Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
  Gi en gave
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2017 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Brohoder for evangeliet

Medarbeidere: Trofaste medarbeidere gjennom 20 år, Mildrid og fredrik Unosen sammen med Svein-Magne.
I evangeliene ser vi at Jesus hadde visse brohoder for sin virksomhet. Jesus kom stadig tilbake til sentrale steder hvor han forkynte, underviste og helbredet. Herfra sendte han også ut disiplene for å evangelisere i områdene rundt. Jerusalem, Kapernaum og Nasaret var slike knutepunkter eller baser.

Tekst: Svein-Magne Pedersen

Paulus hadde samme strategi. I to år underviste han om Guds rike i Tyrannus’ skole i Efesus. Ut fra dette stedet fikk «alle som bodde i Asia ... høre Herrens ord, både jøder og grekere» (Apg 19:9-10). Folk visste hvor han holdt til og kunne stadig komme dit for å få undervisning, frelse og forbønn. Her skjedde det mange helbredelser: «Og Gud gjorde helt uvanlige kraftgjerninger ved Paulus’ hender, ...» (Apg 19:11).

I noen grad ønsker jeg også å legge opp mitt virke etter dette mønsteret. Selvsagt kan det bli forandringer underveis ettersom Gud leder. Og selvsagt vil jeg komme til å tale på møter på andre steder rundt om i Norge og ellers i verden. Strategien i Norge ser foreløpig slik ut:

Forbønnskontorer i Bergen, på Lørenskog, i Bodø og på Sundby i Saltdalen.

I Vennesla har vi vårt kontor som er en slik base. Når det nye senteret står ferdig, vil jeg komme til å arrangere helbredelsesseminarer. Hit kan folk da komme fra hele landet og utlandet. I England holder vi på med å lage en slik base i Middlesbrough.

Kontor i Saltdal

Høsten 1988 kom jeg for første gang til Saltdalen. En kvinne fra Skaiti hadde fått kreft og ønsket at jeg skulle komme til campingplassen på Rognan for å be for henne. Hennes sønn arbeidet der. Dit kom jeg og ba for henne.

Til campingplassen kom også ekteparet Mildrid og Fredrik Unosen, invitert dit av denne kvinnen. De ønsket også forbønn. Før de gikk, sa Fredrik til meg: «Neste gang du kommer hit kan du få bo hos oss.» Som sagt så gjort. Senere på høsten kjørte jeg helt opp til Sundby hvor Mildrid og Fredrik bodde. Jeg tok imot syke på Røkland Kro, men bodde hos dette hyggelige ekteparet.

Noen måneder senere kom jeg tilbake til familien Unosen. Da tilbød de meg å ta imot syke i deres hjem på Sundby, midt i Saltdalen. De hadde et stort hus med to stuer. Den ene stua ble brukt til venterom. Et annet rom ble bønnerom. Slik har det vært i alle år. Mange har blitt helbredet og frelst i dette hjem. Til dette hjemmet har det kommet folk til forbønn fra Trondheim i sør til Kirkenes i nord. Jeg tror det må ha vært 7–8000 mennesker innom der i løpet av disse årene. Deres hjem er blitt et åndelig helsesenter i Salten. Fra 2000 til 2002 hadde jeg eget kontor hos menigheten Troens Ord i Bodø. De leide møtesal og kontorer hos Den katolske kirke i byen og leide et kontor videre til MJL.

Ønsker du forbønn på Sundby i Saltdal må du ringe vårt kontor i Vennesla for å få time. Det vil også bli annonsert under møteoversikten på vår hjemmeside: www.mjl.no Se også etter annonse i Avisa Nordland. Her er nummeret du må ringe for å få time: 820 750 70

Velkommen til forbønn på Sundby i Saltdal!

Kontor på Lørenskog

I september i år starter Misjonen Jesus Leger kontor på Lørenskog.

I januar i år arrangerte MJL sammen med Regnbuen Kristne Fellesskap en møteserie i menigheten. Svein-Magne talte og ba for syke. Møtene var en suksess. Nærmere 700 mennesker var innom møtene og omlag 90 ga til kjenne at de ville bli frelst. Pastor Henrik Friis Larsen og Svein-Magne følte at kjemien stemte. De satte begge pris på dette samarbeidet og ønsket å fortsette å gjøre ting sammen til beste for Guds rike. Svein-Magne ønsker å komme til Lørenskog cirka hver 6. uke for å be for syke. Regnbuen Kristne Fellesskap tilbyr ham kontorplass. I tillegg ønsker han å arrangere helbredelsesmøter i menigheten på en jevnlig basis. – Fra høsten er vi i gang med møtene, sier Svein-Magne.

