Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Frelsens to sider

Leif S. Jacobsen
Mange kristne har vanskeligheter for å ta imot det Gud har gitt dem i Jesus Kristus. Troen kommer av forkynnelsen, så det er viktig med rett forkynnelsen. Vår tro må bygge på Bibelen. Den er Guds inspirerte Ord. Når vi leser hva Bibelen sier oss om det vi har i Jesus og i det nye livet, støter vi på det jeg vil kalle Frelsens To Sider.

Tekst: Leif S. Jacobsen

NÅTID OG FRAMTID

Når Bibelen forteller oss om frelsen, ser vi at frelsen både er nåtid og framtid på en slik måte at alt vi har, venter vi på, og alt vi venter på, har vi. Frelsen er nåtid og framtid, for den er evig.

Vi har forløsning - og vi venter på vår forløsning.

"I Ham har vi forløsningen ved Hans blod, tilgivelse for overtredelsene, etter Hans nådes rikdom." Ef 1:7

"...som er pantet på vår arv inntil forløsningen av den kjøpte eiendommen, til pris for Hans herlighet." Ef 1:14

Vi har evig liv - og vi griper det evige liv

"Den som tror på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham." Joh. 4:36

"Strid troens gode strid, grip det evige livet, som du også ble kalt til." 1.Tim. 6:12

Vi er Guds barn - og vi lengter etter barnekåret

"For så mange som blir ledet av Guds Ånd, de er Guds barn." Rom 8:14

"Ikke bare det, men også vi som har Åndens førstegrøde, også vi stønner med oss selv og venter med iver på barnekåret, vårt legemes forløsning." Rom 8:23

Vi er allerede i Guds rike - vi går inn i Guds rike - og vi arver riket.

"Han er den som har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i Sin elskede Sønns rike." Kol 1:13

"De styrket disiplenes sjeler, formante dem til å fortsette i troen og sa: 'Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler.'" Apg 14:22

For dette vet dere, at ingen som lever i hor eller urenhet eller i grådighet - han er jo en avgudsdyrker, har arvedel i Kristi og Guds rike.

Gud har herliggjort oss - og Han vil herliggjøre oss

"Og dem som Han forut har bestemt, dem har Han også kalt. Og dem Han har kalt, dem har Han også rettferdiggjort. Og dem Han har rettferdiggjort, dem har Han også herliggjort." Rom 8:30

"... for at vi også skal bli herliggjort sammen med Ham." Rom 8:17

Frelsen er en realitet nå. Vi er frelst i håpet. Bare det som allerede er, kan åpenbares for oss. Vi kan ta ut alt vi trenger her. For å kunne oppleve alt det Gud har gitt oss i frelsen, har Han også gitt oss troen. Ved tro kan vi allerede nå oppleve at Guds løfter er en virkelighet. Selv i denne ufullkomne verden der du og jeg mange ganger opplever vanskeligheter og prøvelser og mer enn en gang kjenner at vi ikke får det til, kan vi med troens arm gripe tak i alt Gud har gitt oss. Troen gjør framtidens fullkommenhet til nåtidens velsignelser.

STILLING OG TILSTAND

Da vi ble frelst ble vi satt i det himmelske med Kristus. Så skal vi begynne å leve kristenlivet. Men det forandrer ikke på vår stilling. Det spiller ingen rolle om du har vært frelst lenge eller om du ble frelst i går. Alle kristne har den samme stilling i Kristus. Vi er velsignet med all åndelig velsignelse. Ut fra denne stillingen begynner du å leve ditt kristenliv. Derfor vil vi ha ulik tilstand alt etter hvor mye vi har tilegnet oss av vår stilling i Kristus. Vi er som en tigger som blir løftet ut av fattigdommen, plassert blant prinser og bedt om å oppføre seg kongelig.

Vi er døde - og vi døder våre lemmer

"Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud." Kol 3:3

"Overgi derfor deres jordiske lemmer til døden..." Kol 3:5

Vi er nye mennesker - og vi blir fornyet

"...og har ikledd dere det nye mennesket..." Kol 3:10

"...som blir fornyet til kunnskap etter bildet av Ham som skapte det." Kol 3:10

Vi er lys - og vi skal skinne som lys

"For dere var en gang mørke, men nå er dere lys i Herren." Ef 5:8

"...vandre som lysets barn." Ef 5:8

Vi er Guds hellige - og vi blir helliggjort

"Som Guds utvalgte, hellige og elskede, må dere da ikle dere inderlig barmhjertighet..." Kol 3:12

"Må fredens Gud selv hellige dere fullstendig." 1.Tess 5:23

Kristus bor oss - og Han skulle bo i oss

"... det er Kristus i dere, håpet om herligheten." Kol 1:27

det vil si at Kristus kan bo i hjertene deres ved troen. Ef 3:17

Den kristne stilling og tilstand handler om virkelighet og virkeliggjørelse. Dersom du ser på ditt eget liv, ser du på virkeliggjørelsen. Den er viktig. Det er din erfaring av frelsen. Men ditt utgangspunkt er det du er i Kristus. Det er virkeligheten.

Dersom du ser på deg selv, blir du ofte mismodig. Da skal du se mer på hva du er i Kristus og hva du kan gjøre i Kristus. Da får du nytt mot. Vi ser Herrens herlighet i et speil (Bibelen), og blir alle forvandlet til det samme bildet!


Publisert:
2003-07-08


Tatt fra publikasjonen Legedom
Nr. 3 - 2000

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15