Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Gjennombrudd i Jordan

SOM SILD I TØNNE: Folk trengte seg sammen rundt Pedersen for å få forbønn om helbredelse.
150 mennesker søkte frelse og en mengde opplevde helbredelse, da Svein-Magne Pedersen besøkte Jordans hovedstad Amman.

Tekst og foto: Tor-Bjørn Nordgaard

Kirken der Svein-Magne holdt møter var fullstappet både fredag, lørdag og søndag kveld helgen 30. september til 2. oktober. Hver kveld var rundt 500 mennesker til stede, og ifølge pastoren i menigheten besto 40 prosent av forsamlingen av mennesker som ikke hadde vært i kirken tidligere. Hver kveld var responsen overveldende da Svein-Magne innbød til frelse. Til sammen ga om lag 150 mennesker til kjenne at de ville ta imot Jesus som sin frelser.

Hadde sett Jesus

Blant dem som søkte frelse, var en kvinne som fortalte at hun hadde møtt Jesus i et syn et halvt år tidligere.

– Jeg så Ham gå omkring, og Han smilte til meg. Da Han så på meg, visste jeg at det var Jesus. Fra da av forsvant frykten min, og livet ble annerledes. Hver gang jeg har bedt Ham om det, har Han vist seg for meg om natten i drømmene mine, forteller hun.

Dette var hennes eneste erfaring med kristen tro. Nå kom både hun og mannen til kirken, og Svein-Magne fikk forklare dem evangeliet og lede dem begge i frelsesbønn.

Mange syke opplevde momentant helbredelse da Svein-Magne ba for dem i møtene. Noen av de mange miraklene kan du lese om på de neste sidene.

Seere i mange land

Møtene ble sendt direkte på web-TV via menighetens nettside, og sendingene ble fulgt av seere i Sudan, Egypt og en rekke andre land. Denne helgen var første gang de sendte møter direkte på denne måten, men lenge har lydopptak av gudstjenestene blitt lagt ut på nett og lyttet til av mennesker over hele den arabisktalende del av verden. Pastoren forteller at nettsiden hver uke besøkes av 11.000 mennesker fra land som blant annet Saudi-Arabia, Jemen og Libya. Opptak av alle Svein-Magnes tre møter ligger tilgjengelig der.

Fredag formiddag underviste Svein-Magne sammen med evangelistkollega Kjell Haltorp på pastorseminar, der over 50 pastorer og ledere var samlet fra menigheter over hele landet med tilknytning til fem ulike kirkesamfunn. De fikk høre undervisning om helbredelse, noe de etter sigende ikke har hatt mye fokus på tidligere.

– Gjennombrudd

Pastoren i menigheten karakteriserte møtene som ikke bare et gjennombrudd for hans menighet, men som noe helt nytt i landet. At så mange søkte frelse, at kirken var sprengfull alle tre kveldene, og at folk vitnet om mirakler på løpende bånd, har han bare én forklaring på.

– Dette skyldes bønn og faste. Menigheten har forberedt møtene i en måned med daglige bønnemøter. Uken før møtene hadde vi fire dager kollektiv faste, og like før møtene hadde vi tre dager kollektiv faste, sier pastoren.

Han satte stor pris på Svein-Magne Pedersens tjeneste.

– Vekkelsen trenger partnere, og vi er svært glade for å stå sammen med dere, sier han.

Lever i vekkelse

Denne menigheten har levd i kontinuerlig vekst og vekkelse siden år 2000. På disse årene har forsamlingen økt fra 50 til 400 medlemmer.

– Folk blir frelst hele tiden. Hver måned har vi evangelistiske møter, og det er ikke uvanlig at 10 til 20 mennesker blir frelst. De kommer fra alle slags religiøse bakgrunner, forteller pastoren.

Den kristne minoriteten i Jordan har frihet til å samles til gudstjenester, selv om den store majoriteten av befolkningen er muslimer. 92 prosent er sunni-muslimer. To prosent er shia-muslimer, drusere eller andre minoriteter. De siste seks prosentene er nominelle kristne, hovedsaklig ortodokse og katolikker. Noe offisielt tall på gjenfødte kristne er det vanskelig å fastslå, men flere kilder har en oppfatning av at det dreier seg om færre enn 10.000.

– Tid for Midtøsten

Svein-Magne Pedersen dro til Jordan sammen med Kjell Haltorp og en gruppe støttespillere til Haltorps organisasjon Reach The Nations. Kjell Haltorp har reist til Midtøsten med evangeliet i 15 år. Han arbeider med å støtte, oppmuntre og utruste menigheter i Jordan, Libanon, Syria og Irak.

– Det var her det begynte, og det er her det vil avsluttes. Derfor er dette et utrolig spennende område å få virke i, sier han.

Kjell Haltorp opplever at folk i Midtøsten er svært åpne for evangeliet.

– Tiden er inne for gjennombrudd i Midtøsten, mener han.

LEDER VOKSENDE MENIGHET: Pastorparet i menigheten Svein-Magne besøkte, har levd i vekkelse siden år 2000.

TEAM PÅ TUR: Svein-Magne Pedersen, Kjell Haltorp og misjonsvenner fra flere steder i Norge deltok på turen til Jordan. Her er gruppen samlet på fjellet der Moses døde. Der har man satt opp en kopi av kobberslangen som Bibelen forteller at israelsfolket hadde i ørkenen.

Publisert:
2012-04-10


Tatt fra publikasjonen Legedom
Nr. 5 - 2011

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15