Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Hvis du skulle dø i natt…

Du lukker dine øyne om kvelden og vet ikke om du våkner neste morgen. Dette er livets virkelighet. Hvis du skulle dø i natt, hvor ville du da våkne opp? Hvilke meninger har du om døden og livet deretter? Hva bygger du din viten på? Er du sikker på at din livsfilosofi er bygd på rett kilde?

Tekst: Svein-Magne Pedersen

Vi forsikrer bil, båt og hus, men mange glemmer å forsikre evigheten. Vi er temmelig nærsynt. Gud ber oss om å forsikre oss i møte med evigheten: «Gjør deg rede til å møte din Gud.» Gud advarer oss mot å tro at at alt går bra til slutt, som noen sier: «Min Gud er bare kjærlighet. Dette med helvete er bare noe tull!»

Mangel på data

La oss ta et eksempel. Hvis en UFO landet utenfor huset mitt og jeg fikk et møte med en ekte UFO-mann, ville hans forklaring på UFO-mysteriet være mye mer troverdig enn meninger til mannen og kvinnen i gata.

Til sammenligning: Jesus kom fra himmelen, beviste at han var Guds Sønn ved å leve et feilfritt liv og ved en død som i sitt innhold var annerledes enn andres. Han demonstrerte at han var Guds Sønn ved å stå fysisk nopp fra de døde. Hans oppstandelse mangler sidestykke i menneskenes historie. Elleve ganger viste han seg for disiplene og mange andre etter oppstandelsen. Disiplene var villige til å dø på sannheten om at de hadde møtt den oppstandne Jesus. Jesus ble tatt opp til himmelen mens disiplene så på.

Konklusjon: Det Jesus sier om Gud, himmel og helvete, synd, dom, frelse og tilgivelse veier tusen ganger mer enn menneskers meninger. Grunnen er at vi mennesker mangler data om den usynlige verden og om livet etter døden. Men denne dataen sitter Jesus inne med. Han kom direkte fra himmelen og hadde sett himmelens lys og herlighet og helvetes ildhav.

Gud er noe mer enn «bare kjærlighet». Han er en rettferdig dommer som ikke under noen omstendigheter kommer til å slippe vårt «søppel» inn i sin rene himmel. Heldigvis – Gud har selv løst vårt søppelproblem – vår synd. Han har en genial løsning på vårt åndelige søppel.

For å komme i rett forhold til Gud og evigheten er det fire ting du må vite før du kan underskrive kontrakten om evig liv:

1. 
Vit at Gud er glad i deg

Du føler det kanskje ikke slik, men han elsker deg på tross av dine feil og mangler:

«Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere.» Rom 5:8

Det er bare Gud som har en slik evne. Han elsker oss på tross av og ikke på grunn av noe vi har gjort. «På grunn av-kjærlighet» er en menneskelig, begrenset form for kjærlighet. Vi elsker gjerne de som er høflige og greie mot oss, men Gud elsker store forbrytere like mye som alminnelig bra mennesker.

Dette til tross – vårt rulleblad er ikke godt nok for Gud.

2. 
Vit at din fortid er 
et hinder

Vi har alle mange ganger brutt uforanderlige bud om sannhet, kjærlighet og renhet. Himmelen er ikke noen søppelplass for våre dumheter, feiltrinn og synder. Gud er uendelig god, men han er også pinlig nøye, hellig og rettferdig. Bibelen skildrer Gud som dommer. Som en jordisk dommer må også Gud dømme lovbrytere. Synd og synderen må dømmes:

«Han lar ikke den skyldige slippe straff.» 2 Mos 34:7

«Syndens lønn er døden.» Rom 6:23

Her står ordet synd i entall. Man trenger ikke å være en storforbryter for å komme under Guds dom. Her er det ikke bare snakk om fysisk, men om en evig død, fortapelse – et liv borte fra Gud i tid og evighet. Om himmelen står det:

«Og intet urent skal komme inn.» Åp 21:27

Siden «alle har syndet og står uten ære for Gud» (Rom 3:23) har alle mennesker et stort åndelig problem. Vi er alle åndelige kriminelle som fortjener straff.

Men den rettferdige Gud har likevel en løsning på vårt dilemma:

3. 
Vit at det fins en 
redning

Guds eneste Sønn, Jesus Kristus var villig til å rydde opp i rotet. Han forlot himmelen og fødtes som et menneske gjennom jomfru Marias overnaturlige unnfangelse. Gud plantet Jesus inn i Marias liv. Siden han var unnfanget av en kvinne, ble han 100% menneske. Siden Guds Ånd hadde plantet Jesus inn i Maria, ble han også 100% Gud og kunne derfor levde et feilfritt liv. På slutten av sitt liv lot han seg fange og korsfeste. Med sitt rene og feilfrie liv var han den eneste i universet som kunne innestå for våre feiltrinn, mangler og synder. Gud brukte ham som «lynavleder» og skyteskive for den straff som egentlig skulle ha ramme oss:

«Han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet.» 1 Pet 2:24

«Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred.» Jes 53:5

Etter seks timer på korset døde han og gjorde rent bord. I løpet av seks timer eksekverte Gud dommen over alle menneskers synder. Gud samlet sammen vårt «søppel» og lot sin vrede, vår dom over vår synd ramme den uskyldige Jesus. Like før han døde sa han:

«Det er fullbrakt.» Joh 19:30

På grunnspråket betyr det: «Det er betalt til fulle.» Gud har har til fulle fått betaling for våre feiltrinn og synder. Synderegningen er en gang for alle betalt til siste øre. Det kreves derfor ikke gode gjerninger, god moral og religiøse anstrengelser fra vår side. Han ble vår søppelbærer – ble «gjort til synd for oss». (2 Kor 5:21) Nå har Gud til fulle fått betaling for våre synder. Er huset betalt, kan vi med frimodighet flytte inn. Å betale på noe som er betalt, er både unødvendig og hensiktsløst.

