Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Placebo-guden

I løpet av de siste månedene har helbredelse ved bønn, under og mirakler blitt populært. Det er blitt stuerent å søke hjelp hos de som driver alternativt. Men ateister og andre mirakeltvilere trekker på skuldrene og kaller overnaturlige fenomener for placeboeffekt. Deres konklusjon er ofte både ufornuftig og uvitenskapelig.

Tekst: Svein-Magne Pedersen

Bibelens «placeboeffekt»

Alle har vi vel hørt om sukkerpillen som leger noen ganger har pasienter til å ta, uvitende om at det bare er en sukkerpille. Den ligner på et legemiddel, men mangler virksomme bestanddeler.

Ordet placebo kommer fra latin og betyr «jeg vil behage», altså behage pasientene. Det refererer til det positive resultatet når viljen til å tro er forbundet med en slik sukkerpille-behandling.

I mange år har leger delt ut slike juksetabletter til enkelte pasienter for å se om ikke troen på behandlingen kunne påvirke kroppens egen evne til å helbrede seg selv, eller dempe smertene ved at kroppens egne smertestillende middel, endorfinene, blir utløst. Det har svært ofte lyktes. Men da er det tale om ufarlige småsykdommer.

At kroppen til en viss grad kan helbrede seg selv, taler også Bibelen om. Den sier at vi «er virket på forferdelig underfullt vis» (Sal 139:14). Her står det også at «et glad hjerte gir god legedom» (Ord 17:22), «Milde ord er ... legedom for kroppen» (Sal 16:4).

Gud har lagt ned krefter i kroppen som virker stimulerende på kroppens egne forsvarsmekanismer mot sykdom, for å bedre livskvaliteten. Og immunforsvarets «elitesoldater» hindrer ofte mange sykdommer.

Guds kraft – større enn placeboeffekten

Når Gud gjør et under, benytter han seg ikke av kroppens egne krefter til å forbedre seg selv. Når Gud gjør under, går han forbi alle fornuftige og naturlige kilder til legedom. Om Jesu helbredelser står det slik:

«En kraft gikk ut fra ham og helbredet alle» (Luk 6:19).

Jesus forklarer sine under som et resultat av Den Hellige Ånds virksomhet:

«Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å ... (Luk 6:18).

Oxford-professor C.S. Lewis definerer et under slik:

«Et inngrep i naturen ved hjelp av overnaturlig kraft.»

Her er to andre definisjoner:

«En hendelse som ikke har noe med naturlige årsaker å gjøre.»

«En hendelse som naturen selv ikke kan produsere, men som har guddommelig kraft som sin årsak.»

Gud setter naturlovene på hylla, og så gjør han noe som er naturstridig, uforklarlig og ubegripelig. De guddommelige lovene settes i sving. Kunne vi forklare det, ville det ikke være et under. Her kan vi nevne to eksempler: Jesus opphever tyngdekraften og går på vannet. Med fem fisker og to brød gir han mat til fem tusen menn foruten kvinner og barn. Dette kan karakteriseres som under og tegn, mirakler.

Placebo utelukket

Min erfaring er at det fins en rekke helbredelsesunder som totalt utelukker placeboeffekten. Her er noen:

1. Vi får ofte interessante tilbakemeldinger om mennesker som uten å vite det har fått forbønn av meg, er blitt helbredet. Slekt eller venner ringer og ber om forbønn for dem. Troen på at behandlingen vil hjelpe, er utelukket som forklaring på fenomenet.

2. Jeg har bedt for små barn som er blitt helbredet. Her også er placeboeffekten utelukket.

3. Jeg har bedt for folk som har ligget i koma og som kort tid senere kom til bevissthet. Også her er placeboeffekten utelukket.

4. Det fins mange dyreelskere i Norge. Det er ikke sjelden at jeg ber for dyr: hunder, katter og hester. Forandringene har vært så radikale rett etter forbønnen at den gode helsen må tilskrives forbønn.

5. Hvordan kan en upersonlig «placebokraft» ta bort sykdommer som det trengs viten og forståelse for å kunne kurere – eller det er helt umulig å helbrede gjennom placebo, som for eksempel grå stær, prolaps, øresus, døvhet, blindhet, nakkesleng, Aids og brokk? Hvordan kan kroppens iboende krefter forstå at:

-uklarheten på øyets linse (grå stær) ikke bør være der.

