Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
– JEG BLIR 60 ÅR 6. JANUAR 2008
Du er en del av min historie

Jubilanten Svein-Magne Pedersen
Jeg stanser og tenker – er det virkelig sant? Tiden må ha gått ifra meg. Jeg må klype meg i armen og se meg i speilet. Det går ikke an! Jeg føler meg som en 17 åring i hjertet, men er snart 60 år ifølge fødselsattesten. Den nakne sannheten er: Svein-Magne, du entrer nå kategorien «eldre»! Du er født på de hellige tre kongers dag, i det profetiske året 1948 da Israel fikk sitt land tilbake. Den 6. januar 2008 feirer du stordag!

Jeg sitter her og tenker tilbake – jeg tenker på barneår og ungdomsår i furuskogen i Håkvik, ved Narvik, folkeskolen i bygda, på samling hos læstadianerne i Ofoten, barnestreker, på revejakt, fisketurer, teltturer, potetplukking hos bønder i Håkvik, sommerarbeid på gartneri og som postbud, grøftegraving i Televerket, isselging på Grindjordferja, realskole i Narvik, Baptistenes folkehøgskole på Stabekk, 1966–67, Ansgar Bibelskole på Vettakollen i Oslo, 1967–68, sivilarbeide på sykehjemmet Betesda i Harstad, hvor jeg møtte Solveig, 1968–70. Arbeid på sykehjem i England, 1970, Det Norske Misjonsforbunds teologiske seminar, 1970–73, bryllup i Pinsemenigheten Betel, Mosjøen, 17. juli 1971, utenlandsturer, snekkerkurs, journalistkurs og arbeid som journalist i avisen Fosna-Folket, 1979–81, evangelist på Fosen på denne tiden, evangelisasjonsturer rundt om i Norge, pastor i Bøle Misjonsmenighet i Skien, 1981–82.

Jeg tenker videre på emigrasjon til Canada den 29. juli 1982, seks år i Canada med bjørnejakt, turer i Rocky Mountains og på prærien, møter blant indianere, fengselsmisjon og pastortjeneste i to menigheter i dette enorme landet, evangelisasjonskurs, teologikurs på Canadian Bible College, universitetskurs på University of Manitoba, TV-arbeid og TV-intervjuer på en stor TV-stasjon i Winnipeg, radioandakter, konferanser og møteserier i multikulturens hjemland.

En julidag i 1989 ble hele familien Pedersen canadiske statsborgere. Det er vi alle stolte av. Videre tenker jeg på tilbakekomsten til Norge den 11. august 1988 og oppstart av MJL den 6. april 1990. Den dagen godkjente fylkesmannen i Vest-Agder MJL som religiøs stiftelse. Det var starten på en åndelig gründer-virksomhet. Vi startet bladet Legedom og Forlaget Legedom i 1990/91, utgivelse av flere bøker og traktater, kassetter/CDer, møteserier i utlandet, bønn for syke på Sundby i Saltdalen i en årrekke, to år med helbredelseskontor i Bodø, anmeldt som kvakksalver av Helsetilsynet i 1993, men vant over dem i oktober 1994, opprettelse av canadisk misjonsstiftelse i juli 1994 og utsendelse av norske misjonærer til Canada samme året, deltaker i en rekke landsdekkende TV-programmer og mottakelse av en PhD doktorgrad i teologi i juli 2004. I 2005 startet vi vårt eget TV-program – «Miraklet er ditt»/»The Miracle is Yours» som går til 80 land. Møteserier i kirker og samfunnshus og helbredelsesseminarer på hoteller i Norge og oppstart av Telekirken og brevkurset om helbredelse – Nasaretskolen.

De to nyeste grener på «misjonstreet» er oppstart av misjonskontor på Forum Kino i Bergen, samarbeid med Norge i Dag og redaktør Finn Jarle Sæle og misjon i England via en engelsk lord. Vi har også startet misjon i Spania blant spanjoler og nordmenn.

Fra 1990 og til i dag har jeg bedt cirka en million forbønner: på kontoret, på møter, via e-post og brev. Jeg antar at omlag 50–60.000 mennesker har blitt helbredet. Minst.