Vi trenger ikke å gå rundt med dårlig samvittighet, skyldkompleks og Guds dom hengende over oss. Jesus tok vår skyld, dom og dårlige samvittighet. Vi kan slippe straffen – fortap-elsen og et evig helvete. Vi mottar benådning fra Gud, takket være Jesus.

Men frelse skjer ikke automatisk. Det er kun en ting vi trenger å gjøre:

4. 
Vit at du må ta 
imot sjekken

Selv om Jesus har betalt for all verdens synd, er vi ikke automatisk frelst. Takket være Jesus er alle mennesker potensielle himmelborgere, men bare et fåtall har tatt imot fribilletten til himmelen. Hvis jeg arbeidet i Norsk Tipping og ville overrekke deg en sjekk på ti millioner kroner som du hadde vunnet på lotto, ble ikke pengene din personlige eiendom som du kunne benytte deg av før du tok imot sjekken.

Før jeg ble gift med min kone Solveig, trodde jeg intellektuelt på henne. Men hun ble først min kone da jeg ga henne mitt hjerte og sa «Ja» foran pastoren i kirken. For å gi ditt hjerte til Jesus må du også si ditt «Ja» til Jesus – at du tror på ham, vil følge ham og la han få sitte på tronen i ditt liv. Det er ikke nok ha en død barnetro i hodet, du må få den inn i ditt hjerte. Du må handle på den, da først blir den levende. Du sier «Ja» til Jesus på samme måte som du ber en venn velkommen inn i ditt hjem når han banker på døren. Jesus sier:

«Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham.» Åp 3:20

Å bli frelst innebærer eierskifte. Du gir «rattet» i ditt liv til Jesus, flytter deg fra «førersetet», blir «passasjer» og lar ham få kjøre livet ditt den veien han vil ha deg. Det er trygt, for han kjenner veien gjennom en vond og utrygg verden bedre enn oss. Dette kalles omvendelse, å snu 180 grader rundt. Du forlater din vei, og lar hans vilje bli ditt mål.

Hvis du ønsker at Jesus skal ta over rattet i livet ditt, bli din Herre og Frelser, kan du gjøre det ved å be en enkel bønn:

«Herre Jesus, jeg ønsker å bli frelst og kjenne deg personlig. Takk for at du døde for mine synder, sto opp igjen fra de døde og lever i dag. Jeg kan ikke frelse meg selv. Derfor åpner jeg mitt hjerte i dette øyeblikk, og mottar deg som min personlige Frelser og Herre. Jeg ønsker å vende meg bort fra min synd. Ta kontroll over mitt liv og tilgi meg alle mine synder. Du skal få eie meg, og ved din hjelp vil jeg leve resten av livet for deg. Amen.»

Gratulerer!

Hvis du oppriktig ba denne bønnen, er du nå blitt et Guds barn. Ifølge Jesu egne ord er han kommet inn i ditt liv i det øyeblikk du åpnet hjertedøren og ba ham komme inn. Du kan være sikker på at du er frelst fordi Guds ord sier det. Jesu sa: «...da vil jeg gå inn til ham.» Jesus tok deg på ordet og kom inn. Skulle du ikke føle noen forandring, skal du ikke bry deg om det. Til eksempel: Jeg er gift selv om jeg ikke skulle føle meg gift. Det viktigste er å vite at jeg gjorde det som norske lover sier er kravet for å bli gift. Da er jeg gift uansett hva jeg måtte føle. Pastoren spurte oss ikke etter vielsen om vi følte oss gifte. Vi har vigselspapirer på at vi er gifte med hverandre. Det holder.

Jeg trenger heller ikke å føle at jeg eier huset mitt i Vennesla. Det står klart og tydelig i skjøtet.

I Bibelen finner vi flere «vigselspapirer» og «skjøter» på at vi er frelst. Her er to av dem.

«Og den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut. Joh 6:37

«Men alle dem som tok imot ham,, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn:» Joh 1:12

Du trenger ikke og gå rundt og håpe at du er blitt frelst. Gud har gitt deg sitt ord på det. Han tok imot deg da du kom til ham. Du har rett til å tro det. Bekjenn det gjerne høyt: «Jesus har frelst meg! Han bor i mitt hjerte.» Jeg håper ikke at jeg er gift. Jeg vet det for jeg gjorde det som skulle til for å bli gift. Pastoren erklærte at vi var «rette ektefolk». Guds feilfrie ord erklærer nå at du er blitt et Guds barn. Gud kan ikke lyve!

Kontakt oss

Du som var ufrelst og som ba frelsesbønnen i denne artikkelen, kan ringe eller skrive til oss, så skal vi sende deg en nydelig frelseskontrakt og et frelseshefte gratis. Frelseskontrakten skal være som ditt personlige åndelige «skjøte» på at Jesus nå bor i ditt hjerte. Når djevelen kommer og sår tvil, skal du bare vise ham kontrakten. Da må han stikke!

Noter datoen på kalenderen da du ba frelsesbønnen. Kontakt oss straks, så sender vi deg frelseskontrakten og et frelseshefte gratis. Deretter kan du selv fylle ut kontrakten.

Jeg har tro for at
 mange hundre vil ordne opp sin sak med Gud og kontakte oss.


Publisert:
2008-02-14


Tatt fra publikasjonen Legedom
Nr. 1 - 2008

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15