-øresusen er en lyd som ikke hører hjemme i hodet.

-synsnerven og hørselsnerven er død og må bli levende igjen.

-brokket viser at tarmen er på feil plass.

-det brukne beinet bør gro sammen igjen.

-kreftcysten er en kul som ikke hører hjemme i kroppen.

Placeboeffekten har ikke hjerne og intellekt. Den er «dum» og kan derfor ikke kurere sykdommer eller lidelser som de jeg har nevnt ovenfor.

Den kjente amerikanske legen, dr. Larry Dossey, sier i en av sine bøker at (da boken ble skrevet) det var gjort 130 vitenskapelige undersøkelser på helbredelse ved bønn. Over halvparten av dem falt ut positivt for troen.

«Det er nå ikke lenger spørsmål om eksperimentene beviser at bønn virker under. Det har de allerede gjort. Det nye spørsmålet er: Hvordan skal man forholde seg til det? sier dr. Larry Dossey.

Vitenskapen er begrenset

Vitenskapen kan fortelle oss at noe uforklarlig har skjedd i forbindelse med bønn og tro, men vitenskapen kan ikke fortelle hvordan det har skjedd eller hvorfor det har skjedd, for vitenskapen har ikke et Gud-meter som kan måle Guds nærvær og hans personlighet. Gud er usynlig og lever i en helt annen dimensjon enn vi. Men vitenskapen kan måle virkningen av tro og bønn. Den kan for eksempel slå fast at en blind har fått synet igjen og at hendelsen skjedde i forbindelse med tro og forbønn. Men vitenskapen er ikke religiøs og bygger ikke sin viten på tro. Under og mirakler fins ikke i vitenskapens vokabular.

Vitenskapen er nøytral med hensyn til under og tegn. Vitenskapen kan verken bekrefte eller benekte at et under har skjedd. Den kan kun si at noe uforklarlig har skjedd. Vitenskapen er et produkt av menneskelig viten. Den er like begrenset som mennesket. Det som er vitenskapelig rett i dag er kan hende feil om ti år. Men når det gang på gang skjer helbredelser i forbindelse med forbønn, er det i vitenskapens interesse å undersøke fenomenet. Derfor er det på tide at de to fiender, religion og vitenskap rekker hverandre hendene.

Men Bibelen kommer vitenskapen til hjelp. Den sier at årsaken til miraklet er at Gud har utløst sin kraft på grunn av troens handling eller troens bønn (Mat 9:27–29). Og han har helbredet på grunn av hans omsorg og kjærlighet (Mat 14:14).

Vitenskapsfolk er hjertelig velkommen til oss om de skulle ønske det. De skal få nok å gjøre. Men bønn trenger ikke vitenskapens aksept for å kunne fungere. Den er innstiftet av Gud og er hevet over menneskelig fornuft og forstand. Bønn er en av Guds rikes nøkler til å få hans kraft til å virke på jorden.

«En rettferdig manns bønn har stor kraft i sin virkning» (Jak 5:16).

Men vitenskapen bør forske på resultatene av tro og bønn. Det kan bli et svært interessant studium. Likevel – vitenskapen vil aldri kunne forstå underet, ettersom det er Guds usynlige kraft som virker når det skjer under. For det er Gud som har evighetspatent på det, likesom Gud er evig og uforklarlig:

«Han gjør storverk som ingen kan granske og under som ingen kan telle» (Job 5:9).

Kloke hoder som fornekter underet og prøver å bortforklare det, vil få problem med å bevise sin seriøsitet:

«Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet» (1 Kor 1:19).

Norske leger bør snarest få hodene opp av sanden og slutte med å tro at det bare er de som kan helbrede. De har både Gud og vitenskapen imot seg. Gud har førsteretten til sitt eget skaperverk. Han har en bedre helseplan enn norsk helsevesen:

«Og alle som var syke helbredet han» (Mat 8:16).

