Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Den nye andaktsboken «Legende dråper»
– legedom ved å bekjenne Guds ord

Endelig – et «Guds apotek» med 365 forskjellige doser av Guds medisin ligger snart ferdigtrykt på vårt kontor. Andaktsboken «Legende dråper» har et ord eller løfte om helse og legedom for hver dag gjennom hele året. Inkludert er over 800 sterke vitnesbyrd om Guds kraft over sykdom og lidelser. Kjøp boken – kanskje nettopp ditt vitnesbyrd fins der?

En ny bok er blitt født! Jeg har lenge lengtet etter å skrive den. Emnet guddommelig helbredelse har vært min store interesse siden jeg i 1971 opplevde å se at min svigerinne ble helbredet for plattfot. Siden har jeg vært vitne til mange tusen under og mirakler. Alt av Guds nåde.

Jeg har lenge studert evangeliet om helbredelse og pløyd gjennom Bibelen på kryss og tvers på leting etter alle ord og løfter som har med helse og legedom å gjøre, fra 1. Mosebok til Johannes Åpenbaring. Et nytt budskap har blitt født frem – legedom gjennom å plante Guds ord ned i våre hjerter gjennom bekjennelsen.

Bibelen har mange løfter om helbredelse. Mange ønsker å vite hvor de finnes i Skriften. Det fins knapt en komplett oversikt over alle ord fra Bibelen om helse og legedom. Men nå er den her. Nå kan du gjøre deg bruk av Guds helbredende ord og fremskynde din helbredelse ved hjelp av Guds ord, bønn og bekjennelse av løftene.

Guds løfter om helbredelse er rygg-raden i boken. Men jeg har lagt en god del «kjøtt» på skjelettet. I tilknytning til dagens ord har jeg funnet frem til over 800 sterke vitnesbyrd fra mennesker som er blitt helbredet gjennom min tjeneste. Opp gjennom årene har vi fått tilbakemeldinger fra mange tusen mennesker som er blitt helbredet. Jeg har plukket ut 800 slike og presentert dem hver dag gjennom hele året. Disse vil være med på å styrke troen på at Gud ønsker å gjøre under. Kjøp boken – kanskje ditt vitnesbyrd er å finne her?

Jesu ord til djevelen var: «Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn» (Mat 4:4). Vi trenger hver dag å ta til oss Guds medisin dersom vi skal kunne bære frukt og vokse som kristne. Jesus sa også: «De ord jeg har talt til dere er ånd og liv» (Joh 6:63). Med andre ord: Guds Ånd er ett med Bibelens ord og løfter og gir liv til de som mottar dem. De to er samarbeidspartnere. Bibelen sier flere ganger at «Gud sa» og så ble verden og alt det skapte til. Når troens ord blir lest og uttalt høyt, plantes Guds kraft ned i våre hjerter slik at troen vokser. Når troen vokser, åpner det for at Guds helbredende kraft skal begynne å angripe sykdommer som kreft, astma, KOLS, sukkersyke, fibromyalgi osv., osv..

Å plante Guds ord slik at troen vokser er en prosess som kan ta tid. Man blir ikke flyger på noen dager ved å lese noen bøker om flyging. Det innebærer studie og praksis, instruksjon, prøving og feiling. Til slutt kan man fly sitt eget fly. Over tid mottar vi helbredelse for våre sykdommer.

Høvedsmannen som hadde en syk tjener hjemme, forstod kraften i det talte ord. Jesus trengte ikke å komme hjem til ham for å helbrede hans syke sønn. Som Guds Sønn hadde han autoritet gjennom sine ord: «Men si bare et ord, så blir gutten frisk (Mat 8:8).» På grunn av hans tro og Jesu ord skjedde miraklet.

Også du og jeg kan proklamere Bibelens ord om helse og legedom, plante Guds sæd i et godt hjerte. Uten at bonden planter sæden i jorden, blir det ikke noen høst. Men jo mer han planter, dess større blir høsten. La meg bruke et annet bilde: Vi må bygge en «forskaling» hvor Gud kan tømme sin kraft ned i oss. Denne «forskalingen» er Guds levende ord. Det blir ingen mur uten en forskaling. Det blir neppe noen helbredelse uten gjennom Guds ord.

En venn av meg som hadde hatt multippel sklerose, fortalte meg at han begynte å bli bedre etterhvert som han bekjente løftene. Til slutt kom han seg ut av rullestolen. Han har nå vært frisk i mange år. Han ble helbredet gjennom «plantemetoden». Det er selvsagt også andre metoder for helbredelse, blant annet bønn og håndspåleggelse, bønn gjennom telefonen, salveduk, salving med olje, skolemedisin, fysioterapi, kiropraktikk, urter og vitaminer. Disse må du selvsagt også benytte deg av. Gud er allsidig når det gjelder å velsigne oss, fordi vi trenger å bli møtt litt forskjellig.