Jeg er blant verdens lykkeligste mennesker. Min største glede i livet er å forkynne Guds ord. Det er ingenting som er større enn å stå foran mange mennesker og forkynne evangeliet til frelse og helse. Den største opplevelsen i livet er å se at folk rekker opp hendene for å tilkjennegi at de vil bli frelst. Den nest største gleden er å se at Gud gjør under. Da er Guds rike kommet nær. Lufta er elektrisk!

Mitt livs 13 beste

I løpet av et liv på 60 år ser jeg tilbake på mange opplevelser og mange mennesker jeg har møtt. Men det er noe og noen som skiller seg ut, som har betydd mest for meg. Rekkefølgen har kun med kronologi å gjøre. Her er toppene.

Best 1: Den viktigste retningsgivende person i mitt liv heter Ragna Sjursen og bodde i Narvik. Hun fikk lede meg til Gud da jeg 15 år. Hun var 50 år da. Ragna og hennes mann Leif tilhørte byens baptistkirke og var vaktmestre i kirken. Hun var en engel uten vinger. Min mor døde da jeg var bare seks år. Hun ble som en reservemor for meg. En tid etter at jeg ble frelst, så hun skarpt på meg og sa: «Svein-Magne, du kommer til å bli evangelist.» Da hun sa det, ble noe født i mitt hjerte. Hun oppdaget mitt kall. Nøden etter å se mennesker frelst brenner enda sterkere nå enn noen gang tidligere.

Best 2: Den viktigste boken jeg har lest er «Helbrede de syke» av T.L. Osborn. Den kom ut i 1964 og ble oversatt til norsk av Aril Edvardsen. Takk, Aril!! Den forvandlet mitt liv og ga meg troen på Gud som miraklets Gud. Den ga retningen for mitt kall og sprengte grenser i min ånd. Gud la et frø ned i mitt hjerte som senere skulle slå ut i blomst.

Best 3: Den viktigste skolen jeg har tatt er Ansgar Bibelskole slik den var i 1967–68. Bibellærere som Ingulf Diesen, Nils Grimstad, John Holen og flere andre lærte elevene til å tro på en feilfri Bibel. Her lærte jeg blant annet om evangelisasjon, vekkelse og endetidens viktige budskap. Lærerne fremelsket troen på vekkelse og evangelisasjon. Uten denne viktige forankring ville jeg ikke ha vært en helbredelsespredikant i dag. For her kreves barnlig og enkel tro på at Gud gjør under, bygd på soleklare sannheter fra Bibelen.

Jeg fortsatte på Ansgarskolen i 1970. Da gikk jeg jeg tre år på Det Norske Misjonsforbunds teologiske seminar og fikk enda mer forståelse av Bibelens budskap.

Best 4: Den viktigste personen i mitt liv, den som har betydd mest for meg i livet er uten tvil min kone Solveig. Jeg kjenner ingen i verden som har en slik menneskelig og åndelig visdom som hun har. Jeg hadde aldri, aldri vært der jeg er uten henne. Av yrke er hun spesiallærer, men hun har utrolig mye åndelig visdom også. Hun er stille, uselvisk og beskjeden av natur, og setter alltid andres beste foran egne interesser. Men hun kan være svært djerv og tøff når det blir begått urett mot noen. Da våkner krigeren i henne, og de ord hun sier da, er klare, skarpe og har stor tyngde. Motstanderne må da ofte trekke seg tilbake. Hun har mange ganger forsvart meg når djevelens piler har fart gjennom luften. De har sluknet hen uten å skade.

Jeg har lært meg til å lytte til hennes ord. Hun har visdommens nådegave. Solveig er en dyktig bibellærer og forkynner. Hun burde preke mer enn hun gjør. Jeg vil påstå at Solveig er en av Norges beste kvinnelige forkynnere. Les hennes bok om tilgivelse. Da vil du forstå hva jeg mener.

Best 5: De viktigste av de nærmeste. Foruten min kone setter jeg våre tre barn, Anniken, Runar og Kenneth høyest. De har arbeidet trofast i stiftelsen helt fra starten i 1990. Det begynte med noen timer nå og da mens de gikk på ungdomsskolen og på videregående skole, og det fortsatte for fullt etter endt utdannelse. Jeg kan stole på dem, og de gjør en kjempeinnsats, hver på sitt område. Anniken er sekretær på kontoret i Canada og i Norge, Runar er personalsjef og Kenneth er IT-sjef i stiftelsen.

