Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Et vellykket år

TeleKirken: Nærmere 1100 har søkt frelse gjennom Telekirken i året som er gått. Bildet viser Svein-Magne som forkynner Guds Ord under det første møtet i TeleKirken, den 15. februar i fjor. Foto: Fædrelandsvennen
Det er viktig å se seg tilbake for å lære av fortidens høydepunkter. Hva lyktes vi med, og hvorfor lyktes vi? Hvis vi mislyktes, hvorfor mislyktes vi? Men nå kan vi glede oss over suksess. Likevel – vi må stadig videre og gjøre nye seire for Herren. Bibelen har ikke noe imot at vi lykkes med det vi gjør. Den som lever helt med Herren har løfter om å lykkes: «Alt det han gjør, skal han ha lykke til.»

Telekirken – en suksess

Et vellykket trekk var Telekirken. Der gikk startskuddet den 15. februar i fjor. MJL var den første i verden som tok i bruk et konsept som dette, skreddersydd for oss av et teleselskap. Responsen var stor: Kirken ble straks omtrent fullsatt.

Åpningen var onsdag den 15. februar klokken 19:55. To teknikere fra Oslo var der og hjalp oss i starten. Avisen Fædrelandsvennen møtte også opp. Det ble førstesideartikkel neste dag. Interessen var så stor at vi den 3. mai valgte å utvide til to møter: 19.55 og 20.55. Resultatene lot ikke vente på seg: Allerede på det første møtet ga 24 til kjenne at de ville bli frelst. Og siden har frelsestallet bare rullet inn. Per i dag har rundt elleve hundre mennesker gitt til kjenne at de ville bli frelst gjennom Telekirken.

Det som er fint med Telekirken er at folk kan ta imot frelsen uten å gå på møte. Det er en høy terskel for mange. Nå kan det skje i hjemmets lune krok eller i bilen eller på hytta gjennom mobiltelefonen. Over alt kan mennesker søke frelse og helbredelse. Et unikt tilbud. Og nå begynner folk å ringe inn om helbredelse som har skjedd gjennom Telekirken. Les om Leif Fløystøl på siste siden som ble helbredet for utmattelse gjennom forbønn på Telekirken. Tore Kristoffersen fra Røros ble helbredet for grå stær på et Telekirkemøte sist vår. Nå leser han i aviser og blad, noe som han ikke hadde kunnet gjøre på tre år.

Den 20 oktober i fjor ble NRK P1 reporter Margrete Nåviks programinnslag om Telekirken kåret til beste innen genren «Nyhets- og aktualitetsreportasje». Veldig hyggelig! Og Telekirken fortsetter sine møter hver onsdag klokken 19.55 og 20.55. Og nå kan de som ønsker det bli medlem i kirken og få en fin diplom med navnet påskrevet. Det innebærer at man ønsker å ringe seg inn i kirken i ny og ne og fortelle andre om dette tilbudet.

I alt ledet jeg 80 møter i Telekirken i år 2006.

Mirakellørdag

En novemberdag i 2005 våknet jeg med at Gud ga meg en idé om seminarer på hotell. Gud ga meg også navnet på konseptet: «Mirakellørdag». Fordelen med denne form for møtevirksomhet er for det første at det knapt er noen dørstokk for å komme inn på slike sammenkomster. De aller fleste kan komme på møter på hotell. Den første Mirakellørdag fant sted på Radisson SAS Caledonien i Kristiansand. Siden har vi vært på en rekke hotell på forskjellige plasser i Norge. Hovedhotellet for hotellseminarer er Clarion Hotell Oslo Airport. Hit kan folk lett komme fra hele landet. Hotellet ligger bare fem minutter fra flyplassen.

For det andre, gjennom seminarer kan man gå dypere inn i emnet helbredelse og berede vei for en helbredelse. «Mitt folk går til grunne fordi de ikke har kunnskap,» sier profeten Hoseas. Det trengs kunnskap om tro, om blokkeringer som kan hindre helbredelse, om hvordan man kan motta en helbredelse etc.

For det tredje trenger vi å forkynne hele evangeliet. Paulus fortalte at han hadde «fullt ut kunngjort Kristi evangelium». Folk må forstå for et fantastisk tilbud evangeliet gir oss. Det gir frimodighet til å søke det som Gud har for oss. Det er for alle.

For det fjerde – vi trenger å knytte nærmere kontakt med flere av MJLs mange tusen venner landet over. Vanlige helbredelsesmøter skal vi selvsagt fortsatt ha. Men på Mirakellørdag kommer vi nærmere inn på menneskene. Vi prater sammen, spiser sammen og bygger opp et sterkere kontaktnett. Det er mange ensomme mennesker rundt om i landet. På Mirakellørdag kan de få mange nye bekjentskaper.

For det femte: Seminarene på hotellene gir meg muligheten til å nå ut med evangeliet til steder der hvor Gud kaller meg, uten å vente på at en menighet tilfeldigvis skulle finne på å kalle meg til stedet. Gud sa til meg: «Fra nå av skal hotell være din kirke.»

