Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Indianermisjon i Canada

MAT TIL FATTIGE: Chilliwack Native Paentecostal Church serverer mat til fattige indianere og andre nødlidende etter hver gudstjeneste. Misjonen Jesus Leger gir hver måned økonomisk støtte til dette arbeidet.
Sist juli satte vi på ny kursen mot Canada. Vi ønsket å utvide vårt engasjement blant Canadas urbefolkning – indianerne.

Tekst og foto: Svein-Magne Pedersen

I juli 1994 opprettet Misjonen Jesus Leger en stiftelse i Canada. Stiftelsens formål var å misjonere blant indianere og skandinaver i provinsen British Columbia. Siden da har vi sendt flere norske misjonærer dit. De har samarbeidet med Chilliwack Native Pentecostal Church, og har vært en velsignelse for mange indianere der.

Men Gud kaller på meg og ber meg utvide misjonsfeltet. Denne gangen dro vi over for å knytte nye kontakter med menigheter som driver misjon blant Canadas urbefolkning. Vi ønsker å støtte dem i deres arbeid for å nå inn til dette folket. 80 % av alle indianere over 15 år her er skadet av alkohol og narkotika. Det er et rop om hjelp fra Canadas 1,2 millioner indianere.

Den første søndagen talte jeg i indianermenigheten i Chilliwack. Her ble flere helbredet. Flere fattige indianere og andre nødlidende kom til menigheten for å få seg et måltid mat rett etter møtet. Dagen etter la vi ut på en lang tur. Vi skulle krysse tre store provinser: British Columbia, Alberta og Saskatchewan for å besøke byene Flin Flon og The Pas i neste provins: Manitoba.

På turen dit overnattet vi i byen Drumheller hvor det verdenskjente dinosaurus-museet ligger. Vi besøkte dette svært interessante museet. Her var flere store dinosauruser utstilt. I Drumheller møtte vi pastorparet Dianne og Clint Cornelius. De var pastorpar i samme menigheten som meg da jeg fra 1982-83 var Assistant Pastor i byen The Pas. Det ble et hyggelig gjensyn. Clint inviterte meg til å ha helbredelsesmøte i hans apostolske menighet i Alberta.

Langt om lenge kom vi til byene Flin Flon og The Pas. Her hadde jeg, som før nevnt, vært pastor fra 1982-88. Her fikk vi fornyet vennskapet med gamle venner. I den apostolske menigheten Living Water Christian Fellowship i The Pas talte jeg en søndag. Også her ble flere syke helbredet. Den kvinnelige pastoren i den apostolske menigheten, Betty Olson, ønsket meg velkommen tilbake. Hun ville ha meg som hovedtaler på neste års sommerkonferanse.

Menigheten driver et utstrakt arbeid blant fattige indianere. Gjennom menighetens kaffehus gir de mat til fattige indianere og andre som trenger mat. I fjor ga de 9500 måltider til fattige. De som kommer på kaffehuset, får også høre evangeliet. Her har flere blitt frelst.

Så gikk turen tilbake til byen Abbotsford hvor vi har våre kontorer. Noen kristne her i distriktet vet om meg og vårt virke i Norge. Ilden begynte å brenne. En apostolsk menighet i nabobyen Mission ville ha meg som taler på to møter. Det ble to sterke møter med mange kunnskapsord til syke og mange helbredelser. I ett av møtene ble minst 70 % av de jeg ba for, helbredet.

Ryktene spredte seg. Full Gospel Business-gruppen i Abbotsford ønsket at jeg skulle vitne på et av deres møter. Salen var full av forventningsfulle canadiere. De tok imot budskapet med åpne hjerter. Mange ville ha kontakt med meg. Jeg ble kjent med flere ledere. De ville ha meg tilbake og planlegger nå å arrangere fellesmøter med flere menigheter her i distriktet.

Vi dro hit med tanke på å utvide vårt kontaktnett og våre misjonsmuligheter. Vi har lyktes med foretaket. Vi dro hjem med mange navn og adresser på nye kontakter. Vi har også muligheter til å støtte de menigheter som driver misjon blant indianere.

Og takk til Gud for de mange som ble berørt av Guds helbredende kraft.

PASTOR BLANT INDIANER OG HVIT: Solveig og Svein-Magne sammen med pastor Betty Olson i Living Water Christian Fellowship, The Pas. Foto: Ed Olson

FIKK HØRSEL: Indianeren Darryl Siah var omtrent døv på det venstre øret etter at han slo hodet mot en mur. Han hadde også brekt to-tre ribbein. Under forbønnen fikk han hørselen igjen og ribbeina ble legt. «Jeg kan høre!» ropte han med glede etter at Svein-Magne hadde bedt for ham.

KASTET KRYKKENE: Tomasi Tawake kommer opprinnelig fra Fiji-øyene, men bor i Mission. Han plagdes med store beinsmerter og trengte derfor å bruke krykker. Under forbønn ble han helbredet. «Nå skal jeg gå hjem og kaste krykkene,» sier en smilende Tomasi etter forbønnen og løfter krykkene over hodet.

Publisert:
2010-10-07


Tatt fra publikasjonen Legedom
Nr. 4 - 2010

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15