så sine foreldre bli drept, og ble etterlatt foreldreløse. Blant barna på barnehjemmet er det mange som har dette som sin forhistorie. Andre har måttet rømme fra voldelige hjem, eller er blitt kastet ut fordi de var uønsket.

– Når barna kommer inn på et trygt hjem med kristne omsorgpersoner, kan Gud helbrede barnas hjerter, understreker Svein-Magne.

Bønnesvar

Det er Misjonen Jesus Leger sin indiske samarbeidspartner Sharing Hands Trust som skal stå praktisk ansvarlig for gjennomføringen av byggeprosjektet og driften av hjemmene. Denne stiftelsen ledes av pastorene John og Kingsly Lazarus, som er far og sønn. Deres engasjement i Orissa startet like etter masseødeleggelsene.

– Jeg gikk rundt i Orissa og ba til Gud om en tomt med et hus der vi kunne starte et barnehjem, forteller Kingsly Lazarus.

– Da kom en mann forbi, og han stoppet opp og spurte meg: «Ser du etter et hus?» Jeg kjente ham ikke fra før, men han tilbød meg å få kjøpe en bygning som lett kunne ominnredes til barnehjem, med en tilhørende tomt på 16 mål. Prisen han ville ha var svært gunstig i forhold til verdien på bygningen og tomten, fortsetter han.

Lazarus innså at dette var bønnesvar, og slo til. Kort tid etter flyttet 200 barn inn i huset, og barnehjemmet har vært i drift siden.

En million kroner

Etter avtalen måtte kjøpesummen innfris innen 22. august i fjor, ellers ville kjøpet ha blitt omgjort og en gruppe hinduer ville i stedet ha bygget et tempel der, har Lazarus blitt informert om. Misjonen Jesus Leger ble deres bønnesvar. Stiftelsen har nå kjøpt tomten, og MJL har kjøpt bygningen for 100.000 kroner. Planen er å bygge enda ni barnehjemsbygninger på tomten.

Hvert av de kommende byggene vil koste 100.000 kroner, og romme 100 barn. Dermed vil prosjektet koste en million kroner. Når husene står ferdige, vil 1200 barn få et hjem der.

Påtrengende behov

De lokale myndighetene er glade for at det blir bygget barnehjem, og de har inngått avtale med barnehjemmet om å betale lønn til de ansatte der, mot at barnehjemmet forplikter seg til å ta imot alle omsorgsløse barn som blir funnet.

Siden behovet er påtrengende, er det eksisterende barnehjemmet overfylt, med hele 320 barn. Men startskuddet har nå gått for byggingen av barnehjem nummer to, slik at kapasiteten blir større innen kort tid. Barna er i alderen to til 16 år, og de som er i skolealder går på de lokale skolene.

Barnehjemmet har nå 20 heltidsansatte og 15 som arbeider deltid. Alle de ansatte er kristne mennesker som har gått minst ett år på bibelskolen til pastor Lazarus sin menighet Manna Church i Chennai.

Den store barnehjemssatsingen har blitt omtalt flere ganger i lokale nyheter, og er dermed vel kjent blant folk i området.

DANS OG SANG: Barna hadde forberedt dansing og synging som de viste frem for de norske gjestene.

ORISSA: Barna på barnehjemmet tok imot de norske gjestene med jubel. Svein-Magne Pedersen og Folke Evensen står sammen med pastor Kingsly Lazarus (midten), som leder stiftelsen som står for driften av hjemmet.

Publisert:
2012-11-06


Tatt fra publikasjonen Legedom
Nr. 2 - 2012

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15