Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
  Gi en gave
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2017 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Julegaven som kommer tilbake

I det siste nummeret av Legedom leser du om Allaug og Thorleif Høynes som ga 300 kroner til Misjonen Jesus Leger. Kort tid senere overrasket Gud dem med å gi dem en fin bil. De planla det ikke og hadde heller ikke materialistiske motiver ved å gi. Men Gud viste sin godhet mot dem på denne måten. Han lønnet dem tilbake.

Gud har også mange velsignelser til deg som gir til Misjonen Jesus Leger. «Gi, så skal det bli gitt dere!» sa Jesus. Det er et løfte i Guds ord. Den bonden som ikke sår noe i jorden, høster heller ingenting. Den som sår lite, høster lite og den som sår mye høster mye. Det er naturens lov. På dette området er Guds lover lik naturlovene.

Gaven som vi sår inn i Guds rike, gjør inntrykk på Gud. «Gud elsker en glad giver,» sier Paulus.

Den romerske militæroffiseren Kornelius var ikke frelst, men likevel ga han «mange almisser til folket og bad alltid til Gud.» Plutselig en dag åpenbarte en engel seg for ham og sa: «Dine bønner og almisser har steget opp for Guds åsyn, så han er blitt minnet om deg.»

Gud ble imponert over hans givertjeneste. Engelen ba Kornelius om å få tak i apostelen Peter. Han skulle komme til Kornelius og forkynne frelsens evangelium til ham. Det endte med at Peter kom, og Kornelius og hele hans hus ble frelst og fylt med Guds Ånd.

Gaven var med på å utløse store åndelige velsignelser.

Å gi kan også utløse helbredelser. Ikke misforstå - du kan ikke betale deg frisk! Jesu død på korset er betalingen for våre sykdommer. Du er 2000 år for sent ute med betalingen. For «ved hans sår har vi fått legedom.» Men dette hindrer ikke Gud fra å velsigne syke mennesker som er sjenerøse. Hvis noen er sjenerøs mot deg - har ikke du lyst til å velsigne ham tilbake? Selvsagt har du det!

Her er et løfte fra Det gamle testamentet som bekrefter denne tanken:

«Er det ikke dette at du bryter ditt brød til den som sulter, og lar hjemløse stakkarar komme i hus - når du ser en 
naken, at du kler ham, og at du ikke drar deg bort fra den som er av ditt eget kjøtt og blod? Da skal ditt lys bryte fram som morgenrøden, og din legedom snart spire fram ...» (Jes 58:7-8)

Nå er det snart jul. Gi en gave til Misjonen Jesus Leger slik at vi uinnskrenket kan utbre evangeliet om frelse og helse til Norge og det store utland. Vi har store utgifter hver måned og trenger din hjelp for å få endene til å møtes. Din gave vil også være med på å bygge et stort helbredelsesenter i Norge. Vi er alt i gang! Du blir en del av dette arbeidet når du investerer i MJL.

Jeg foreslår en julegave på 300 kroner til MJL. Ønsker du å gi et annet beløp, strek over beløpet og skriv inn det beløp som du ønser å gi. Noen kan gi 100 kroner, andre 500, 
1000, 10.000 eller mer. Julegaven kommer tilbake. 
Den kommer alltid tilbake. 
Det garanterer Jesus for.

NB: Den 30. november, 30. desember og 30. januar ber jeg for alle som gir til MJL i de respektive månedene.


© 2017 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

Fri oss fra det onde
(Bok)

365 løfter om Guds beskyttelse i vanskelige tider. En andaktsbok. Guds plan for endetiden

Denne hendige lille andaktsboken på ca. 380 sider inneholder 365 løfter om beskyttelse fra Bibelen, ett løfte for hver dag i året. I en verden hvor alt synes å gå i oppløsning med kriger, vold, kriminalitet og politisk usikkerhet, fins det kun én trygg ankergrunn for troen – Guds uforanderlige løfter om beskyttelse for sine barn. Gud kan ikke si noe og mene noe annet. Han står bak sine løfter om beskyttelse av sine egne når verden holder på å gå av skaftet.

Føler du deg utrygg i en høyst urolig verden, vil Svein-Magnes nye andaktsbok være med på å gi deg en trygg grunn under dine føtter. Gud er med gjennom alt!


Gi gave over internett

Ved bruk av mobiltelefon og kort kan du nå fort og enkelt støtt vårt arbeid.
Les mer

Klikk:
giengave.jpg

Takk for at du støtter arbeidet!

 

Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15