Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Start en MJL-forening

Nå har vi allerede startet vår første MJL-forening eller husfellesskap. Nå kan flere gjøre det samme. Planen er å starte mange MJL-foreninger over hele landet. De skal være åndelige bastioner som ber frem vekkelse over landet vårt. Bli med – start en MJL-forening på ditt sted!

Det fins mange forskjellige misjonsforeninger rundt om i Norge. Disse er engasjert i bønn for den misjonen de representerer. Dessuten er de med på å samle inn penger til foreningens misjonsarbeid.

Dette vil også være den røde tråden når vi nå gir klarsignal for å starte MJL-foreninger eller husfellesskap over hele landet. Bibelen taler jo om slike husfelleskap: «menigheten i ditt hus.»

Jeg er ikke redd for å lansere denne nye idéen. Det fins en rekke mennesker rundt om i landet som setter stor pris på det arbeidet vi driver i Norge og ellers i verden. De vil gjerne gjøre noe for Guds rike, men er ikke blitt engasjert i noe. De vil gjerne bli engasjert i noe meningsfylt, men ingen har bedt dem å bli med. Jeg tror at denne nyheten vil få flere av dem til å gå i spissen for at en MJL-forening vil bli startet i deres by eller bygd. Jeg vil bli svært glad over å få kontakt med misjonsvenner som deler min visjon.

Det kan også være at noen er med i en forening som ikke er knyttet opp mot noen bestemt misjon eller kirke. De er hjertelig velkommen til å koble seg på og bli en MJL-forening.

Hva skal til?

For å starte en MJL-forening trengs det kun ett menneske med vilje til å starte en. En som har en visjon og et hjerte for Guds sak. Denne får med seg en eller to, og så begynner snøballen å rulle. Det kreves bare fem stykker for å starte en slik forening. Detaljene for hvordan foreningen skal styres og bygges opp kan fås ved henvendelse til meg eller en av mine medarbeidere. Det er ikke noen tungrodd foreningsmodell. Det bør være ett møte en gang i uken eller minst to ganger hver måned. Gjerne oftere om foreningen ønsker det. Et slikt tiltak engasjerer. MJL er en misjon med store resultater. Det inspirerer til arbeid for denne gode saken. Vi er en voksende misjon, derfor er det viktig at flere misjonsvenner viser ansvar - også på denne måten.

En slik forening har ikke noe med kirketilknytning å gjøre. Alle kan være med for en god sak. Dette har å gjøre med misjon i Norge og hele verden - til velsignelse for alle kirkesamfunn.

Jeg har delt min visjon med styret i MJL. Vi har snakket om det, og vi synes idéen er knakende god. Jeg vet bare at dette kommer til å bli en suksess. Ta initiativet til en forening der hvor du bor. Det er ingen vits i å vente.

Konferanse

I løpet av 2008 satser jeg på – og ber om – at vi skal ha 20 MJL-foreninger over hele landet. Vår første MJL-forening er allerede nå blitt startet. Den ligger på Gol i Hallingdal. En kristen bror der i bygda tok initiativet - og så er ting på gang.

Disse foreningene kan være med på å arrangere møtekampanjer med meg. Hver vår vil vi ha konferanse på et stort hotell hvor vi samler alle medlemmene i disse foreningene sammen med støttegruppen «Venner av misjonen». Da kommer vi enda nærmere hverandre og blir bedre kjent.

Dette vil bli bety mye for vår stiftelse. Vår første helbredelseskonferanse vil bli arrangert på Pers Hotel på Gol i Hallingdal helgen 26.-27. april. Alle er velkommen dit!

I en fotballkamp trengs det bare en spiller til å skyte ballen i mål. Husk at det trengs bare en person til å sparke «misjonsballen» i gang. Deretter kommer flere til på laget. Hvem vil være den første til å sette i gang dette prosjektet på sitt hjemsted? Vær frimodig, sett i gang! Ta kontakt med en gang.

Svein-Magne Pedersen


Publisert:
2008-01-31


Tatt fra publikasjonen Legedom
Nr. 1 - 2008

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15