En kjærlig Gud lider med de lidende og vil så gjerne helbrede gjennom troens bønn. Han har forlengst kastet ballen til oss kristne. Hvorfor benytter vi oss så lite av de nøkler som Gud har gitt til vår disposisjon? Vi bør snarest foreta en loftsrydding i hodene våre og kaste ut tvil og vantro slik at det blir plass for Åndens kraft i vårt tenkesett.

Jeg utfordrer placebo-tilhengerne

Jeg utfordrer de som kaller mirakler for placeboeffekt. Her er noen klare eksempler på resultater på grunn av forbønn, som ikke kan forklares med placebo:

-Var det placeboeffekten som i løpet av et par minutter helbredet Arild Tapio for Bechterews? Den hadde han hatt i 20 år.

-Var det placeboeffekten som ga Margot Robertsen synes tilbake på det blinde høyre øyet? Hun hadde vært blind i cirka 50 år da jeg ba for henne.

-Var det placeboeffekten som helbredet Reidar Olsen fra uhelbredelig psoriasisleddgikt som han hadde hatt i nærmere 20 år?

-Var det placeboeffekten som helbredet 83-årige Solveig Bråten for beinskjørhet?

-Var det placeboeffekten som helbredet Liv Grethe Olsens nakkeprolaps, som legen hadde sagt hun aldri ville bli frisk av?

-Var det placeboeffekten som helbredet Gunn Karoline Svinø for kreft?

Når det ikke kan forklares med placebo, fins det bare ett svar på fenomenet: Den allmektige Gud rørte ved dem ved sin kraft. Alle andre forsøk på å bortforklare fenomenet er dømt til å mislykkes.

«Det fins mer mellom himmel og jord enn det vi forstår» er en vanlig frase for de som ikke vet hva de skal tro. Ifølge Bibelen fins det bare tre krefter mellom himmel og jord: menneskets kraft (gode og onde mennesker kan påvirke i hver sin retning), djevelens kraft med «all løgnens makt tegn og under» (2 Tes 2:9) og Guds kraft (Luk 5:17).

En kjent teolog snakket nylig om en annen kraft vi mennesker kan være i besittelse av, «naturkraften». Det står ikke noe i Bibelen om en slik iboende kraft.

«Naturkraften» har ikke noe personlighet og vet like lite som placeboeffekten hva som feiler mennesket.

Ifølge Guds ord er det «hans Ånd» som skal levendegjøre våre dødelige legemer (Rom 8:11). Det er viktig å ha rett adresse for vår tro, ellers kan vi fort bli lurt bort i svermeri og okkulte krefter.

Overbevisende resultat

En av de mest overbevisende vitenskapelige studier på mirakler ble foretatt av hjertespesialisten Randolph Byrd ved San Francisco General Hospital i 1998. 393 hjertepasienter ble delt inn i to grupper, en forsøksgruppe og en kontrollgruppe. Pasientene i forsøksgruppen fikk forbønn av bønnegrupper over hele USA. Kontrollgruppen fikk det ikke. Bare dr. Byrd og datamaskinen visste hvilken gruppe de var havnet i. Bønnegruppene fikk fornavnet på hver pasient og en kort beskrivelse på hver enkelts lidelse. Bønnegruppene skulle be hver dag for pasientene.

Etter ti måneder ble undersøkelsen avsluttet. Resultatet for pasientene i forsøksgruppen var oppsiktvekkende:

-Behovet for medisin var bare en femtedel av hva det var for gruppen det ikke ble bedt for.

-Pasientene i denne gruppen hadde to og en halv ganger mindre sjanse til å få hjertesvikt.

-Det var mindre sannsynlig at de ville få hjertestans.

Dr. Larry Dossey konkluderer slik:

«Dersom undersøkelsen hadde dreid seg om en ny medisin eller en ny operasjonsprosedyre i stedet for bønn, ville den trolig ha blitt betegnet som et gjennombrudd"

Til og med hardkokte skeptikere som den kjente dr. William Nolen, som endog hadde skrevet en bok der han reiste tvil om gyldigheten av helbredelse ved bønn og tro, innrømmet:

«Dersom dette er en pålitelig undersøkelse, burde alle leger foreskrive: «Bønn tre ganger daglig.» Hvis den virker, så virker den.»


Publisert:
2009-07-28


Tatt fra publikasjonen Legedom
Nr. 2 - 2009

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15