Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Du kan velge seier eller nederlag

Livet er ikke lett. Det kan alle som har levd en stund, bevitne. Dette gjelder enten du er en kristen eller ikke. Men hvordan du takler stormene når de kommer, avhenger av hvilket grunnlag du står på. Den som har Jesus i sitt liv, kan overvinne alt. Han svikter ikke den som setter sin lit til ham. Men du må selv velge dette.

Tekst: Solveig Pedersen

I vanskelige tider har jeg funnet styrke i å lese i Salmenes bok, den mest leste bok i Bibelen. Å lese kapittel etter kapittel, bare å ta det inn, gir styrke til sjelen. Under denne lesningen har det slått meg hvilket turbulent liv David hadde, og hvordan hans fiender stod ham etter livet på mange måter. Ikke minst var det sladder og onde rykter de brukte for å ødelegge ham. Likevel satte David sin lit til Gud. Det var dette som holdt ham oppe gjennom alt.

Kamp mot fiender var en stor del av Davids liv. Han var vant til ufred. Men i Salme 55 beskriver han en situasjon utenom det vanlige. David er fortvilet og forferdet, og ønsker bare han kan flykte fra alt. I vers 13–15 forteller han hva grunnen er:

«For det er ikke en fiende som håner meg – det kunne jeg bære. Heller er det ikke en som hater meg, som opphøyer seg over meg – da ville jeg gjemme meg for ham. Nei, det er du, du som var min likemann, min venn og min kjenning, – vi som hadde fortrolig samfunn med hverandre, da vi vandret i høytidsskaren opp til Guds hus.» Og videre i vers 21–22:

«Han legger hånd på dem som har fred med ham. Han vanhelliger sin pakt. Hans munns ord er glattere enn smør, men i sitt hjerte tenker han på strid. Hans ord er bløtere enn olje, likevel er de dragne sverd.»

Få ting er vel verre enn å bli sviktet av en som vi har stolt på og åpnet vårt hjerte for. Det er dette David har opplevd. Han føler seg sårbar og hjelpeløs. Denne «vennen» bruker fortrolig kunnskap for å ødelegge David. Når det er slik med en nær venn, hvem kan han da stole på? Etter å ha utøst sin klage for Gud, taler han ord til sitt eget hjerte (v. 25):

«Kast på Herren det som tynger deg, han skal holde deg oppe. Han skal aldri i evighet la den rettferdige rokkes.» Så avslutter han tillitsfullt i vers 26: «Men jeg setter min lit til deg.»

Det er opp til deg

David har bestemt seg for hvordan han vil leve. Han vil ikke gi seg over til bitterhet, hat og depresjon, men stole på at Gud har saken i sine hender og vil føre den til seier. Du bestemmer også hvordan du vil leve. Velger du å stole på Gud midt i alt, eller å gi opp? Lar du omstendighetene ta knekken på deg, eller holder du blikket festet på Jesus, og befaler djevelen å vike?

En kvinne skrev og fortalte sin gripende historie: I løpet av få dager mistet hun to av sine kjære på en tragisk måte, i to separate hendelser. Hun undret seg på hvordan dette kunne skje, for familien levde nær til Gud og ba daglig om beskyttelse fra fare og ulykke. Likevel inntraff dette vonde.

Kvinnens brev var spesielt og grep meg langt inn i sjelen. Jeg skrev tilbake til henne og oppmuntret henne til å velge å stole på Gud, selv om det som var skjedd, var tragisk og ufattelig. En tid senere fikk jeg svar. Kvinnen takket så hjertelig for omsorg, og fortalte hvordan det hadde gått. Selv om det fortsatt var vondt, og savnet selvfølgelig var der, hadde hun valgt å stole på Gud, og han hadde hjulpet henne gjennom den vonde tiden. Det gikk bedre med henne nå, fortalte hun.

Slik er det med vårt liv. I en vond verden er det ikke til å unngå at vi møter vonde ting. Da gjelder det at vi tar stilling til hvordan vi vil møte disse situasjonene. Lar vi djevelen knuse oss slik at vi blir liggende der, eller velger vi Guds vei og tar opp kampen med åndelige våpen? Under slike omstendigheter kan vi si: «Ja, jeg vet at dette har skjedd, men jeg er et Guds barn, og jeg velger å stole på ham og la ham hjelpe meg videre.»

