Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Med begge beina i startgropen

Sjelesørgere: Anne Katrine og Per Arne Ravnå er sjelesørgere på vårt nye senter i Vennesla. Foto: Tor Bjørn Nordgaard
Endelig – nå er vi kommet inn i vårt nye helbredelsessenter. Det lukter nytt. Straks man kommer inn dørene, kjenner man en atmosfære av fred. Vi har bygd et senter til Guds ære. Dette er ikke et monument, men et redskap til å spre evangeliet og hjelpe mennesker i nød. Dette er et åndelig sykehus.

Tekst: Svein-Magne Pedersen

Et senter hvor Jesu navn skal bli forkynt og herliggjort.

Et senter hvor sykdommer og plager må bøye seg for Den Hellige Ånds kraft.

Et senter hvor syke og lidende skal kunne komme for å få hjelp.

Et senter hvor vi skal kunne ta imot telefoner, svare på brev og e-mailer fra mennesker som er i nød.

Et senter hvor vi skal ha møter og seminarer om helbredelse.

Et senter for evangelisasjon og misjon.

Et senter for samtale og sjelesorg.

Et senter hvor vi kan produsere egne TV-programmer for å sende dem over hele verden, både på norsk og engelsk.

Et senter for suksessbladet Legedom, Forlaget Legedom og Nasaretskolen.

En senter for forbønn, et bønnens sted. På bønnerommet kommer det av og til venner som vil sitte i stillhet for Herren for å be og meditere.

Et senter der foreningen «Misjonens Venner» skal møtes for å oppbygges.

En bit av bygget

Det er mange som har en bit av dette vakre, storslåtte senteret. 350 stoler fra Amerika er kommet på plass. Nå har vi klistret navnene under stolene på de som har betalt for dem. Det navnet vil alltid bli stående der. Noen har kjøpt mursteiner mens andre har kjøpt en kvadratmeter av bygget. En artig tanke – en bit av bygget har du gitt til Guds sak.

Et 70-talls trofaste Gideonfolk støtter oss hver måned med sin gave. Vi trenger enda flere av dem. Meld deg gjerne på. Over tid blir det en pen sum til Guds sak. Men den største gruppen av alle består av dem som jevnlig sender inn sin gave til MJL. Ingen gave er for liten og heller ingen er for stor. Alt monner i den store «gjeldsgryta». Vi må jo betale prisen på bygget til 28 millioner kroner. Sommeren er som oftest en tøff økonomisk tid. Da drar folk på ferie og tenker bare på det. Ikke glem oss i sommer. Gi din faste støtte likt gjennom hele året.

Hva kunne vi gjort uten deg som har gitt? Begynt er ikke fullendt. Vi har ikke støtte fra Staten. Vi har kun deg og ingen annen. Pengene kommer dessverre ikke dryssende ned fra himmelen. Takk for at du fortsatt, i minst like stor grad, vil stå oss bi i årene som kommer. Lånet er på 20 år. Vi er her, til din og Vår Herres disposisjon.

Ikke glem de to blankettene som følger med dette bladet. Vi trenger din hjelp så sårt, for regningene kommer ofte hver måned. Dessuten trenger midler til å spre evangeliet. Det er den viktigste satsingen.

Mange er takknemlig for det arbeid vi gjør. Her er noen glade ord til oss:

«Takk for at dere fins!»

«Hva skulle jeg ha gjort uten dere!»

«Takk for hjelpen vi har fått!»

Takken kommer fra mange som har fått hjelp. Da har det ikke vært forgjeves. Vi stoler på at Gud vil styre evangelieskuta vår videre gjennom brått og brann. Vi må videre, gå ut «like til jordens ende», sa Jesus. Han har ikke kommet med noen kontraordre.

TV-program

Vi har et TV-studio på hundre kvadratmeter. Fra før har vi kjøpt inn lamper og filmutstyr. Vi har laget flere programmer som er blitt sendt over Gospel Channel gjennom flere år. Nå må vi bare få noen eksperter til å sette opp TV-utstyret for oss. Til høsten regner vi med å være på lufta igjen. Hvilken TV-stasjon du vil finne oss på, har vi ikke bestemt enda.

