Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Hjelper de fattige

HJELPER BARNA: Her er Svein-Magne sammen med mange av de funksjonshemmede barna på senteret som menigheten driver, sammen med de ansatte.
Menigheten Troens Ord driver et utstrakt hjelpearbeid blant de trengende i hovedstaden i Europas fattigste land.

Tekst og foto: Tor-Bjørn Nordgaard

Under besøket i Moldova fikk Svein-Magne Pedersen besøke flere av grenene i hjelpearbeidet som menigheten Troens Ord i Chisinau driver.

De driver et dagsenter for funksjonshemmede barn, som gir foreldrene verdifull avlastning. Slik viser de Guds kjærlighet i praksis, og mange familier har blitt frelst gjennom denne kontakten.

De driver også et dagsenter for ensomme eldre, som av mangel på slektninger ikke har andre steder å oppleve omsorg.

Nesten 30 prosent av befolkningen i landet lever under fattigdomsgrensen, og en del av dem som har aller størst behov, er med i et hjelpeprogram der menigheten så langt de har mulighet deler ut mat, klær og andre nødvendigheter til livets opphold. Menigheten driver også et utstrakt arbeid rettet mot rusmisbrukere, med både oppsøkende virksomhet og rehabilitering.

FÅR HJELP: Her bor en av familiene som jevnlig får mat og klær av menigheten.

ELDRE MØTES: Dagsenteret er en verdifull møteplass for de eldre som ikke har familie.

Publisert:
2010-09-27


Tatt fra publikasjonen Legedom
Nr. 4 - 2010

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15