Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
40 frelst på Mirakellørdag i Narvik

RIK FORKYNNELSE: Folket på helbredelsesseminaret i Narvik lyttet nøye til Svein-Magnes positive budskap om Gud som vil både helbrede og frelse.41 personer gav til kjenne at de ønsket å bli frelst. Svein-Magne gratulerte dem personlig og gav dem heftet «Neste stopp – himmelen»
Svein-Magne Pedersen telte 41 hender da han gav invitasjonen til å flytte Jesus fra hodet til hjertet på Mirakellørdagen på Quality Hotell i Narvik, den 21. oktober i år (2006). Det ble en gledesfest både i konferansesalen og i himmelen.

Tekst og foto: Johan Hovda

Svein-Magne Pedersen er født og oppvokst på tettstedet Håkvik litt sør for Narvik. Han har god kjennskap til byen, hvor han gikk på realskolen og var aktiv i Narvik Baptistkirke. Her ble han både frelst og fikk kallet til å bli evangelist. En kvinne i menigheten, Ragna Sjursen, fikk lede ham til Gud og betydde mye for han i disse årene. Nå skulle Svein-Magne gjeste hjembyen sin. Tidligere har han hatt to møteserier i byen i 2000 og 2002 – i Folkets Hus.

Narvik ble bombet og brent ned av tyskerne under krigen. Men det skjedde ikke uten betydelig motstand både fra nordmennene og de allierte. Svein-Magne kjenner godt til byens krigshistorie og har nød og omsorg for folket.

Bombarderes med evangeliet

Men denne gangen skulle byen bombarderes med evangeliet. Deltakerne kom fra mange steder i Nord-Norge.

Folk lyttet oppmerksomt på undervisningen om helbredelse, tilgivelse og frelse på seminaret. Troen ble styrket da Svein-Magne underviste om helbredelse, og han krydret sin undervisning med mange helbredelseshistorier. Forventningene til hva Gud ville gjøre den kvelden var store.

Solveig fremhevet i sin sesjon om tilgivelse hvor viktig det var å tilgi folk, for å ha åpne kanaler opp til Gud. Etter undervisningen ble ordet gitt fritt for spørsmål. Her var det mange spørsmål ofte relatert til det praktiske hverdagsliv i jobb og familiesituasjoner.

Svein-Magne avrundet sesjonen med å lede forsamlingen i ett minutts ettertanke om hvem en skulle tilgi i livet.

– Det Gud minner deg om, er det viktig at du gjør noe med, oppfordret han.

Evangeliet gir resultat

På slutten av seminaret presenterte Svein-Magne evangeliet på en lettfattelig og folkelig måte. Han forklarte først at Gud er absolutt kjærlighet og vil frelse alle.

– Men Gud er også rettferdig, fortsatte Svein-Magne og forklarte at man måtte ha lover i landet for at samfunnet skal fungere.

– Gud må være rettferdig. Han kan ikke se gjennom fingrene på synd, og derfor sendte han sin egen sønn Jesus, for å dø for våre synder.

Forsamlingen lyttet nøye til det som ble sagt, og en kunne merke at de tenkte alvorlig på det. Da Svein-Magne oppfordret folk til å si ja til Jesus kom responsen umiddelbart. I løpet av to tre minutter telte Svein-Magne 41 hender. Forsamlingen ble ledet i en felles bønn om frelse.

Det nye livet

De som hadde tatt et valg, ble så oppfordret til å komme frem. Og folket der nord reagerte spontant. Samtlige kom frem og fikk sine navn og adresser registrert av veiledere. Etterpå gratulerte Svein-Magne dem personlig og ga dem sitt eget hefte «Neste stopp – himmelen».

Svein-Magne underviste så de nyfrelste om det nye livet de hadde fått, og ga dem råd om hva de burde gjøre videre. Han oppmuntret dem sterkt til å finne seg et kristent felleskap, en kirke eller menighet.

Bønn for de syke

Så var tiden kommet til å be for syke. Mens rolig lovsangsmusikk ble spilt i bakgrunnen, beskrev Svein-Magne konkret og spesifikt den ene sykdommen etter den andre som Gud minnet han om. Etter hvert som folk ga seg til kjenne, ba han for dem.

– Det er fantastisk når Gud taler gjennom kunnskapsord på denne måten. Det viser tydelig at Gud i himmelen, vet om deg og bryr seg om dine behov. Han vil helbrede deg, sa Svein-Magne. En sykdom Gud minnet ham om var en allergi mot en bakterie som følger dyr. En mann som hadde blitt smittet elghund gav seg til kjenne, og fikk forbønn.

Under denne sesjonen på 90 minutt gav flere til kjenne at de var blitt helbredet. Gud hadde grepet inn i deres situasjon.

Etter dette bad Svein-Magne for de syke etter kølappsystemet utover kvelden. Og Jesus helbredet flere av dem.

Satsing i Nord-Norge – 150 frelst i høst

Under hele forbønnssesjonen snakket Svein-Magne stadig med folket om hvor god Gud var, og han intervjuet de som ble friske. Midt under kvelden spurte han om de skulle ha et nytt møte i Narvik. Hele forsamlingen svarte et tydelig ja på dette, og Svein-Magne lovte å komme tilbake.

Svein-Magne har denne høsten hatt mirakellørdag i Bodø og Alta, samt helbredelsesseminarer på alternativmessa på Stiklestad. Gjennom satsingen i nord har omlag 150 søkt frelse og mange er blitt helbredet.


Publisert:
2007-03-11


Tatt fra publikasjonen Legedom
Nr. 1 - 2007

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15