Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Julegaven som kommer tilbake

I det siste nummeret av Legedom leser du om Allaug og Thorleif Høynes som ga 300 kroner til Misjonen Jesus Leger. Kort tid senere overrasket Gud dem med å gi dem en fin bil. De planla det ikke og hadde heller ikke materialistiske motiver ved å gi. Men Gud viste sin godhet mot dem på denne måten. Han lønnet dem tilbake.

Gud har også mange velsignelser til deg som gir til Misjonen Jesus Leger. «Gi, så skal det bli gitt dere!» sa Jesus. Det er et løfte i Guds ord. Den bonden som ikke sår noe i jorden, høster heller ingenting. Den som sår lite, høster lite og den som sår mye høster mye. Det er naturens lov. På dette området er Guds lover lik naturlovene.

Gaven som vi sår inn i Guds rike, gjør inntrykk på Gud. «Gud elsker en glad giver,» sier Paulus.

Den romerske militæroffiseren Kornelius var ikke frelst, men likevel ga han «mange almisser til folket og bad alltid til Gud.» Plutselig en dag åpenbarte en engel seg for ham og sa: «Dine bønner og almisser har steget opp for Guds åsyn, så han er blitt minnet om deg.»

Gud ble imponert over hans givertjeneste. Engelen ba Kornelius om å få tak i apostelen Peter. Han skulle komme til Kornelius og forkynne frelsens evangelium til ham. Det endte med at Peter kom, og Kornelius og hele hans hus ble frelst og fylt med Guds Ånd.

Gaven var med på å utløse store åndelige velsignelser.

Å gi kan også utløse helbredelser. Ikke misforstå - du kan ikke betale deg frisk! Jesu død på korset er betalingen for våre sykdommer. Du er 2000 år for sent ute med betalingen. For «ved hans sår har vi fått legedom.» Men dette hindrer ikke Gud fra å velsigne syke mennesker som er sjenerøse. Hvis noen er sjenerøs mot deg - har ikke du lyst til å velsigne ham tilbake? Selvsagt har du det!

Her er et løfte fra Det gamle testamentet som bekrefter denne tanken:

«Er det ikke dette at du bryter ditt brød til den som sulter, og lar hjemløse stakkarar komme i hus - når du ser en 
naken, at du kler ham, og at du ikke drar deg bort fra den som er av ditt eget kjøtt og blod? Da skal ditt lys bryte fram som morgenrøden, og din legedom snart spire fram ...» (Jes 58:7-8)

Nå er det snart jul. Gi en gave til Misjonen Jesus Leger slik at vi uinnskrenket kan utbre evangeliet om frelse og helse til Norge og det store utland. Vi har store utgifter hver måned og trenger din hjelp for å få endene til å møtes. Din gave vil også være med på å bygge et stort helbredelsesenter i Norge. Vi er alt i gang! Du blir en del av dette arbeidet når du investerer i MJL.

Jeg foreslår en julegave på 300 kroner til MJL. Ønsker du å gi et annet beløp, strek over beløpet og skriv inn det beløp som du ønser å gi. Noen kan gi 100 kroner, andre 500, 
1000, 10.000 eller mer. Julegaven kommer tilbake. 
Den kommer alltid tilbake. 
Det garanterer Jesus for.

NB: Den 30. november, 30. desember og 30. januar ber jeg for alle som gir til MJL i de respektive månedene.


Publisert:
2007-11-28


Tatt fra publikasjonen Legedom
Nr. 5 - 2007

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15