Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Helbredelsesmøte

Tekst: Svein-Magne Pedersen

Møteannonsering er ikke alltid så enkelt som mange synes å tro. Hva skal man kalle møtet når gjeste-predikanten kommer til byen, hvor stor skal annonsen være, skal man bruke bilde av forkynneren i annonsen og hvor mange annonser skal menigheten se seg råd til å spandere på møteaksjonen? Annonsen skal virke tiltrekkende på folk, vekke interesse for allmennheten.

Det er ikke alle menigheter som er «oppegående» når det gjelder moderne annonsering. Janteloven gjør seg også gjeldende på dette området også. «Annonsen bør være liten og uanselig for at ikke predikanten skal bli stor i seg selv eller at han skal skygge for evangeliet om Jesus,» kommenterte en leder. Dette er en misforståelse, for Gud ønsker å bli synlig gjennom oss (Joh 20:21; Apg 3:4-6).

For mange år siden overhørte jeg en samtale mellom en menighets-leder og en av eldstebrødrene. «Du lot vel ikke annonsen være for stor?» spurte menighetslederen. «Nei, jeg satte inn en liten enspalters annonse,» svarte eldstebroren, og begge var fornøyde. De følte at de hadde vært svært så kristelige i sin gjerning, spart noen kroner for Guds sak, latt Gud bli stor og predikanten liten. Jeg hadde reist mange mil for å komme hit og håpet på en stor forsamling av forventningsfulle mennesker, og så fikk jeg høre dette! Jeg fikk rett i mine antagelser, det var plass til mange flere i møtesalen. Logikken er klar: Det man ikke vet, det vet man ikke!

Dette får meg til å tenke på et besøk jeg avla på et indianerresevat i Canada. Jeg fortalte noen ledere der at jeg skulle ha møte i et nabo-reservat noen mil unna et par uker senere. «Kan dere sette opp plakater angående møtet her i reservatet noen dager før møtet?» spurte jeg en av lederne i indianermenigheten. Indianeren så litt arrogant på meg og sa: «Slikt trenger vi ikke, vi føler når dere skal ha møtet, og så kommer vi.» Jeg ville ikke ta opp diskusjonen med ham, men håpet at det ville bli en følelsesmessig fulltreffer. Men dengang ei! Ved 21-tiden om kvelden var møtet i indianerreservatet ferdig. Vi hadde pakket instrumenter og annet tilbehør i bilen og skulle til å kjøre - da dukket endelig folket fra nabo-reservatet opp. For ikke å skuffe dem, måtte vi starte over igjen med et nytt møte.

Folk kommer sjelden på møtet fordi Ånden drar dem dit. De kommer fordi de blant annet var blitt gjort kjent med møtet gjennom en annonse. På våre møter skjer det nesten hver gang at folk blir frelst som egentlig kom for å bli helbredet. De hadde tilfeldigvis lest om helbredelsesmøtet i en avisannonse. Det vekket interesse. Konklusjon: Dårlig annonsering fører til at færre kommer på møtet og færre blir frelst. Annonsering har i denne sammenhengen med frelse å gjøre, og må derfor ikke skje på måfå. Her må man ikke spare på kronene eller la ukyndige folk ta seg av annonseringen!

Jeg pleier å kalle mine møter for helbredelsesmøter. Jesus kom for å helbrede. Hans helbredelse var tre-foldig: ånd, sjel og legeme (Luk 4:18). Jesus kjørte sin virksomhet på to meier: frelse og helse. Han drev med helbredelse hver dag (Luk 13:32). Praktisk talt alle hans møter var helbredelsesmøter (Lukas 6:18). Dessverre har våre tradisjoner og vår vaklende tro på helbredelse skjøvet disse sannhetene langt ned på listen over viktige sider ved Jesus.

For noen år siden skulle jeg ha helbredelsesmøter på et sted hvor flere kirker og organisasjoner stod bak. En av de ledende tok seg den frimodigheten å lage et stort banner med tittelen: «Helbredelsesmøter». Det satte han opp i en sving på hjemstedet. En svært treffende plassering. Man kunne ikke annet enn å se annonseringen. Men en av de gruppene som stod bak arrangementet, trakk seg ut i protest. De skammet seg over oppslaget. Egentlig skammet de seg over evangeliet ifølge Jesaja 53:4-5.10.

Men mange kom til møtet, og mange ble frelst og helbredet. Det verden er interessert i, og det som Bibelen sier er den mest effektive måten å evangeliere på (Apg 9:35), skammer noen kristne seg over. Med denne tittelen lover man ikke helbredelse til noen. Man forteller at her kan hvem som helst få hjelp til å bli kvitt sykdommer. Legene kaller sine senter for «Legesenter». De lover ikke med dette noen helbredelse, men de forteller folk at her er det mulighet til å få hjelp.

Helbredelsesmøter - skurrer ordet ennå i dine ører, får du lese Jesaja 35:6-7 og Lukas 11:4-6. Slutt å spille respektabel kirke når synderne dør utenfor kirkedørene og sykehuskøene ingen ende har!


Publisert:
2003-06-25


Tatt fra publikasjonen Legedom
Nr. 3 - 2002

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15