Best 6: Den viktigste dagen i mitt liv som predikant (utenom dagen da jeg ble frelst) er den 29. mai 1971. Da kom den luthersk-karismatiske presten fra USA, Herbert Mjorud, til Ansgarskolen og forkynte helbredelse for studentene. Han ba for syke elever og under skjedde. Jeg gikk deretter rett opp på rommet mitt, låste døren bak meg, knelte ved en stol og sa: «Gud, døp meg i Den Hellige Ånd og la meg få gaven til å helbrede som denne presten har.» Noe skjedde i mitt indre. Jeg ble fylt med Guds Ånd og talte i tunger. Mitt første under opplevde jeg en julidag dette året. Da ba jeg for Solveigs søster, Grethe. Hun ble momentant helbredet for plattfot. Det er hun fremdeles. En ny verden åpnet seg for meg.

Best 7: Det viktigste ekteparet i mitt liv er Mildrid og Fredrik Unosen på Sundby i Saltdalen. Høsten 1988 tilbød de meg å benytte deres hjem til å ta imot syke. Stedet har blitt et åndelig sykehus i Saltdalen. Folk fra Kirkenes i nord til Trondheim i sør, samt folk fra Sverige har valfartet til dette hjem. Jeg har ikke tall på hvor mange som er blitt frelst og helbredet i deres hjem i løpet av disse årene. Omlag 7–8000 mennesker har vært innom hjemmet deres i denne tiden. Sist juli fikk de sommerblomsten fra Avisa Nordland i Bodø for blant annet denne bragden. Det var vel fortjent!

Best 8: Vår beste økonomiske rådgiver. Økonomien er en av bærebjelkene i en stiftelse. Mye står og faller på den. Fra 1991 har Oddgeir Wersland vært vår regnskapsfører. Han har til stadighet oppdatert oss på nye lover og regler vi må forholde oss til, og har vært en trygghet å ha på det økonomiske feltet. Han er en idealist som har gitt mye av seg selv for vårt beste.

Best 9: Våre beste venner. Vi har mange gode venner over hele landet. En del av denne gruppen kan vi kalle våre beste venner. Plassen tillater dessverre ikke å nevne dem alle sammen. To representanter fra denne gruppen er Karna og Rolf Skulstad fra Bergen. De har vært styremedlemmer i MJL fra 1994 og har vært med på å styre MJL-skuta i 13 år. De har alltid vært gode å ha når vi har trengt råd og veiledning. De har aldri tenkt på seg selv, men på stiftelsens beste. Dessuten har de vært misjonærer på vårt misjonsfelt i Canada i to perioder og gjort en flott innsats der.

Best 10: Det viktigste TV-programmet i mitt liv er «Lønning Direkte». Det ble sendt den 12. oktober 1995. Denne datoen burde bli husket i norsk kirkehistorie. Jeg var da gjest i programmet. Emnet var helbredelse ved bønn. Programleder Per Ståle Lønning ledet sendingen på en mesterlig måte og lot meg få be for syke på direkten for første gang i norgeshistorien på landsdekkende TV. Inntil da var helbredelse et tabu-ord, både blant ikke-kristne såvel som kristne. De kristne var livredde for å bli assosiert med herlighetsteologi. Troen var død, uten spenst. Noe skjedde i åndens verden etter dette programmet. Plutselig kunne Per og Kari snakke åpent om sin tro på helbredelse ved bønn uten å skamme seg. Per Ståle ga meg ett minutt til å be for syke. Jeg ba, og tusener rundt om i de mange norske hjem sprang bort til fjernsynet, la hendene på skjermen for å motta helbredelse. Presentasjonen av budskapet om Jesus rørte ved den norske folkesjelen. Programmet revolusjonerte Norge.

