Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Direktør, dr. philos. Kåre Larssen
Frelsen er det største jeg har opplevd

DET STØRSTE: Tidligere direktør, dr. philos. Kåre Larssen kan smykke seg med mange fine titler. Han har både utrettet og opplevd mye. I Vindafjordhallen sa han offisielt ja til Jesus. – Dette er det største som har hendt i livet mitt, uttrykte han spontant etter møtet.
– Dette er det største som har hendt i livet mitt, sa tidligere direktør, dr. philos. Kåre Larssen (65) da han tok imot frelse på Svein-Magne Pedersens invitasjon i Vindafjordhallen 13. april i år.

Tekst og foto: Lisbeth Hoskuldsen

Han har både opplevd og utrettet mye, Kåre Larssen fra Espevær nord for Haugesund. 19. august fylte han 65 år og fikk følgende omtale i Aftenposten: «Larssen er tidligere direktør i Internasjonale Prosjekter, og har 34 års utenlandstjeneste bak seg. Som fiskeriekspert og gjennom sitt engasjement for internasjonale matvarelagre har han besøkt og arbeidet i de fleste landene i verden. Han var blant annet en av pionerene innen fiskeriutviklingen i Det arabiske hav. Han er medlem eller honorært medlem av en rekke internasjonale selskaper og har mottatt flere utmerkelser, blant annet gullmedalje fra den koreanske stat. Videre har han vært nominert til Nobels fredspris og til den alternative Fredspris.»

Fra fisker til direktør

Kåre vokste opp på Espevær, et lite lokalsamfunn som den gangen hadde omkring 500 innbyggere, og der det meste dreide seg om fiske. Fiske ble det også som skulle engasjere Kåre. Femten og et halvt år gammel reiste han ut på fiske for første gang. Dette var begynnelsen på det som til sammen skulle bli ni år på sjøen. Her gikk han alle gradene, fra fisker og messegutt til styrmann og skipper.

Kåre hadde tatt en treårig navigasjonsutdannelse i Haugesund i forbindelse med at han ville til sjøs. Men utdannelsen var langt i fra ferdig. I 1980 reiste han til USA for å studere videre.

– Jeg studerte i til sammen syv år, fire av dem sammenhengende, forteller Kåre. – Studiene resulterte i en MBA grad (Master of Business Administration) og en doktorgrad i ledelse.

Kåre jobbet i flere land, India, Sør-Korea, Indonesia, Midt-Østen og Pakistan. Den første jobben etter endt utdannelse var for Indiafondet. Han begynte som skipper på et havforskningsfartøy, og ble etter hvert assisterende fiskerileder på land med base i Chcoin i India. Prosjektet gikk ut på å undersøke fiskeriressursene i Det Indiske Hav.

106 land

Kåre har hatt ansvaret for 41 prosjekter de siste 19 årene. Det har vært fiskeriprosjekter, havneprosjekter og skipsfartsprosjekter. Prosjektene har vært finansiert av Verdensbanken.

– Jeg har vært i 106 land, forteller han. – Det som har gjort størst inn-trykk er den store forskjellen mellom folkegrupper, rike og fattige. Det er for mye folk i verden i dag.

Kåre gav ut boken «Mat for fred» (Universitetsforlaget 1985), skrevet på bakgrunn av erfaringene fra de fattige landene han har jobbet i. Han understreker at ansvaret for befolkningseksplosjonen og matvaremangelen ligger hos regjeringen i det enkelte land. Han skryter av Norad som fra 1965 har jobbet for å hjelpe folk i u-land. – Men de har ikke vært flinke nok til å få fram de gode prosjektene sine, sier han. – Derfor har de høstet en del kritikk.

Guds velsignelse

Kåre Larsen har kunnet smykke seg med mange fine titler som direktør, professor og kaptein.

– Den som har det overordnede ansvaret for et prosjekt kalles gjerne direktør, sier Kåre og skryter av alle de hyggelige menneskene han har fått anledning til å jobbe med i årenes løp. – Jeg har alltid vært så heldig å komme sammen med gode folk, sier han. – Jeg har alltid truffet dyktige og samarbeidsvillige mennesker.

Han trekker gjerne fram et par perioder i livet som har vært spesielt interessante. Den gangen han var skipper på trålfiske i Barentshavet på slutten av 50-tallet, og da han var direktør for et fiskeriprosjekt i Pakistan i 1979.

– En møter mye motgang når en leder så mange prosjekter, sier Kåre. – Men jeg har kjent Guds velsignelse og beskyttelse hele mitt liv.

Han vokste opp med besteforeldre som var veldig religiøse.

– Jeg fikk Bibel av bestemor på morssiden til konfirmasjonen, sier han. – Jeg har lest i Bibelen hver dag og blitt bønnhørt mange ganger.

Kåre har alltid sett på seg selv som kristen, men ville svært gjerne offisielt ta imot frelsen.

– Svein-Magne inspirerte meg til å gå fram og ta imot frelse da han besøkte Vindafjord den 13. april i år, sier Kåre. – Jeg føler stor lettelse over endelig å ha gjort dette etter å ha tenkt på det en mannsalder.

FRA HJERTE TIL HJERTE: Dr. Kåre Larssen i samtale med Svein-Magne Pedersen etter møtet i Vindafjord-hallen.

Publisert:
2003-06-24


Tatt fra publikasjonen Legedom
Nr. 3 - 2002

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15