For å kunne dekke utgiftene ved slike arrangement, må vi ha inngangsbillett. Hvorfor skal vi sitte med ansvaret for utgiftene og folk bare skal nyte? Hvorfor skal vi ofre tid, krefter og økonomi og folk bare skal få alt gratis? Er ikke vårt slit verd noe? Det er helt rettferdig at de som deltar må være med på å bære utgiftene på et slik arrangement. Noen ganger har vi gått med overskudd, men de fleste gangene har vi hatt underskudd. Men det har vært verd prisen – over hundre har søkt frelse under disse hotellseminarene. Vi vil fortsette dette konseptet i det nye året også. Se oversikten over møtene.

Alternativmessa på Stiklestad

En av lederne for en alternativmesse som skulle holdes på Stiklestad kontaktet meg sist vår. Den hyggelige kvinnelige messegeneralen spurte om jeg kunne være interessert i å delta med stand på messa. Dessuten kunne jeg få holde fire seminarmøter i en egen hall tiltenkt dette. Både stand og seminarmøter skulle jeg få gratis mot at de skulle kunne reklamere med at jeg kom til messa. Det kunne trekke folk. Jeg syntes idéen var god. Hvorfor ikke være et alternativ til andre alternativer?

Alternativmessa var en interessant opplevelse. Her var det healere, spåkvinner, sjamaner og andre religiøst interesserte. Og resultatet? I alt 90 ga til kjenne at de ville bli frelst i løpet av de fire seminarene jeg holdt!

Lederen for messa ønsket meg velkommen tilbake neste høst. Jeg takket ja på strak arm.

Misjon i Spania

I februar i fjor satte vi våre føtter for første gang på spansk jord. Det er mange tusen ferierende nordmenn der. Vi ønsket å nå disse med evangeliet. Vi arrangerte møte på et hotell i Albir. Flere nordmenn kom. Det gjorde også noen spanjoler. Flere ga til kjenne at de ville bli frelst, og Gud helbredet syke legemer. Dette ga mersmak.

I mai var vi tilbake og hadde møte på samme hotell. Dessuten hadde vi et møte i en spansk, apostolisk kirke. Pastoren der, Emilio, var tolk. Det ble et livlig møte med freske spanjoler. Å møte spanjolene var interessant. Emilio er en apostel-type. Han bygger nye menigheter i distriktene rundt Albir. Vi har nå planer om å dra sammen med ham inn i nye områder i Spania til våren. Spania er blitt et nytt misjonsland for oss.

Til neste høst skal vi ha møteserier i Filippinene. Vi utvider til stadighet. Det innebærer et større press og vi trenger mer forbønn og støtte fra deg som ber til Gud.

Verdikanalen

I november begynte Gud å tale til meg om Verdikanalen. Den ble startet av pastor Henrik Friis Larsen våren 2005. En augustdag samme året ble kanalen offisielt åpnet. Valgerd Svarstad Haukland åpnet kanalen. Jeg var blant gjestene og fikk be om Guds velsignelse over Verdikanalen. En kvinnelig prest og jeg bytter på å være programleder for omsorgsprogrammet «Bønn og omsorg». Programmet sendes hver torsdag klokken 12–13 over Canal Digital, kanalnummer 76. Her kan folk sende inn sms eller ringe til TV-stasjonen og fremlegge sine bønnebegjær. Programlederen ber så for den syke på direkten. Linjene har glødet de to gangene jeg rakk å være programleder før året gikk ut. Når dette nummer av Legedom er kommet ut, går programmet på lufta hver torsdag klokken 12–13. Her kan mennesker bli både helbredet og frelst.

Møter i kirker og bedehus

Jeg er også svært takknemlig for at jeg fikk muligheten til å delta på helbredelsesmøter i kirker og bedehus over hele landet det siste året. Å komme på slike møter er som å komme hjem. Jeg elsker Guds menighet, og synes det er riktig for en evangelist å være med på å styrke troen og tenne gnisten til de mange som sliter i motbakke. Selv om jeg har møter på spesielle steder, er jeg svært interessert i å få innbydelser til å ha møter kirker og bedehus.

Resultatet fra slike møter i Norge er også noe å glede seg over. Nærmere 150 personer har søkt frelse under disse møteseriene.

Det var også gledelig å tale på åpningsmøtet til menigheten The Rivers sommerkonferanse på Gjennestad Gartnerskole på Stokke ved Tønsberg. Her traff jeg min gode venn, evangelist Rolf Auke. Han må være den mest utradisjonelle og friske predikanten som går på to bein i vår tid. Om lag ti ble frelst på møtet og flere ble helbredet.

Etter alle disse møter og arrangementer kan jeg nesten ikke selv forstå hvordan jeg fikk tid til å skrive en bok på 448 sider – andaktsboken «Legende dråper». Og hvordan min kone Solveig har greid å holde tritt med meg i løpet av dette hektiske året, er også ufattelig. Hver dag har det vært en storm på telefonene på senteret. Trolig har 30–40.000 enkelpersoner fått forbønn i år. Om jeg selv trenger forbønn? Mer enn noen annen!


Publisert:
2007-02-09


Tatt fra publikasjonen Legedom
Nr. 1 - 2007

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15