Fem vitner var med og fortalte om sin helbredelse. 604.000 så programmet og 81,6 % av innringerne bekjentgjorde at de trodde på helbredelse ved bønn ved å ringe et spesielt nummer på skjermen. Avisen Dagens daværende redaktør, Finn Jarle Sæle, skrev på lederplass: «Sjelden har vi hatt det så moro.» Programmet ble TV2s mest sette program denne uken. Folk ringte ned TV2, skrev haugevis med brev og roste programmen opp i skyene. Det var et folkekrav: «Få Pedersen tilbake på et lignende program!» Det kom den 7. mars 1996 – og ble også en stor suksess. Noen som var blitt helbredet under det første programmet, sto frem og fortalte sin historie. 613.000 så programmet og 83,4% ringte inn og tilkjennega at de trodde på helbredelse ved bønn. Misjonen Jesus Leger var på manges lepper. Det kokte. Folk begynte å ringe og skrive til oss for å få forbønn. Uten å vite det var Per Ståle Guds utsending i disse to programmene. Vantroen fikk så ørene flagret! Leger og professorer ble statister mens Gud grep under og gjorde under over hele landet. Takk, Per Ståle!

Siden den gang har jeg vært gjest på flere landsdekkende TV-programmer. Jeg har blant annet vært tre ganger gjest på «Holmgang» i perioden 2002 – 2005. Gud har uten tvil også brukt programleder Oddvar Stenstrøm til å få det norske folk til ytterligere å tro på helbredelse ved bønn. Oså han maktet å behandle fenomenet helbredelse seriøst. På det meste har 87% ringt inn og sagt at de tror. Det er rekord. Takk til TV2 at de våget å sende disse programmene! Ett av programmene på «Holmgang» hadde nærmere 800.000 seere. Det var tangering av seerrekord i Holmgangs historie! Takk Oddvar!

Best 11: Den viktigste medarbeideren på det typografiske området er typograf Anders Haukland på Tverlandet ved Bodø. Jeg har aldri møtt en medarbeider som med liv og sjel har kastet seg på en oppgave innen layout og trykking som han. Han har kommet på geniale løsninger på layout, trykking og design. Anders har kjempet natt og dag for å få ut bladet Legedom til rett tid. En kjempe av en mann. Både bøker, blad og traktater som vi har utgitt de siste ti årene er designet av ham. Mange har rost bladets design opp i skyene. Takk ham, ikke meg.

For noen år siden var hans kone Linda Helén journalist i bladet Legedom. Hun hadde den samme iveren for Guds sak og sto på gjennom hele natten til møtet var over. Etter henne har vi hatt (og har) flere journalister i vår stab som har gjort det samme. De har alle vært uunværlige: Lisbeth Hoskuldsen, Svein Kristiansen, Johan Hovda og Marta Moan Kristiansen.

Best 12: Den viktigste pastoren i mitt liv er pastor Gunnar Jeppestøl i Vennesla Pinsemenighet. Han har stått på for meg når vanskeligheter har tårnet seg opp. Han er både en god forkynner og et varmt og omsorgsfullt menneske. Det er få av hans kaliber i Norge.

Best 13: Den viktigste gruppen mennesker i mitt liv er abonnentene på Legedom. Jeg hadde aldri vært der jeg er i dag om det ikke hadde vært for deg, du kjære misjonsvenn og leser av bladet Legedom. Uten deg som abonnent, uten din forbønn, oppmuntrende ord og økonomiske støtte hadde vi ikke kunnet nå så langt ut som vi til nå har gjort. Takket være deg kan vi ha møteserier i Norge og utlandet og ha TV-arbeid. Takker være deg kan vi ansette flere arbeidere på kontoret når arbeidspresset her stiger, gi støtte til barnehjem i India, evangelisasjon i Nord-Norge, misjon blant indianerne i Canada, sende ut nærmere 20.000 brev i året, utgi bøker og traktater etc., etc.. Uten deg kunne vi ikke bygge et nytt helbredelsessenter i Vennesla. Vi holder på med det nå. Gud skal lønne deg rikelig tilbake!

Mange er blitt frelst, og bare i fjor ga 1500 i Norge til kjenne at de ville ta imot Jesus. Det er store, fine tall som vi takker Gud for. Uten misjonens mange venner hadde ikke tallet vært så stort. Du har del i denne suksessen.

Dette er bare begynnelsen til noe enda større. Jeg ser frem mot de neste 60. Moses ble jo 120 år, vet du. Det er også målet mitt. Jeg vil leve lenge, lenge.

Min inderlige bønn er: Gud, gi meg sjeler og la meg få se din hånd utrakt til tegn og under – ellers dør jeg!

Adresse for dagen: Hotell Norge, 
Kristiansand.


Svein-Magne


Publisert:
2007-11-29


Tatt fra publikasjonen Legedom
Nr. 5 - 2007

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15