– Dette er jeg helt med på, sier pastor Henrik Friis Larsen. – Vi vil vekkelse og dette vil vi gå fullt inn for. Svein-Magne er velkommen hit! sier han fornøyd.

De som ønsker å besøke Svein-Magne på hans kontor på Regnbuen Kristne Fellesskap, bør ha time på forhånd, ellers kan det bli kaos. De må ringe hans kontor for å få time.

Første kontordag blir i september. Ring til vårt kontor på Vennesla for å få time.

Tidspunkt vil også bli annonsert under møteoversikten på vår hjemmeside: www.mjl.no

Her er nummeret du må ringe for å få time: 820 750 70

Velkommen til forbønn på Lørenskog!

Pangstart for helbredelsessenter i Bergen

Mandag den den 1. februar åpnet Svein-Magne Pedersen dørene til det nye helbredelseskontoret i Forum Kino i Bergen. Misjonen Jesus Leger har leid 70 kvm kontorplass av Norge IDAG.

Allerede tre timer før forbønnen skulle starte kom det folk og ville inn på kontoret. De ville komme først til mølla. Det var kamp om plassene. Interessen var stor. Journalister fra Bergen Arbeiderblad og Bergens Tidende møtte opp og skrev to positive artikler om helbredelseskontoret. 50 tegnet seg på til forbønn mandag. Da var det fullt for dagen. Resten fikk plass til neste forbønnsdag, lørdag den 16. februar. Den ble fylt i løpet av kort tid. Og nå er forbønnsdagene lørdag den 29. og søndag den 30. mars også blitt opp.

Misjonsvenner fra avisen Norge IDAG hadde en overraskelse til Svein-Magne og team. Venterommet og kontoret var ferdigmalt med ny parkett på gulvet. Det var satt ut omlag 40 stoler, kontorpult og to lenestoler. Avisen bød på en stor marsipankake, blomster og musikk fra CD-spiller. Svein-Magne takket og bukket for den enestående velkomsten.

De som søkte forbønn kom fra Stord i sør til Florø i nord. Et ektepar fra Florø ble frelst og flere kunne fortelle om at Gud hadde helbredet dem. Vitnesbyrdene styrket troen til de som ventet på å få forbønn.

Helbredelsesmøtet i Forum Kino på lørdag den 2. februar var også en suksess. Her søkte 13 frelse. Mange vitnet om at Gud hadde grepet inn. De hadde trosset vind og snøføyke. Til Forum ville de! De gikk glade hjem igjen.

Neste forbønnshelg på kontoret i Bergen blir den 3. – 4. mai. Den er nå også blitt fylt opp. Ring for å få time for en senere helg. Forbønnsdagene vil bli annonsert på vår hjemmeside: www.mjl.no Her er nummeret du må ringe for å få time: 820 750 70

Velkommen til forbønn på Forum kino i Bergen!

Velkommen: Redaktør Bjarte Ystebø i Norge IDAG (midten) ønsker Solveig og Svein-Magne velkommen til det nye kontoret på Forum Kino i Bergen. Over hundre mennesker var møtt frem for å få forbønn.

© 2017 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

Fri oss fra det onde
(Bok)

365 løfter om Guds beskyttelse i vanskelige tider. En andaktsbok. Guds plan for endetiden

Denne hendige lille andaktsboken på ca. 380 sider inneholder 365 løfter om beskyttelse fra Bibelen, ett løfte for hver dag i året. I en verden hvor alt synes å gå i oppløsning med kriger, vold, kriminalitet og politisk usikkerhet, fins det kun én trygg ankergrunn for troen – Guds uforanderlige løfter om beskyttelse for sine barn. Gud kan ikke si noe og mene noe annet. Han står bak sine løfter om beskyttelse av sine egne når verden holder på å gå av skaftet.

Føler du deg utrygg i en høyst urolig verden, vil Svein-Magnes nye andaktsbok være med på å gi deg en trygg grunn under dine føtter. Gud er med gjennom alt!


Gi gave over internett

Ved bruk av mobiltelefon og kort kan du nå fort og enkelt støtt vårt arbeid.
Les mer

Klikk:
giengave.jpg

Takk for at du støtter arbeidet!

 

Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15