Det er viktig at misjonens venner skal kunne se på våre programmer og motta helbredelse gjennom fjernsynet. Mange spør om jeg ikke kommer på vanlig norsk fjernsyn igjen. Jeg vet ikke når TV2 eller NRK ringer og tilbyr meg å delta i et program. Men det skjer fra tid til annen. Jeg trives med å bringe evangeliet ut på denne måten.

Vi starter med sjelesorg

Sjelesorg og forbønn har alltid vært praktisert hos oss. Jeg samtaler ofte med mennesker som har problemer i ekteskap og samliv, ja, folk vil snakke om nesten hva som helst av problemer som man møter i livet. Solveig har også hjulpet mange som har snakket om sine problem på telefonen, i brev og e-mail. Hun har visdommens gave mer enn noen annen jeg kjenner til, og kan gi svar som bare kan komme fra Guds hjerte. Flere andre av våre sekretærer hjelper også til. Vi har bare flinke folk i vår stab!

Men siden nesten alle som ringer vil snakke med meg, er det ofte jeg som får det største trykket. Og jeg trives med det. De aller, aller fleste ønsker forbønn for sin sykdom. Å be for syke er min nådegave. Jeg må be for noen hver dag, ellers er jeg ikke tilfreds.

Men selv om jeg også ofte har samtaler med mennesker som er av sjelesørgerisk art, så er ikke det min nådegave. De aller fleste kan synge, men ikke alle blir operasangere.

I fjor sommer ansatte vi Anne Katrine og Per Arne Ravnå i full stilling ved kontoret. Per Arne er koordinator for møtene våre. Han har avlastet meg på dette området. Anne Katrine er rådgiver. Begge gjør også en god del sekretærarbeid. Begge har høye utdannelser som rådgivere. Anne Katrine har hatt en høy stilling som rådgiver i PP-tjenesten i Stjørdal, mens Per Arne har vært rådgiver på NAV-kontoret i trønderbyen. I fjor sommer sa de opp sine stillinger for å arbeide ved vårt kontor. Vi er glade for å ha fått slike dyktige folk i vår midte! Trauste, solide og med et hjerte for Guds sak.

Aldri mer et offer

For noen år siden skrev Anne Katrine en bok som beskrev hennes store smerte etter en vond barndom og ungdom. Boken «Aldri mer et offer» er så godt skrevet at den er anbefalt av en psykiater. Den er også blitt anbefalt lesing for de som studerer psykologi. I mange år var hun et offer for mange seksuelle overgrep, men gjennom Guds visdom, kjærlighet og kraft er hun blitt totalt restaurert. Anne Katrine har fått smake livets traumer og smerter, men Gud grep inn og ga henne en tjeneste: Å hjelpe mennesker som har gått gjennom det samme som henne.

I tillegg til det er både hun og Per Arne dyktige til å hjelpe mennesker som har ekteskapsproblemer. De har begge lært i livets skole og har vært til hjelp for mange på dette feltet. Der begge ektefeller ønsker hjelp, stiller de begge opp.

Jeg vil anbefale deg som har problemer på disse områder om å kontakte min kone Solveig, så vil hun sette opp en time til samtale med Anne Katrine på kontoret. Kan du ikke komme til kontoret, kan hun sette opp en time for samtale med henne på telefonen. Det gjelder hovedsakelig slike problemer som er nevnt her.

Fra 1. september vil Anne Katrine gå inn i halv stilling som sjelesørger ved vårt kontor, men hun er klar til å hjelpe mennesker alt nå. Så bare meld deg på, hvis du trenger sjelesorg og hjelp.Boken "Aldri mer et offer" kan du få kjøpt fra vårt kontor.


Publisert:
2009-07-23


Tatt fra publikasjonen Legedom
Nr. 3 - 2009

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15