I 1973–74 bodde vi i Mo i Rana og var med i baptistkirken der. Pastorpar på den tiden var Fritz og Rachel Trovi, som vi lærte å kjenne og sette pris på. Noen år senere døde Fritz, så altfor tidlig. Rachel sørget og var dypt fortvilet. Hun har selv fortalt hvordan hun sank ned i depresjon og isolasjon. Men så en dag talte Gud til henne. Hun skjønte at det var opp til henne å bestemme seg for å la Gud hjelpe henne ut av denne situasjonen. Hun valgte å bruke sitt liv til å hjelpe andre, og driver i dag et fruktbærende arbeid blant nødlidende barn i Manila på Filippinene.

Stå fast i troen

Ingen har noen gang vunnet på å gi opp. Dette gjelder også deg som ennå ikke har opplevd helbredelse, selv om du har blitt bedt for mange ganger. Djevelen hvisker til deg: «Se der, du ble ikke helbredet. Du ble til og med verre! Du kan bare gi opp.» Lytt ikke til ham, men si til ham: «Djevel, du er en løgner! Jeg gir ikke opp, men setter min lit til Gud.»

Blir du såret og provosert over å lese om andre som er blitt helbredet, fordi du selv ennå ikke har opplevd helbredelse? Eller velger du å glede deg med de nyhelbredede og si: «Da er det håp for meg også. Jeg velger å stole på Gud, og venter i tro på min helbredelse.»

Ikke la deg friste til å tro på djevelens løgner, som disse:

«Du må nok leve med det.» «Du må nok innse at ikke alle skal bli helbredet, og du er en av dem.»

Stå fast på Guds løfter om helbredelse. Men når dette er sagt, må vi likevel ta med at Gud er suveren. Vil han ta oss hjem til seg tross all forbønn, må vi bøye oss for det uten bitterhet. Han vet alltid best.

Under alle livets forhold gjelder det å stå fast i troen på Guds omsorg. Om slekt og venner svikter, og omstendighetene er vonde, er Gud likevel vår Far og den som bærer oss gjennom alt. Han vil ikke svikte, så lenge vi setter vår lit til ham:

«For min far og min mor har forlatt meg, men Herren tar meg opp.» Sal 27:10

Stå fast i troen. Stå imot den onde. Ikke gi opp. Du har frihet til å velge seier eller nederlag. Så lenge du fortsetter å stole på Gud, er seieren din, enten du opplever den nå eller senere.

«Vær ved godt mot! La hjertene være sterke, alle dere som venter på Herren.» Sal 31:25

Du kan velge å bli hengende fast i bitterhet og depresjon, eller du kan velge å gå videre ved å tilgi de menneskene som har såret deg, og stole på at Gud vil vende alt til det gode, gjennom tilgivelsens kraft.

«Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt.» Ef 6:12

Den grunn som ikke svikter

Når stormen kommer, vet du at du har en sterk grunn å stå på. Et hus som står på en solid grunnmur, vil stå gjennom stormen. Jesus forteller denne lignelsen (forøvrig teksten i talen ved vår vielse i 1971):

«Derfor – hver den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn. Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell.» Mat 7: 24–25

Salmenes bok er full av oppfordringer til å stole på Herren. Her er to av dem:

«Sett deres lit til ham til enhver tid, dere folk! Utøs deres hjerte for hans åsyn! Gud er vår tilflukt.» Sal 62:9

«Ja, ingen av dem som venter på deg, skal bli til skamme.» Sal 25:3

Når ditt liv er overgitt til Gud og du har syndenes forlatelse gjennom Jesus Kristus, kan du stole på at han har deg i sin hånd. Da er du trygg i Gud under alle forhold, selv om du må gjennom mange harde kamper. Vi må daglig velge å sette vår lit til Gud, fordi vi stadig møter nye ting vi må ta stilling til. La det bli en måte å leve på, en livsstil. Noen ganger når livet går oss imot, kan vi velge mellom å gi opp og gå under – eller å stå på i tro og vinne store seire. Velg å leve i seier ved å velge den grunn som ikke svikter.


Publisert:
2006-06-24


Tatt fra publikasjonen Legedom
Nr. 1 - 2002

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15