I min bok «Jesus – helbrederen fra Nasaret» beskriver jeg 16 metoder for helbredelse. Alle er beskrevet i Bibelen. En av disse metodene er «plantemetoden». Vi planter troens ord inn i våre hjerter til de blir levende for oss – og så begynner de å bære frukt. Sæd som ikke blir plantet, har ikke noe effekt. Men blir den plantet, vil den over tid ha stor effekt!

Når Jesus helbredet syke, brukte han som oftest ord. Det skjedde igjennom bønn til Gud, ord til den syke, til sykdommen, til en som kom til forbønn for en syk eller til en syk kroppsdel. Noen ganger sa han «Det skal skje deg som du har trodd» og den syke ble frisk. Eller: «Ta din seng og gå hjem til ditt hus» – og miraklet skjedde. Ord er viktigere enn vi tror i forbindelse med helbredelse. Det lærer Jesus oss.

Skal ord ha effekt, må de siteres ofte, gjerne høyt for oss selv – eller vi kan høre det når troens ord forkynnes på møter. Paulus forstod dette prinsippet: «Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord.» (Rom. 10:17) Paulus sa at vi skulle la Kristi ord bo rikelig iblant oss. Han lærte at man kunne forkynne Guds ord seg selv: «Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner.» (Rom. 10:8)

Med andre ord: Plant Guds levende og legende ord inn i ditt hjerte ved at du siterer disse høyt for deg selv ofte. Gud sa til Moses at han skulle gjemme hans ord i sitt hjerte, innprente dem i barna, skrive dem på dørstolper og porter (5 Mos 6:6-9).

Både positive og negative ord har effekt på kroppen og helsen vår. Det har vitenskapen for lenge slått fast. De har funnet ut at den delen av hjernen som kontrollerer vår taleevne, har forbindelse med alle nerver i kroppen. Fyller vi vår munn med negativ, destruktiv tale, kan det på lang sikt slå ut i sykdommer og hindre Gud fra å helbrede oss. Vår tro blir vaklende og bønnesvaret uteblir kan hende. Men fyller vi vår munn med Guds positive, kraftfulle ord, har det positiv effekt på kropp og sjel:

«Den rettferdiges munn er en livets kilde» (Ord 10:11).

«Hold fast på bekjennelsen» (Hebr 4:14).

Lenge før vitenskapen slo fast denne sannheten, visste Bibelen om det: «Død og liv er i tungens vold, og hver den som gjerne bruker den, skal ete dens frukt» (Ord 18:21). Den helbredende kraften i Guds ord er stor, sier Bibelen:

«For de er liv for hver den som finner dem, og legedom for hele hans legeme» (Ord 4:22). «Han sendte sitt ord og helbredet dem, og reddet dem fra graven» (Sal 107:20).

Andaktsboken «Legende dråper» blir trykt i disse dager. Jeg kunne hatt lyst til å sende den til alle abonnenter av Legedom slik at mange kan få oppleve en daglig dose av Guds helbredende kraft. Boken er på nærmere 400 sider og er sprengstoff mot sykdom, smerter og lidelser.

Som du sikkert skjønner kan vi ikke sende boken gratis til deg. Alt koster i dag. La oss gjøre en sammenligning: Et ukeblad som koster 30 kroner, vil koste deg 1560 kroner i året. Jeg vil gjerne sende deg en bok som har et enda sterkere budskap enn hva et vanlig norsk ukeblad har. Og dette får du lagt i dine hender hver dag gjennom hele året!

Ordet fra Guds munn kan gjøre deg frisk fra alle typer sykdommer som du måtte ha. Boken «Legende dråper» koster 365 kroner pluss porto og ekspedisjonsavgift. Det er kun en krone per dag i ett år. Kontakt oss på telefon, brev eller E-mail straks du leser disse linjene. Vi regner med at etterspørselen vil være stor. Jeg vil gjerne sende deg «Guds apotek» snarest mulig.

365 løfter om helse og legedom innebærer 365 muligheter for at Gud skal helbrede deg.

Svein-Magne

 • Bestille boken her!


 • Publisert:
  2006-09-11


  Tatt fra publikasjonen Legedom
  Nr. 4 - 2006

  © 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

  SLIK KAN DU BLI HELBREDET
  (Bok)

  En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

  De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

  Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

  Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

  Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


  Les mer


  Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

  Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
  Salme 77:15